Ulvesaken er betent, med sterke meninger om hvor mange ulver vi skal ha her i landet.
Ulvesaken er betent, med sterke meninger om hvor mange ulver vi skal ha her i landet.

Hvem er de som støtter ulovlig jakt på ulv?

Mener du at det er greit å skyte ulv uten lov, er du trolig også innvandringsmotstander og klimaskeptiker. Det har lite å si om du bor i nærheten av ulven.

Åtte prosent støtter fullt ut ulovlig jakt på ulv, viser en spørreundersøkelse blant rundt 3000 nordmenn.

Det bunner i noe mer og annet enn ulv. Det har forskerne ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) fått inntrykk av når de har snakket med ulvemotstandere tidligere.

Tendensen blir tydelig i undersøkelsen fra 2016–17 som representerer befolkningen.

Motstand mot ulv, innvandring og klimavitenskap henger sammen.

De som forsvarer å skyte ulv uten tillatelse, er mer troende til å si seg enige i utsagn som «vi har nok immigranter» og «global oppvarming er en myte». De er også mindre opptatt av naturens egenverdi.

De fleste mener krypskyting er uakseptabelt

Men det finnes selvsagt innvandringsmotstandere og klimaskeptikere som ikke forsvarer ulovlig jakt, og folk som støtter ulovlig jakt men ikke er innvandringsmotstandere eller klimaskeptikere.

Støtten til krypskyting er også knyttet til mistro til eliter. Tilhengerne av ulovlig jakt svarer oftere enn andre at «eksperter bestemmer for mye» og «folkevett er bedre enn utdannelse».

Tilliten til Klima- og miljødepartementet er lavere i denne gruppa. Departementet er øverste styresmakt i rovviltforvaltingen.

Det handler om uenigheter om bruk av naturen, men det handler også om at noen folk gjør motstand mot makta fra byen mer generelt, mener forskerne.

Kanskje er dette del av strømningene i Europa, der høyrepopulismen er på frammarsj, foreslår de. Ulovlig ulvejakt blir en protest mot samfunnsutviklingen.

De fleste synes likevel at det er uakseptabelt å skyte ulv uten tillatelse.

Deltakerne svarte på hvor enige de var i å skyte ulv ulovlig på en skala fra én til fem.

To av tre synes det er uakseptabelt. Halvparten synes det er helt uakseptabelt.

Til sammenligning synes 16 prosent at det er akseptabelt og 8 prosent det er helt akseptabelt. 13 prosent stiller seg midt imellom og 4 prosent vet ikke helt hva de skal mene.

Politisk ulvesak

Ulvesaken er betent, med sterke meninger om hvor mange ulver vi skal ha her i landet og hvor de skal være.

Undersøkelsen ble gjort et par år etter pågripelsene av tolv jegere i Hedmark, siktet for ulovlig jakt på ulv. Fem av dem ble dømt til fengsel.

Saken fikk mye medieomtale, og i noen intervjuer ble ulvemotstanden knyttet til jegermiljøer.

Men den jevne jeger synes i like stor grad som andre at det er galt å ta livet av ulv uten tillatelse, viser spørreundersøkelsen. Også blant jegerne henger motstand mot ulv sammen med andre politiske holdninger.

Da forskerne derimot spurte 852 jegere spesielt, fant de ut at en del jegere oppfatter det å skyte ulv ulovlig som lite alvorlig. Flere synes det enn ved andre jaktrelaterte overtredelser, viser rapporten fra 2019 som denne studien bygger på. Det kan skyldes at ulven skaper problemer for jegere, tror forskerne.

Har lite utdanning, bor på bygda

Folk med lite utdanning støtter oftere ulovlig ulvejakt. Støtten øker med alderen. Ulven er også mindre populær i grisgrendte strøk enn i byer. Samtidig har folk i snitt mindre utdanning på små steder.

Kjønn og inntekt ser ut til å være uten betydning. Det spiller faktisk heller ingen rolle om du er nabo med ulven.

Noe av årsaken kan være at «ulvesonen» også omfatter Oslo, som har ulv i Østmarka. Og de som bor i skogkanten der, er veldig positive til ulven.

De fleste liker ulven, også de som oppgir å ha ulv der de bor. Dette forteller forskerne mer om på Rovdyrbloggen på forskning.no.

Ulven er likevel mer populær der det ikke finnes ulv i naturen. Det fant forskerne ut da de i 2018 spurte 2200 nordmenn på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Bare 37 prosent ville likt å ha ulven i eget nabolag, viser rapporten fra Nina. 57 prosent synes derimot det er greit at det finnes ulv i Norge, mens 24 prosent misliker det. Resten er nøytrale.

Flere ulver i Skandinavia

Intervjuer som forskerne tidligere har gjort, peker mot at det ikke er hvilken som helst ulv som ulvemotstanderne ønsker å drepe. Det er bare de ulvene som de opplever som nærgående. De folkesky kan få være i fred.

Ulver blir skutt lovlig i Norge, innenfor en gitt kvote. Det er igjen en god del ulv.

Etter flere år med nedgang er bestanden i Skandinavia omtrent tilbake på samme nivå som i 2014, rundt 450 ulver.

I vinter ble det registrert mellom 103 og 106 ulver i Norge, viser tall fra Rovdata. 56 av dem er helnorske, mens 47 til 50 holdt til på begge sider av grensa til Sverige.

Referanse:

Olve Krange og Ketil Skogen: Loven øst for Glomma. Om støtte for ulovlig jakt på ulv som uttrykk for politisk motstand. Norsk sosiologisk tidsskrift, årgang 4, nr. 3, 2020.

Saken er oppdatert 18.06.20.


Powered by Labrador CMS