Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse - les mer.

Ekstrem svangerskapskvalme er en sjelden og svært ubehagelig svangerskapskomplikasjon. I en ny studie har forskere undersøkt om fysisk aktivitet før graviditeten kan ha en beskyttende effekt. (Foto: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix)

Ekstrem svangerskapskvalme var vanligere blant de som ikke var fysisk aktive før graviditeten

Men en av forskerne bak studien mener vi bør være varsomme med å overtolke resultatet.

Tidligere studier har vist at fysisk aktivitet og trening før du blir gravid kan beskytte mot både smerter fra bekkenløsning og svangerskapsforgiftning. Derfor ville forskere finne ut om fysisk aktivitet også kan beskytte mot en annen svangerskapskomplikasjon: ekstrem svangerskapskvalme.

Denne sykelige kvalmen, også kalt hyperemesis gravidarum, er i utgangspunktet ikke skadelig for barnet, men er enormt belastende for den gravide.

− Det innebærer ekstrem kvalme og oppkast. At du ikke klarer å få i deg noe − hverken flytende eller fast føde. De fleste går ned i vekt og blir innlagt på sykehuset for blant annet å få intravenøs næring. Dehydrering er en veldig vanlig konsekvens, fortelle Katrine Owe, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og Folkehelseinstituttet.

I den nye studien fant Owe og kolleger at de som ikke var fysisk aktive før graviditeten oftere fikk denne kvalmetilstanden.

− Funnene bygger opp under forskningen som sier at det er viktig å være i god form når du blir gravid, sier Owe.

Vanskelig å trene med ekstrem svangerskapskvalme

Tidligere forskning har vist at de som har ekstrem svangerskapskvalme trener mindre enn andre under graviditeten. Kanskje ikke så rart, påpeker Owe. At det er vanskelig å drive med fysisk aktivitet når du kaster opp og er kvalm hele tiden, kan nok de fleste sette seg inn i.

Disse tidligere studiene kan altså ikke slå fast om fysisk aktivitet har påvirket om kvinnene fikk denne kvalmetilstanden eller ikke.

Men ved hjelp av den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), kunne forskerne bak den nye studien undersøke hvordan trening før graviditeten hang sammen med ekstrem svangerskapskvalme senere i svangerskapet.

Katrine Owe er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og Folkehelseinstituttet. (Foto: privat)

Selvrapportert fysisk aktivitet

I uke 15−17 av svangerskapet svarte nemlig de gravide på et spørreskjema hvor de − blant annet − ble spurt om hvor ofte de hadde vært i fysisk aktivitet i de tre månedene før de ble gravide.

Og rundt uke 30 i svangerskapet ble de spurt om de hadde hatt ekstrem svangerskapskvalme med sykehusinnleggelse.

Dermed kunne forskerne undersøke om det var noen sammenheng mellom trening før svangerskapet og ekstrem svangerskapskvalme under graviditeten.

Owe innrømmer at det kan være en del feilrapportering i slike spørreskjemaer, som spør folk om å huske hva de gjorde tilbake i tid. Men i praksis ville det vært vanskelig å måle fysisk aktivitet hos kvinner før de blir gravide for så å følge dem opp ved en eventuell graviditet for å se hvem som får ekstrem svangerskapskvalme, påpeker forskeren.

For når det er så få kvinner som får denne svangerskapskomplikasjonen, må man studere veldig mange for å kunne oppdage en sammenheng.

− Det som gjør det utfordrende, er at ekstrem svangerskapskvalme med sykehusinnleggelse er sjeldent. Det ligger på rundt én prosent av de gravide. I vårt materiale på 37 000 førstegangsgravide finner vi under 400 stykker som har ekstrem svangerskapskvalme.

Beskjeden effekt av fysisk aktivitet

Så hva med kvinnene som ikke trente eller beveget seg noe mer enn rolig gange før de ble gravide?

Forskerne regnet seg frem til at disse kvinnene hadde 70 prosent større sjanse for å få ekstrem svangerskapskvalme − enn de som hadde vært fysisk aktive 3−5 ganger i uka før de ble gravide.

Men dette er en beskjeden effekt. Når det er så få som får denne sykelige kvalmetilstanden i utgangspunktet, har ikke en 70 prosent økning så mye å si for enkeltindivider.

− For den enkelte kvinne er det kanskje ikke så mye, men i et overordnet folkehelseperspektiv kan det være interessant. Men vi må ha flere studier. Dette er bare én studie, påpeker Owe.

Hun mener likevel det finnes såpass mye kunnskap om at fysisk aktivitet før svangerskapet er gunstig for mor og barn, at helsepersonell og helsemyndigheter bør følge opp kvinner som ønsker å bli gravide − og tilrettelegge for at flere får beveget seg og trent regelmessig.

Bekrefter overraskende effekt av røyking

Resultatet fra studien tok høyde for andre forhold som kan påvirke ekstrem svangerskapskvalme, som alder, BMI og røyking.

De som er undervektige eller overvektige får nemlig ekstrem svangerskapskvalme oftere enn de normalvektige. Og studien bekrefter en overraskende sammenheng mellom røyking og svangerskapskvalme.

− Røyking er litt motsatt av det man tenker. For røyking beskytter faktisk mot kvalme.

Men røyking er absolutt ikke anbefalt, presiserer Owe. Det kan gi mange skadelige utfall, både for mor og barn.

Referanse:

Katrine M. Owe m.fl.: "Leisure-time physical activity before pregnancy and risk of hyperemesis gravidarum: a population-based cohort study", Preventive Medicine 2019, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.05.002

Powered by Labrador CMS