En kinesisk lege donerer blod etter selv å ha blitt frisk fra covid-19. Deler av blodet - blodplasmaet - kan kanskje hjelpe andre pasienter å bli friske.
En kinesisk lege donerer blod etter selv å ha blitt frisk fra covid-19. Deler av blodet - blodplasmaet - kan kanskje hjelpe andre pasienter å bli friske.

Fem korona-pasienter ble bedre etter å ha fått blodplasma fra friske

En liten studie fra Kina hinter om at denne typen behandling kan virke.

Nylig skrev forskning.no om en type behandling som kanskje kan hjelpe oss i kampen mot covid-19.

Den går rett og slett ut på å gi pasientene blod eller deler av blod fra en person som er blitt frisk av sykdommen.

I prosessen med å bekjempe viruset, lager nemlig immunforsvaret antistoffer – spesialiserte proteiner som reagerer med bestemte inntrengere i kroppen.

Blodet til et menneske som nettopp er blitt frisk av en infeksjon, vil altså inneholde slike antistoffer mot sykdommen. Og overfører du noe av dette blodet til en syk pasient, er tanken at antistoffene vil hjelpe til med å bekjempe sykdommen i mottageren.

Første resultater fra Kina

Forsøkene på å bruke denne metoden mot koronainfeksjon er i ferd med å starte i Norge. Men nå kommer allerede de første resultatene fra lignende forsøk i Kina.

Det er tidlige resultater fra en bitte liten studie, utført av Chenguang Shen fra Southern University of Science and Technology og kollegaene:

Det dreier seg om bare fem alvorlig syke mennesker som har fått overføring av blodplasma fra friske pasienter.

Likevel kan dette være første hint om at metoden kan ha noe for seg i behandlingen av koronapasienter.

Resultatene viser nemlig at pasientene ble bedre relativt raskt etter å ha fått overføringen. Alle har så langt overlevd.

Rask bedring

De fem pasientene var mellom 36 og 65 år gamle, og alle var svært syke. Fire hadde underliggende helseproblemer.

Samtlige lå i respirator og hadde alvorlig lungebetennelse og store mengder virus i kroppen, til tross for behandling med antivirale midler. Pasientene hadde også fått medisiner som demper en farlig overreaksjon i immunforsvaret.

Pasientene fikk overført blodplasma fra tilfrisknede mennesker. Overføringen skjedde etter at pasientene hadde vært innlagt mellom 10 og 22 dager.

Etter behandlingen fikk pasientene raskt en bedring. For fire av pasientene var feberen borte etter tre dager, og virusmengden i kroppen falt drastisk. Fire av personene var koblet fra respiratoren etter ni dager, og tre er nå utskrevet fra sykehuset.

Støtter større studie

I en kommentar til studien, uttrykker forskerne John D. Roback og Jeannette Guarner en svært forsiktig optimisme.

Studien gir støtte for å sette i gang større og grundigere studier på alvorlig rammede koronapasienter, skriver de i JAMA – samme tidsskrift hvor resultatene fra den lille studien er publisert.

Både Roback, Guarner og de kinesiske forskerne minner imidlertid om at den nye studien har mange begrensninger.

Liten studie uten kontrollgruppe

Antallet deltagere er svært lite, noe som gjør at tilfeldigheter kan ha hatt mye å si. Kanskje ville akkurat disse pasientene ha blitt bedre uansett. Studien hadde heller ingen kontrollgruppe som gjorde det mulig å sammenligne pasienter som fikk behandling med noen som ikke fikk.

Det har heller ikke gått særlig lang tid. To av pasientene lå fortsatt på sykehus 25. mars, og vi vet ikke sikkert hvordan det vil gå med dem til slutt.

Det er også viktig å huske at pasientene også fikk andre medisiner, og det er ikke mulig å si noe sikkert om hvordan hver av de ulike behandlingene virket.

Men hvis de større studiene som er satt i gang skulle vise at pasientene faktisk klarer seg bedre med plasma fra tilfrisknede mennesker, kan dette bli en ny behandling, i tillegg til mulige vaksiner og antivirale medisiner.

Referanse:

Chenguang Shen, m. fl., Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma, JAMA, mars 2020.

J. D. Roback, J. Guarner, Editorial: Convalescent Plasma to Treat COVID-19, Possibilities and Challenges, JAMA, mars 2020.

Powered by Labrador CMS