Språket i meldingene du legger inn på sosiale medier inneholder hint om hva som kommer til å skje i forholdet ditt, mener forskere.
Språket i meldingene du legger inn på sosiale medier inneholder hint om hva som kommer til å skje i forholdet ditt, mener forskere.

Språket på sosiale medier forutsa samlivsbrudd

Deltagere i nettforum forandret språket i forkant av et brudd med kjæresten, ifølge ny forskning.

Det finnes flere studier som antyder at et godt parforhold er bra for både fysisk og psykisk helse.

Men ikke sjelden ryker forholdene våre. Både pengekrangler og urealistiske forventninger kan føre til samlivsbrudd.

Nå mener amerikanske forskere imidlertid at de kan forutse slike brudd, bare ut fra språket vi bruker når vi skriver på sosiale medier.

Analyserte innlegg på Reddit

Sarah Seraj fra University of Texas Austin og kollegaene hennes mener språket vårt gjenspeiler tankeprosesser som foregår inne i oss, og at disse tankeprosessene forandrer seg i perioden før, under og etter et brudd med partneren.

Forskerne har nå analysert språket til nesten 7000 personer som postet innlegg om samlivsbruddet sitt i forum på nettsamfunnet Reddit.

Seraj og kollegaene samlet inn over en million innlegg fra disse personene, i et år før og et år etter samlivsbruddet. Innleggene kunne komme fra flere fora og handle om helt andre ting enn parforhold.

På denne måten kunne forskerne se om språket generelt endret seg i perioden.

Og det gjorde det altså.

Mer jeg og vi

Omtrent tre måneder før bruddet, begynte språket å endre seg. Det ble mer personlig og uformelt og inneholdt flere jeg- og vi-ord. Det ble mindre av analytisk og logisk språk.

Dette speiler tankeprosesser hvor skribenten jobber ser igjennom problemer og er mer fokusert på seg selv, tror forskerne.

Endringene i språket viste seg i alle typer innlegg, ikke bare de som handlet om samliv eller brudd.

Analysene viste at forandringene toppet seg da bruddet skjedde. Etterpå skjedde en gradvis endring tilbake. Etter rundt seks måneder var språket tilbake til normalen.

- Vi kan se folks tankeprosess igjennom ordbruken deres selv før bruddet har skjedd, skriver Seraj og co i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Innsikt i prosessene

Forskerne mener analyser av sosiale medier kan gi oss ny innsikt i dynamikken i mellommenneskelige forhold og strategiene vi bruker i relasjonene våre.

- Denne studien viser at mennesker tilbringer mye tid med å tenke på et brudd, sier Gary Lewandowski Jr., psykologiprofessor ved Monmouth University til CNN. Lewandowski var ikke selv med på undersøkelsen.

Om denne innsikten vil få noe å si for oss i praksis, er en annen sak. Altså – hvis språkanalysene sier at et brudd er i emning – kan vi gjøre noe med det?

Tidligere forskning har jo riktignok antydet at det er mulig å redde et ekteskap på bare 21 minutter.

Men andre studier har pekt mot at genene til partene i et forhold kan ha mye å si.

Her er det nok rom for mye mer forskning.

Referanse:

S. Seraj, K. G. Blackburn & J. W. Pennebaker, Language left behind on social media exposes the emotional and cognitive costs of a romantic breakup, PNAS, februar 2021. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS