Denne artikkelen er produsert og finansiert av NLA Høgskolen - les mer.

Mange studenter opplever at algebra er krevende og sliter med å forstå faget.

Skal du bli mattelærer og strever med matematikken? Nå er det hjelp å få

Strykprosenten i matematikk er høy blant lærerstudenter. Nå får alle tilgang til 100 læringsvideoer i en gren mange synes er vanskelig: algebra.

Mange studenter opplever at algebra er krevende og sliter med å forstå faget.

I fjor høst strøk hele 38 prosent av lærerstudentene i nasjonal deleksamen i matematikk på 1.-7. trinn, forteller førstelektor Andreas Lorange ved NLA Høgskolen.

I matte for 5.-10. trinn lå strykprosenten nasjonalt på 20 prosent for lærerstudentene.

En nasjonal utfordring

– Dette er urovekkende høye tall. Den høye strykprosent er en nasjonal utfordring, mener Lorange.

Den internasjonale kartleggingsstudien TIMSS, som sammenligner matematikkferdighetene til elever fra ulike land, har vist at norske elevers prestasjoner i matematikk på ungdomstrinnet ligger på samme nivå som de andre nordiske landene, men at de gjør det dårligere i algebra.

Algebra er den delen av matematikken som handler om ligninger, regning med tall og variabler og bokstavregning.

Åpen for alle

Når Lorange så eksamensforslagene til den nasjonale eksamenen, og samtidig visste at mange studenter strever med algebra, forstod han at han måtte tenke helt nytt om undervisningen.

– Jeg antok at studentene ville ha behov for mye hjelp og støtte. Tilnærmingen min ble derfor å arbeide direkte med eksamensoppgaver, forteller han.

Dermed utviklet førstelektoren en eBok, som er en helt ordinær nettside som er åpen for alle. Lærerstudentene får tilgang via laptop eller mobil, og på denne nettsiden deles oppgaver som har blitt gitt ved eksamen.

Laget små videosnutter

Lorange har laget nær 100 videoer på ett til tre minutter, som forklarer løsningene av oppgavene steg for steg.

Han forteller at det allerede finnes mye læremateriell om algebra, men at video gir flere muligheter til å forklare matematikken. Med video blir illustrasjoner dynamiske.

– Matematikk blir dermed knyttet til en visuell virkelighet. Du ser rett og slett matematikken blir forklart og løst foran deg, forteller Martin Carlsen, professor i matematikkdidatikk ved UiA og professor II ved NLA Høgskolen, som også har vært delaktig i prosjektet.

Her finner du lenke til eboken til 1.-7. trinn og til 5.-10. trinn.

Lærerstudenter kan velge å se på en forklarende video før de løser en oppgave.

Hva sier studentene?

Lorange gjennomførte en digital undersøkelse i ettertid av undervisningen hvor nesten 70 prosent av studentene ga respons. De fleste oppga at undervisningsøkten hadde gitt dem et godt læringsutbytte.

– Videoene har et fortrinn når det gjelder muntlige forklaringer med dynamiske illustrasjoner, og det å kunne spole seg gjennom på nytt og å kunne velge hastighet. Videoene oppleves lettere tilgjengelig enn å lese et skriftlig løsningsforslag, understreker Lorange.

Han forteller at også andre forskere har funnet noe av det samme: Når studenten har et utvalg av ulike ressurser, så foretrekker de gjerne video. Dette kan ha noe å gjøre med at videoenes styrke er å hjelpe studentene til å forstå løsningene av oppgavene.

Therese Bjorland, student ved grunnskolelærerutdanningen ved NLA, forteller om hennes erfaringer med bruk av videoene:

– For meg har det vært kjempegreit å bruke videoene. Når jeg jobbet mot nasjonal deleksamen, spolte jeg frem og tilbake i videoen slik at jeg kunne få den hjelpen jeg trengte for å komme videre og løse oppgavene. I tillegg fikk jeg sett oppgavene visuelt, noe som skapte mer forståelse for meg. Og jeg kunne bruke videoene når jeg ønsket og der jeg var, uten å måtte være fysisk på høgskolen, konstaterer hun.

– Matematikken blir forklart foran deg, sier professor Martin Carlsen.

Forbedret eksamensresultatene

Som tidligere nevnt var det 38 prosent stryk nasjonalt på 1-7-utdanningen i 2021, men ved NLA Bergen lå snittet på 12,5 prosent, som er en tredjedel av det nasjonale snittet.

Dersom resultatene fra studiestedene i Oslo og Bergen blir regnet med, blir snittet på 23,5 prosent.

– Dette er 14 prosent mindre enn det nasjonale snittet, som er en vesentlig reduksjon sammenlignet med nasjonale tall, forteller Martin Carlsen.

– Vi kan dermed anta at e-boken som læringsverktøy har hjulpet studentene til å få en bedre forståelse for algebraisk tenkning, sier han.

Han antar at videoene blir en form for et stillas, og at de så klarer seg videre på egenhånd. Carlsen mener at formater som er tilpasset studentenes behov, som video, kan bidra til økt læring og forståelse.

Leder for digitalisering ved NLA Høgskolen, Sigrun Lindaas Norhagen, har hatt hovedansvaret for HTML-programmeringen til eBøkene.

Referanse:

Andreas Lorange, Jørgen Sjaastad og Martin Carlsen: Grunnskolelærerstudenters erfaring med eBok-basert undervisning i matematikk. Uniped, 2022.

Powered by Labrador CMS