Forskningen tar utgangspunkt i blodprøver fra over en kvart million dansker som har søkt lege og fått observert nivået av D-vitamin. (Foto: Colourbox)

For mye D-vitamin kan kanskje skade hjertet

Har du et veldig høyt nivå av D-vitamin i blodet, har du kanskje en økt risiko for blodpropp i hjertet. Det viser ny dansk forskning. 

Slik har forskerne gjort

Forskerne har observert innholdet av D-vitamin i blodet hos 243 672 personer – 161 428 kvinner og 86 146 menn. I løpet av syv år døde 16 645 av forsøkspersonene. 

5454 dødsfall skyldtes sykdommer relatert til hjertet. De fleste dødsfallene skyldtes slag og blodpropp. 

Den laveste dødeligheten var ved 70 nanogram D-vitamin per liter blod. Den høyeste var ved veldig lave nivåer (under 20–30 nanogram per liter). Det mest interessante var imidlertid at dødeligheten steg igjen ved veldig høye nivåer (over 100 nanogram per liter). 

Man kan ikke få så høye nivåer uten å ta kosttilskudd.

Vitamin D

Konsentrasjonen av vitamin D måles i nanomol. Det antas normalt at konsentrasjon stiger med omtrent 3 nanomol per liter blod for hvert 2,5 mikrogram man inntar. 

Ifølge danske helsemyndigheter skal et voksent menneske innta minst 7,5 mikrogram vitamin D om dagen. Det tilsvarer omtrent innholdet av 100 gram røykt sild. 

Her kan du se hvor mye vitamin D det er i alle andre typer matvarer. 

 

Omkring halvparten av den danske befolkningen mangler D-vitamin. 

En ny studie, basert på nesten en kvart million forsøkspersoner, har også funnet en sammenheng mellom mye D-vitamin i blodet og en økt risiko for slag og blodpropp. 

Resultatene er imidlertid usikre fordi det er en observasjonsstudie. Forskerne kan ikke konkludere uten et randomisert klinisk forsøk, hvor de kan avgjøre hva forsøkspersonene skal gjøre (for eksempel ta D-vitamin eller en placebotablett). 

Til ettertanke

Det bør likevel mane til ettertanke, mener en av forskerne, overlege Peter Schwarz: 

– Dette er ikke den endelige sannheten; men studien viser at man skal tenke seg om. Noen vil irritere seg over at vi advarer mot høye verdier i et land som har lave verdier, men det er likevel et viktig innspill når man drøfter om myndighetene skal tilsette D-vitamin i maten, sier Schwarz, som er professor ved institutt for klinisk medisin ved Københavns Universitet. 

Han får støtte fra overlege Christian Gluud, som ikke har deltatt i studien. 

– Dette er bare en observasjonsstudie, men jeg synes den er interessant. Dette avspeiler kanskje det vi har sett i tidligere forsøk, sier Christian Gluud, som er leder av forskningssenteret Copenhagen Trial Unit. 

Kurvene viser at dødeligheten er størst hos forsøkspersoner med veldig lave nivåer. Men når nivåene kommer over om lag 90–100 nanogram per liter, begynner kurven å stige igjen. Veldig høye nivåer D-vitamin er altså også forbundet med en større risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. (Foto: (Kilde: JCEM) )

Lave nivåer av D-vitaminer var også koblet til økt dødelighet i den nye studien. Det er imidlertid ikke noen overraskelse. 

– Ved de lave verdiene er effekten enda mer synlig. Dette er kjent kunnskap, sier Peter Schwarz. 

Vanskelig å finne årsaken 

Forskerne bak den nye studien er opptatt av å understreke usikkerheten. Det skyldes forskjellen på observasjonsstudier og kliniske forsøk.

Ved observasjonsstudier er det ingen inngrep fra forskernes side. Forskerne måler bestemte faktorer – nivået av D-vitamin og risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom – og ser om det er en sammenheng. 

Det betyr imidlertid ikke at mye D-vitamin er skadelig. Det er også mulig at syke mennesker tar mer kosttilskudd – eller en rekke andre forklaringer. 

– Trenger mer forskning 

Sammenhengen er også funnet i noen kliniske forsøk, forteller Christian Gluud. 

– Med de store dosene kan vi ikke utelukke negative effekter.

Den nye undersøkelsen bør føre til ytterligere studier, mener professor Lars Rejnmark fra Aarhus Universitet, en av Danmarks ledende forskere på dette feltet. 

– Det er en lang rekke usikkerhetsfaktorer som gjør at man ikke kan uttale seg om en årsakssammenheng. Men det bør føre til mer forskning, sier Rejnmark. 

Bør revurdere tilskudd 

Det er flere som har tatt til orde for å berike matvarer med D-vitamin, på samme måte som i ekstra lett melk i Norge. Den tanken bør revurderes, mener Peter Schwarz. 

– Vi bør først vurdere om det kan være negative konsekvenser. I dag vet vi ikke nok til å kunne avvise det. 

Ifølge Christian Gluud bør folk vurdere de kosttilskuddene de tar. 

– Tilskudd er ikke noe man skal gå og spise som drops. Det er noe man skal ta med forsiktighet og under veiledning fra legen. 

Referanse:

Darshana Durup mfl.: A reverse J-shaped association between serum 25- hydroxyvitamin D and cardiovascular disease mortality – the CopD-study, The Journal of Clinical Endocronology & Metabolism (2015), DOI 10.1210/jc.2014-4551>

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS