Engasjerte ansatte selger mer mat

Ansatte som får ressurser og innflytelse på egen arbeidsdag, blir mer engasjert. På gode dager tjente hver ansatt inn 640 kroner ekstra, viser en studie fra en restaurant i Hellas. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Engasjerte ansatte gir mer inntjening, ifølge en studie i en gresk hurtigmat-restaurant, sier professor Arnold Bakker. (Foto: Anne Lise Stranden/Forskning.no)

Slik ble souvlaki-studien gjort:

De ansatte fylte hver dag ut et spørreskjema. På en nummerert skala skulle de fylle ut i hvor stor grad de syntes de fikk ressurser til å utføre oppgavene, coaching fra leder og hvor godt samarbeidsklimaet i teamet var.

De ansatte skulle også markere grad av selvbestemmelse de fikk, om de hadde mulighet for å kontrollere og påvirke utførelsen av arbeidsoppgavene.

Høy score på alle delpunkter ga høyt engasjement. Gjennom uken varierte resultatene mye. På dager med høyt engasjement, gikk salget opp. I gjennomsnitt solgte hver medarbeider for 80 euro mer på disse dagene enn på dårligere dager. 

Engasjerte ansatte trives ikke bare bedre på jobben, de er også mer lønnsomme for bedriften. Det fastslo professor Arnold Bakker fra Erasmus Universitetet i Rotterdam overfor en fullsatt hotellsal med tilhørere på Lillestrøm nylig.

Han holdt foredrag på seminaret Helsefremmende arbeidsplasser, der 350 forskere og HR-ansatte fra privat og offentlig sektor satt som tente lys for å få nytt om organisasjons- og arbeidspsykologi. 

Engasjerte ansatte har en positiv, følelsesmessig motivasjon for jobben, de er dedikerte og oppslukt av arbeidsoppgavene. Kort sagt er de opprømte, entusiastiske, energiske, lykkelige og fornøyde på jobben.

De har en indre drivkraft som er gull verdt for bedriftseierne. 

Souvlaki-salget steg 

Bakker viste blant annet til en studie i en hurtigmat-restaurant i Tessaloniki i Hellas, hvor forskerne fant en klar sammenheng mellom engasjerte ansatte og salget i luken.

På dager hvor de ansatte var ekstra engasjert, steg salget av souvlaki merkbart. I snitt solgte hver ansatt for 80 euro mer enn vanlig i løpet av skiftet sitt, på disse gode dagene da alt var optimalt. Studien er utført av Bakkers student Despoina Xanthopoulou, hvor Bakker var veileder. 

Dette ble målt ved at de ansatte hver dag fylte ut et skjema med spørsmål om arbeidsforholdene. De krysset av på en nummerert skala. Høy poengsum ble karakterisert som høyt engasjement.

Smittsomt

Stort sett er engasjerte medarbeidere bare et pluss. De utfører arbeidsoppgavene bedre, er mer hjelpsomme, gjør færre feil, har mindre sykefravær, deres engasjement smitter over på kolleger og de medvirker til en høyere kundetilfredshet.

Dette ifølge forskning Bakker og flere andre kolleger har utført.

- Entusiastiske ansatte utmerker seg i sitt arbeid fordi de opprettholder balansen mellom energien de tilfører og mottar, oppsummerer Bakker.

Slik øker du engasjementet

Noen havner på rett hylle og er bare rett person på rett sted. Men hva med ansatte som ikke er superengasjerte i utgangspunktet?

Her er en god nyhet til sjefer: Du kan gjøre sine ansatte mer engasjerte, ifølge arbeids-og organisasjonspsykolog Arnold Bakker. 

En viktig, positiv faktor er om arbeidet føles meningsfyllt. Anerkjennelse og tilbakemeldinger på utført arbeid er viktig. Det gjør de ansatte optimistiske, og høyner deres jobb-engasjement, forklarer Arnold Bakker.

I tillegg bør medarbeideren få utfordringer å strekke seg etter.

Ressurser viktig

Fysiske krav til arbeidet, mentale krav og høy arbeidsmengde kan trekke ned engasjementet for jobben.

Men høye krav på jobben trenger ikke føles som noe problem for ansatte. Forutsetningen er bare at arbeidsgiveren stiller med gode nok ressurser til å utføre arbeidsoppgavene.

Ifølge Arnold Bakker er det nødvendig å øke de ansattes ressurser hvis man vil skjerpe jobbkravene. Og med ressurser mener han ikke bare fysiske verktøy. 

Det er også avgjørende å gi de ansatte mulighet til å kontrollere og påvirke arbeidsmiljøet. Det resulterer i mer engasjerte medarbeidere, noe som gir økonomiske resultater.

Stimulere til endring

Bedriften kan legge en strategi for å få medarbeiderne til å bli mer engasjert.

Nøkkelord er å bedre arbeidsmiljøet og lederskapet, og sørge for karriereutvikling for de ansatte.

Lederne må optimalisere det sosiale klimaet, og stimulere til endring. Bakker understreker at lederne må involvere medarbeiderne i alle disse trinnene.

Å gi de ansatte mulighet til å utvikle karrieren sin, er også viktig. 

- Nye utfordringer er viktig, ellers fører arbeidsoppgavene før eller senere til kjedsomhet, advarer han. 

Sjefer bør spørre hva som kunne fungert bedre. Bakker innser at dette er utopi i mange tilfeller. 

- Sjefer for selvopptatte

- Ledere er ofte for opptatte av sin egen karriere, ler Bakker til forskning.no i pausen. Ansatte bør derfor ikke passivt basere seg på at endringer skjer ovenfra.

- Men hva hvis man ber om kompetanseøkende kurs, men ikke får ja?

- Engasjerte ansatte utviser en pågåenhet som gjør at de ikke så lett gir seg når de vil ha forandring, sier Bakker.   

Han mener det ikke bare er lederne som har ansvar for å bedre arbeidsforholdene. De ansatte kan utvikle jobb-situasjonen sin, slik at de blir mer engasjert. 

Vet hvor skoen trykker

Arnold Bakkers kongstanke er job crafting - det vil si at de ansatte kan gjøre mye for å utvikle sin egen jobbsituasjon.

En stor studie blant sykepleiere viser at de som gjorde noe aktivt for å forbedre forhold på jobben, trivdes bedre etterpå. 

- Dette fungerer ikke for ansatte som ikke vil endre noe, sier Bakker. 

Studien kartla først hvilke forhold sykepleierne mente ikke fungerte optimalt.

-  Første bud er at ansatte identifiserer hva de trenger. De vet hvor skoen trykker. Hvis de trenger andre verktøy for å utføre jobben, etterspør og får coaching og informasjon, blir de merkbart mer engasjert etterpå enn de som forholdt seg passive.

Men ressurser fra arbeidsgiver er nødvendig, understreker Bakker.

Man kan bli for engasjert

Men det kan også bli for mye av det gode. Engasjerte medarbeidere jobber mye og de hjelper i større grad kolleger, som gjør at de kommer senere hjem. Det igjen kan føre til dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv, og de kan utvikle usunne spisevaner eller bli utbrent. 

- Det gjelder å ikke overdrive. Engasjement for jobben smitter positivt over på fritiden, og et velfungerende privatliv er også en nødvendig forutsetning for å lykkes på jobben, sier Bakker. 

Referanser:

Key questions regarding work engagement. A. Bakker, Simon L. Albrecht & Michael P. Leiter. European Journal of Work and Organization Psychology

Resiprocal relationships between job resources, personal resources and work engagement. Despoina Xanthopoulou, A. Bakker, Evangelina Demerouti. Journal of Vocational Behaviour.

Powered by Labrador CMS