Nødetatene jobber på stedet etter at to personer ble skutt i Botkyrka utenfor Stockholm. Voldsbølgen i Sverige den siste tiden har satt en støkk i svenskene. I en ny undersøkelse oppgir 53 prosent av de spurte at de er bekymret for kriminaliteten i samfunnet, en økning på 7 prosentpoeng fra i fjor.
Nødetatene jobber på stedet etter at to personer ble skutt i Botkyrka utenfor Stockholm. Voldsbølgen i Sverige den siste tiden har satt en støkk i svenskene. I en ny undersøkelse oppgir 53 prosent av de spurte at de er bekymret for kriminaliteten i samfunnet, en økning på 7 prosentpoeng fra i fjor.

Svenskene er blitt langt mer bekymret for kriminalitet

Bekymringen for kriminalitet har økt kraftig i det svenske samfunnet det siste året, viser en undersøkelse.

I Nationella trygghetsundersökningen oppgir 53 prosent av befolkningen mellom 18 og 64 år at de i stor grad uroer seg over kriminaliteten i Sverige. 

Det er en økning på 7 prosentpoeng fra fjorårets undersøkelse – og det høyeste som er registrert til nå. 54 prosent av de spurte kvinnene bekymrer seg, mens andelen er 51 prosent blant menn.

Undersøkelsen gjennomføres hvert år av Brottsförebyggande rådet.

Tilliten til rettsvesenet og politiet faller

Folk føler seg omtrent like utsatt for de fleste typer kriminalitet som i fjor og i 2022.

Tilliten til rettsvesenet som helhet og til politiet har falt, etter å ha økt i flere år. Andelen som sier at de har stor tillit til politiet, har falt fra 59 prosent i fjor til 54 prosent i år.

– Vi kan ikke se noen økning når det gjelder ens egen opplevelse av utrygghet, at man er bekymret for å gå ut på kvelden eller at det påvirker ens bevegelsesmønster på annet vis. Derimot har en mer allmenn uro over kriminaliteten i samfunnet økt i nesten ti år, og økningen fra i fjor er særdeles kraftig, sier forsker Sanna Wallin ved Brottsförebyggande rådet i en pressemelding.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS