Kreftregisteret skal kartlegge hvordan offshoreansatte fra 1998 og framover i tid er blitt påvirket av arbeidsmiljøet.
Kreftregisteret skal kartlegge hvordan offshoreansatte fra 1998 og framover i tid er blitt påvirket av arbeidsmiljøet.

Kreftrisikoen blant offshore­arbeidere skal kartlegges

Kreftregisteret vil starte et omfattende prosjekt som går ut på å kartlegge kreftfaren blant arbeidere på oljeinstallasjoner på sokkelen.

Norges forskningsråd og olje- og gassnæringen har sammen bevilget 7,5 millioner kroner for at Kreftregisteret skal utføre nye studier blant offshorearbeidere.

– Midlene skal vi bruke til å etablere en oversikt over personer som har arbeidet offshore i nyere tid, i tillegg til at de skal brukes på nye kreftstudier, sier forsker Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret.

Studien skal rette seg mot oljearbeidere som er blitt eksponert for helserisiko etter 1998. Kreftrisiko knyttet til langvarig eksponering for benzen og kunnskap om helserisiko knyttet til skift- og nattarbeid er blant tingene som skal undersøkes.

– Det har i lengre tid vært knyttet spesiell oppmerksomhet til kreftrisiko i lymfe, blod og lunge ved langvarig benzeneksponering. Studier av disse kreftsykdommene er basert på yrkeshistorikk fra perioden 1965 til 1998, og nå trenger vi nye studier med yrkeshistorikk fra de siste tiårene, sier forsker Jo S. Stenehjem som skal lede prosjektet sammen med Grimsrud.

Powered by Labrador CMS