En ny studie finner ingen sammenheng mellom nattarbeid og økt risiko for å få brystkreft. (Foto: Tore Meek/NTB/Scanpix)
En ny studie finner ingen sammenheng mellom nattarbeid og økt risiko for å få brystkreft. (Foto: Tore Meek/NTB/Scanpix)

Ny studie:
Nattarbeid i ti år økte ikke risikoen for brystkreft likevel

En stor studie fra Storbritannia finner ingen sammenheng mellom brystkreft og nattarbeid i ti år. Men Verdens helseorganisasjon mener fortsatt at nattarbeid sannsynligvis øker risikoen.

Allerede for 30 år siden fryktet forskere at eksponering for kunstig lys om natten kunne gi økt risiko for brystkreft. Men forskningen på en mulig sammenheng mellom nattarbeid og brystkreft har spriket.

I 2007 konkluderte det internasjonale forskningsrådet for kreftforskning IARC med at skiftarbeid antakelig er kreftfremkallende fordi det forstyrrer kroppens døgnrytme.

I 2013 skrev avisa The Guardian at en studie viste at kvinner som jobber nattskift kan få doblet risikoen for brystkreft. Men nå blir denne sammenhengen trukket i tvil.

En ny, britisk studie finner ingen økt risiko for brystkreft hos kvinner som jobber nattskift, skriver The Guardian. Studien omfatter mer enn 102 000 britiske kvinner og ble nylig publisert i tidsskriftet British Journal of Cancer.

Ingen økt risiko for brystkreft

Den nye studien er den mest omfattende på feltet hittil, ifølge brystkreftgruppen Breast Cancer Now som har finansiert den.

- Vi fant ingen sammenheng som tyder på at kvinner som hadde jobbet nattskift de siste ti årene, hadde økt risiko for brystkreft, sier Michael Jones, medforfatter og forsker i genetikk og epidemiologi ved Institute of Cancer Research i London, i en pressemelding.

- En forklaring på at den nye studien ikke finner sammenheng mellom nattarbeid og brystkreft, kan være at kvinnene ble spurt om de har jobbet nattskift bare de ti siste årene, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret. (Foto: Kreftregisteret)
- En forklaring på at den nye studien ikke finner sammenheng mellom nattarbeid og brystkreft, kan være at kvinnene ble spurt om de har jobbet nattskift bare de ti siste årene, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret. (Foto: Kreftregisteret)

Dette gjaldt uansett hva slags yrke kvinnene hadde og hvor gamle de var da de startet med nattarbeid.

Varighet kan være en forklaring

- Dette er en solid studie, som konkluderer med at de ikke finner noen sammenheng mellom nattarbeid og brystkreft. En forklaring kan være at kvinnene i denne studien bare ble spurt om de har jobbet nattskift de siste ti årene, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret til forskning.no.

Men hun advarer mot å oppfatte denne studien som at all risiko for brystkreft som følge av nattarbeid er avblåst.

- Forskningen på dette er sprikende. Men Verdens helseorganisasjon ved International Agency for Research on Cancer (IARC) konkluderer fortsatt med at nattarbeid sannsynligvis gir en forhøyet risiko for brystkreft, i en fersk oppsummering, sier hun.

Jobbet nattevakter i ti år

Deltakerne i den siste studien var rundt 45 år da studien startet. Av disse oppga 17,5 prosent at de regelmessig hadde jobbet nattskift de siste ti årene, mellom klokken 22 på natten og klokken syv om morgenen. Seks år senere ble de på nytt spurt hvilke skift de hadde jobbet.

Etterhvert utviklet 2059 kvinner brystkreft av de 102 869 kvinnene. Da forskerne tok andre risikofaktorer for brystkreft med i beregningen, fant de ingen sammenheng med nattarbeid.

Risikoen økte ved langvarig skiftarbeid

De fant ingen betydelig forskjell i risiko uansett hva slags arbeid nattskiftene besto i. Hvor gamle kvinnene var da de begynte med nattarbeid eller om de startet med nattskift før eller etter første graviditet, utgjorde heller ingen forskjell.

Det eneste punktet hvor forskerne fant statistisk signifikante forskjeller i kreftrisiko, var hvor mange timer kvinnene jobbet nattskift per uke.

- Vi håper disse funnene kan berolige alle de kvinnene som har jobbet turnus med nattskift om at det er liten grunn til å frykte at arbeidsvanene deres øker risikoen for å få brystkreft, sier Delyth Morgan i Breast Cancer Care, som finansierte studien.

Dette rimer med en studie fra 2013 som forskning.no skrev om, som heller ikke fant økt risiko for brystkreft for kvinner som jobbet om natten i inntil 29 år. Den fant riktignok at risikoen økte ved langvarig skiftarbeid for kvinner som hadde jobbet natt i 30 år eller mer.

WHO fastholder sannsynlig sammenheng

Nylig ble en oppsummering av forskning på feltet publisert i tidsskriftet The Lancet. Den er gjort av International Agency for Research on Cancer (IARC), som fastholder at nattarbeid sannsynligvis gir en forhøyet risiko for brystkreft. De viser blant annet til en stor, amerikansk studie av sykepleiere som viste dette.

Sammenhengen er størst når nattarbeidet er langvarig, over flere tiår.

IARC har også lagt vekt på at dyreforsøk har vist at mus og hamstere utvikler kreft når de er blitt utsatt for kunstig lys om natten. I tillegg viser data at endringer i eksponering for dagslys kan endre hormonnivå av melatonin og genuttrykk hos både mennesker og dyr.

Dette kan igjen gi oksidativt stress, kronisk inflammasjon, påvirke immunapparatet og kan endre celledelingen, forklarer Giske Ursin.

Studie om økt kreftrisiko trukket tilbake

En samlestudie fra 2018 som konkluderte med at nattarbeid gir kvinner økt kreftrisiko, ble tidligere i år trukket tilbake. Grunnen var at analysen, som var utført av kinesiske forskere, inneholdt en rekke metodefeil som endret konklusjonene.

En av påstandene i studien var at nattarbeid gir økt risiko for brystkreft hos kvinner, men bare i Europa og Nord-Amerika. Studien omfattet kvinner fra fire verdensdeler.

Forskning.no omtalte den kinesiske studien i januar 2018, og saken er nå utstyrt med et varsel om at studien ble tilbaketrukket fra tidsskriftet Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Kilde:

M. Jones mf: Night shift work and risk of breast cancer in women: the Generations Study cohort. British Journal of Cancer, 29. mai 2019.

Powered by Labrador CMS