Håndtering av følelser bygger tillit

Medarbeidernes evne til å identifisere og håndtere følelser hos seg selv og andre kan bidra til å bygge tillit i team.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Gjennom tre eksperimenter har Wing Shing Lee sett på sammenhenger mellom menneskers emosjonelle tilstand og tillit i organisasjoner.

Dette er et forskningsfelt som har hatt betydelig utvikling den siste tiden, ikke minst fordi moderne organisasjoner kjennetegnes ved høy kompleksitet, både strukturelt og relasjonsmessig. Å bygge tillit i disse er derfor viktig.

Lee finner blant annet at såkalt emosjonell intelligens kan bidra til å bygge tillit i team. Med emosjonell intelligens menes evnen til å identifisere og håndtere følelser hos seg selv og andre.

Tillit og emosjonell tilstand

Tillit er viktig, ikke minst fordi tillit kan minske kostnadene ved overvåkning og kontroll i en organisasjon, samt at det fører til mer åpen kommunikasjon og utveksling av ressurser. Baksiden ved tillit er når denne blir brutt og en part blir sveket.

Dette har Lee testet på grupper både i Norge og i Østen, og han finner at de som blir sveket vil ha vanskeligere for å stole på andre ved senere anledninger. Men effektene av slike svik avhenger igjen av hvordan vedkommende er rustet til å takle ulike følelser.

For eksempel har tidligere studier vist at emosjonell tilstand kan ha noe å si for hvordan vi vurderer tillit til ukjente mennesker.

Personer skulle vurdere hvorvidt en fremmed faktisk hadde utført et tyveri som det ble nektet for, og de som var triste eller sinte var mer tilbøyelige til å hevde at den mistenkte var skyldig. Altså kan emosjonell tilstand ha noe å si for hvor vidt vi har tillit til andre eller ei.

Frykt for å bli ledd ut

Dersom en person blir sveket og føler seg skamfull fordi han eller hun har blitt lurt, vil dette påvirke personens evne til å gi tillit ved en senere anledning, i motsetning til dem som ble sinte eller skuffet.

Forklaringen på dette er at en som føler skam retter de negative følelsene til seg selv, mens sinne retter disse følelsene mot andre og man heller vil søke hevn for det konkrete tilfellet enn å la sviket påvirke fremtidige tillitsforhold.

Studien har også testet adferden til mennesker som lider av gelotofobi i ulike grader og som blir satt i et nytt team hvor vedkommende ikke kjenner noen. Gelotofobi er frykten for å bli ledd ut, og gelotofober klarer ikke å skille mellom velment og ondskapsfull latter.

Wing Shing Lee. (Foto: NHH)

På grunn av dette føler disse usikkerhet i sosiale settinger og vil søke å unngå oppmerksomhet i frykt for å bli gjort narr av.

Ikke uventet vil derfor gelotofober føle seg usikre i en slik team-setting, men forskningen tyder ikke på at dette har direkte innvirkning på personens evne til å føle tillit.

En av Lees hovedkonklusjoner er at folks evne til å håndtere ulike følelser er positivt relatert til ens grunnleggende tillit til andre, men det er også positivt relatert til hvordan andre oppfatter ens tillitsverdighet.

Bakgrunn:

Wing Shing Lee disputerte i 2011 for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen “The impact of emotional attributes on trust”.

Powered by Labrador CMS