Alkohol utvider bronkiene. Dette kan være årsaken til at noen kols-pasienter faktisk puster bedre når de sover med alkoholrus. (Foto: Fredrik Sandberg, Scanpix)

Kols-pasienter kan sove bedre med alkohol

De aller fleste pasienter med kols kan med god samvittighet ta seg et glass vin eller to uten å være redd for pusten.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en skremmende sykdom. Det er vanlig at pasienter har angst for ikke å få puste. Deres store skrekk er at de skal få en såkalt hypoventilasjon når de sover. Det betyr at de får lungesvikt på grunn av et høyt trykk av karbondioksidgass i blodet.

Mange bruker derfor sovemedisin for å få sove.

Alkohol og sovemedisinen zopiklone er kjent for å øke i karbondioksidgassen i blodet hos de som har friske lunger. Derfor har helsepersonell ofte advart lungepasienter mot alkohol eller sovemedisin. Hvor farlig det er, har derimot ikke vært undersøkt.

En ny doktorgradsstudie ved Universitetet i Bergen har resultater som kan nå berolige kols-pasienter som er glad i å ta seg et glass vin.

Alkohol litt bedre enn sovemedisin

Nils Henrik Holmedahl har målt hvordan KOLS-pasienter sover og hvordan de puster om natten. Han har funnet at de første tegn til pustesvik kan oppstå under søvn. (Foto: UiB)

Nils Henrik Holmedahl er overlege ved LHL-klinikkene Glittre. Han funnet ut at en moderat alkoholrus faktisk ikke gir alvorlige pusteproblemer hos pasienter som har stabil kols.

Hos enkelte kan alkohol kanskje til og med ha en positiv effekt. Studien er gjort på 26 pasienter.

Alkohol ga mindre CO2-opphopning enn 5 milligram av sovemedisinen zopiklone, som mange kols-pasienter bruker.

– Alkohol skal ikke brukes som sovemedisin. De fleste, både lungefriske og lungesyke, sovner fort og sover tungt første del av natta, men svært lett siste del av natta. Totalkvaliteten av søvnen blir dårlig. Men jeg mener min studie viser at det er liten risiko med å drikke et par glass av og til, sier Holmedahl.

Må tolkes med forsiktighet

Legen understreker at han har undersøkt effekten av én natt, ikke flere netter.

Studien er dessuten liten. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet, mener Holmedahl.

Men den viser at en tredel av pasientene hadde gjennomsnittlig litt lavere trykk av karbondioksidgass i blodet under alkoholpåvirket søvn. Faktisk var det ni pasienter som pustet bedre når de sov i alkoholrus.

Dette kan skyldes at alkohol utvider bronkiene og derfor virker på samme måte som astmamedisiner.

– Selv om studien er liten, har tidligere studier vært gjort på enda færre pasienter. Og ingen har målt CO2-verdier på sovende kols-pasienter som har tatt zopiclone eller alkohol. Jeg har målt hvordan pasientene sover og hvordan de puster når de sover. Målemetodene er nøyaktige og tar hensyn til søvnfasen pasienten er inne i om natta.

Mange puster dårlig når de sover

Holmedahl fant at mange kols-pasienter har problemer med pusten når de sover. Dette funnet mener han det er viktig å forske videre på.

– Hvis de første tegn til pustesvikt kan vise seg under søvn, kan dette være et varsel som man bør være oppmerksom på. Man kan da starte behandlingen tidligere for å unngå alvorlig lungesvikt. En slik behandling dreier seg om bruk av pustemaske med pustemaskin om natten.

Livskvaliteten er en utfordring

Livskvaliteten hos pasienter med kols er en stor utfordring, mener Ola Storrø, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU. Han jobber som lege for mange kols-pasienter og vet hvor engstelige mange er for ikke å få puste. Han synes derfor det er svært viktig at noen forsker på hvordan de med denne svært alvorlige sykdommen kan få et bedre liv.

Storrø mener at den sovemedisinen vi har i dag ikke er godt egnet for kols-pasienter, på grunn av økt opphopning av CO2 om natta.

– Det beste er naturligvis å ikke bruke verken alkohol eller sovemedisin. Men hvis man faktisk har behov for å ta noe for å få sove, er altså ikke sovemedisin det beste. Det er interessant å se at de som drikker alkohol, faktisk kommer litt bedre ut enn de som bruker sovemedisin. Selv om vi som leger naturligvis ikke kan anbefale alkohol som medisin.

Referanse: 

Nils Henrik Holmedahl: Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD. With emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone, doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen, 2015. Pressemelding.

Powered by Labrador CMS