Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

– Oljebransjen har et dilemma i sin kommunikasjon om bærekraft, siden det de produserer, representerer en stor klimautfordring, sier professor Trine Dahl. (Illustrasjon: Oil and Gas Photographer / Shutterstock / NTB scanpix)
– Oljebransjen har et dilemma i sin kommunikasjon om bærekraft, siden det de produserer, representerer en stor klimautfordring, sier professor Trine Dahl. (Illustrasjon: Oil and Gas Photographer / Shutterstock / NTB scanpix)

Hvilket språk bruker oljeselskapene i egne klimarapporter?

Oljeselskaper snakker om klimaendringer ulikt, viser ny studie. Equinor knytter klimaendringer til innovasjon, men legger vekt på at omstillingen vil ta tid, forteller forsker.

– Equinor knytter klimaendringer til muligheter og vektlegger innovasjon og ny teknologi. Selskapet er opptatt av at de må være tilpasningsdyktig for klimarisiko, men at risikoen kan gi fordeler som videre vekst, sier professor ved NHH, Trine Dahl.

Dahl og professor Kjersti Fløttum fra Universitetet i Bergen står bak en ny studie av klimarapporter som viser at oljeselskaper har ulik tilnærming til klimakrisen.

I studien har forskerne undersøkt hvordan og hvor ofte spesifikke nøkkelord er brukt i slike rapporter fra Equinor, som het Statoil på daværende tidspunkt, kanadiske Suncor Energy og franske Total. Alle rapportene er fra 2017.

Mens Equinor er opptatt av muligheter, knytter Suncor Energy klimaendringer til forretningsrisiko – som prisen på CO2-utslipp og oljeprisen, mens Total snakker om hvilket sosialt ansvar selskapet har på vegne av samfunnet.

– Franske Total er det selskapet som tydeligst presenterer klimaendringer som en utfordring som må takles og bruker krigsmetaforer i rapporten, som kamp, slag og noe som må bekjempes, sier professoren.

– Viktig for å nå unge

Klimarapportering i oljeselskaper har skutt fart de siste årene, i takt med flere internasjonale avtaler, som Parisavtalen, som trådte i kraft i november 2016.

Parisavtalen er den første globale klimaavtalen som er rettslig bindende og reelt forpliktende for nesten alle land i verden. Norge, Canada og Frankrike – og dermed selskapene i Dahl og Fløttums studie – har forpliktet seg til avtalen.

– Den økende rapporteringen skyldes i stor grad økt press fra investorene og myndighetene om å vise hvordan oljebransjen jobber med bærekraft, sier Dahl.

– Andre faktorer er omdømme i samfunnet generelt og ikke minst at bærekraft er viktig for å nå de unge, fortsetter hun.

Ved bruk av språkvitenskapelig metode har professor Trine Dahl undersøkt bruk av nøkkelord i tre oljeselskapers klimarapportering. (Foto: Marit Hommedal)
Ved bruk av språkvitenskapelig metode har professor Trine Dahl undersøkt bruk av nøkkelord i tre oljeselskapers klimarapportering. (Foto: Marit Hommedal)

Strategisk navnebytte

Våren 2018 endret Statoil navn til Equinor for å befeste selskapets strategi om å være et bredt energiselskap. Dahl mener at klimarapporten til Equinor understøtter denne omstillingen:

– Målet med rapporten er å adressere energiomstillingen til selskapet og vise at de ikke lenger kun er et olje- og gasselskap, utdyper hun.

Navneendringen skapte debatt og fikk blandet mottakelse. Klimaforsker Bill McGuire, professor emeritus ved University College London og bidragsyter til FNs klimarapporter, var ikke overbevist:

– Navneskiftet fra Statoil til Equinor handler bare om tynn PR. Realiteten er at Equinor fortsatt er et oljeselskap, sa McGuire den gang i Aftenposten.

Har ikke dårlig tid

En nyere studie fra de samme forskerne viser at selskapene Equinor og Total presenterer energiomstillingen som en pågående prosess i klimarapportene sine.

– Selskapene vektlegger forretningsmessige hensyn i omleggingen og mindre klimahensynet. De understreker at omstillingen tar tid og er klart mindre tydelige enn klimaforskerne og de streikende ungdommene på at det haster med endring og nye tiltak, utdyper Dahl.

Oljebransjen har kommunikasjonsutfordringer

Oljeselskapene beskyldes jevnlig for grønnvasking i norske medier. Nyheten om videre utbygging av Johan Sverdrup-feltet i august 2018, fikk sterk kritikk fra Greenpeace. I annonseringen vektla Equinor utslippsbesparelser fra feltet.

– Dette er drøy grønnvasking av et oljefelt som hovedsakelig produserer klimaendringer, sa Truls Gulowsen, leder i Greenpeace til NRK.

Trine Dahl legger ikke skjul på at oljebransjen har et dilemma i sin kommunikasjon om bærekraft, siden det de produserer representerer er en stor klimautfordring.

– Norge har omfavnet alle globale klimaavtaler, men på samme tid er vi storleverandør av olje og gass og blant verdens rikeste nasjoner – takket være denne industrien, sier hun.

Trine Dahl presiserer at studiene deres bare viser hvordan selskapene omtaler klimaendringer og egne tiltak og ikke hva de faktisk gjør for å bekjempe dem.

Referanse:

Trine Dahl og Kjersti Fløttum: Climate change as a corporate strategy issue. Corporate Communications: An International Journal, 2019. (Sammendrag). Doi.org/10.1108/CCIJ-08-2018-0088

Om studien

Studien «Climate change as a corporate strategy issue: a discourse analysis of three climate reports from the energy sector» fra 2019 viser hvordan tre oljeselskaper fremstiller klimaendringer i sine klimarapporter fra 2017.

Selskapene i studien er Equinor (daværende Statoil), Suncor Energy og Total.

Studien viser at Equinor knytter klimaendringer til muligheter, Suncor Energy til risiko og Total til sosialt ansvar.

Risiko blir vektlagt av alle selskapene i stor grad.

Studien er utført av Trine Dahl fra Norges Handelshøyskole og Kjersti Fløttum fra Universitetet i Bergen.

Forskerne har brukt en lingvistisk (språkvitenskapelig) metode og undersøkt bruk av enkelte nøkkelord.

Powered by Labrador CMS