Omskjæring av gutter har funnet sted i tusenvis av år, her i Sentral-Asia for 150 år siden. Guttens ytterste hud omkring glansen på penis blir som regel fjernet med en kniv eller lignende.  (Foto: Heritage/NTB Scanpix)
Omskjæring av gutter har funnet sted i tusenvis av år, her i Sentral-Asia for 150 år siden. Guttens ytterste hud omkring glansen på penis blir som regel fjernet med en kniv eller lignende. (Foto: Heritage/NTB Scanpix)

Omskjæring kan skade gutters urinveier

Omskjæring kan gjøre risikoen for problemer med urinveiene opptil 26 ganger høyere, viser ny dansk forskning. Det er høyere enn barneleger hadde forventet.

Når gutter får fjernet forhuden ytterst på penis, kan urinrørsåpningen snevres sammen, slik at det blir vanskelig å tisse.

Risikoen for å utvikle såkalt uretrastriktur er opp mot 26 ganger større enn hos gutter som ikke er omskåret.

Det konkluderer danske forskere i en ny, stor studie, basert på data fra Landspatientregistret, CPR-registeret og Sygesikringsregisteret i Danmark i årene 1977–2013.

Kan utløse ny operasjon

Ureatrastriktur – innsnevring av urinveisåpningen – viser seg noen ganger først flere år etter omskjæringen, og hvis det ikke blir behandlet, kan det utløse infeksjoner. Eneste løsning er en ny operasjon.

Se eksplisitt foto av innsnevring av urinveisåpningen i bunnen av artikkelen.

– Det er første gang noen har fulgt omskårne gutter systematisk over mange år. Dette utfordrer synet på omskjæring som et lite inngrep med få negative konsekvenser, mener Morten Frisch, som er overlege på Avdeling for Epidemiologisk Forskning ved Statens Serum Institut.

– Dette er ikke noe som skjer en sjelden gang. Grundige studier fra blant annet USA og Iran viser at mellom hvert femte og hvert 20. guttebarn som blir omskåret, senere utvikler urinrørsinnsnevring, sier Frisch, som har gjennomført den nye studien sammen med statistiker Jacob Simonsen fra Statens Serum Institut.

Hvor er barna?

Morten Frisch er en aktiv deltaker i debatten om rituell omskjæring. Han er «generelt skeptisk», opplyser han i den nye artikkelen som nylig er publisert i tidsskriftet The Surgeon.

At han spiller med åpne kort, er prisverdig, mener Yazan F. Rawashdeh, som er overlege på Børneurologisk Sektion ved Aarhus Universitetshospital i Danmark. Han påpeker også at studien er omfattende detaljert og solid.

– Det virker som en veldig solid studie som bærer preg av at forfatteren kan behandle slike databaser. Det viser en sammenheng på befolkningsnivå som vi leger allerede kjenner, sier Rawashdeh.

– Svakheten ved registerstudier er at man noen ganger kan finne koblinger uten at det nødvendigvis er en årsakssammenheng. Men i dette tilfellet er koblingen så sterk at vi bør se etter flere tilfeller enn de høyst tre i året vi møter ved barneavdelingen, funderer han.

Jørgen Thorup, professor ved Københavns Universitet og ansvarlig for barneurologi ved Rigshospitalets barnekirurgiske klinikk, forteller at sammenhengen mellom omskjæring og innsnevring av urinåpningen er velkjent blant leger. Men ifølge en oversikt ved Rigshospitalet forekommer det «bare» hos 0,5 prosent av de omskårne guttene, mens tallet er 0,17 prosent i resten av befolkningen.

Forsker: Risikoen er enda høyere

Ifølge Morten Frisch er metoden for studien solid fordi det bygger på opplysninger for samtlige deltakere.

Forskerne fant ut hvem som var omskåret i det offentlige helsesystemet og hvem som senere ble behandlet for urinveisinnsnevring.

Dermed har det ifølge Frisch vært mulig å avdekke risikoen ved omskjæring.

– I tillegg er det trolig mange gutter som blir omskåret i andre land, eller i privat regi. De guttene vil havne i feil kategori. Det betyr at risikoen trolig er enda høyere, sier Frisch.

Stemmer med tidligere studier

Morten Frisch legger til at det ikke bare er barn som utvikler urinveisinnsnevring, men også voksne.

Samtidig viser detaljerte kliniske studier fra USA, England, Iran og Bangladesh – der forskere har undersøkt gutters urinrørsåpninger ved omskjæringen og i årene etter – at mellom 5 og 20 prosent av omskårne gutter og menn får denne lidelsen.

– Anslagene våre ligger helt i tråd med over 100 år gammel klinisk kunnskap, særlig fra land der omskårne gutter og menn utgjør en større del av befolkningen, sier Frisch.

– For eksempel har organisasjonen for amerikanske barneleger (AAP) hevdet at lidelsen stort sett bare er et problem for omskårne gutter, påpeker han.

Nye resultater bør interessere utlandet

Resultatet av den nye studien vil antagelig være interessant i store deler av verden, mener Morten Frisch.

Forskerne anslår at omskjæring er årsaken til minst 18 prosent, men mer sannsynlig 33–44 prosent, av alle operasjoner for urinveisinnsnevring for danske gutter under 10 år.

I land med større utbredelse av omskjæring, blir tallene høyere:

  • Minst 41 prosent i Storbritannia (mer sannsynlig: 61–71 prosent)
  • Minst 78 prosent i USA (mer sannsynlig: 89–93 prosent) og
  • Minst 81 prosent i Israel (mer sannsynlig: 91–94 prosent)

«Funnene våre, kombinert med klinisk evidens, viser et behov for en grundig vurdering av omfanget av urinveisproblemer og andre komplikasjoner etter omskjæring», heter det i artikkelen i The Surgeon.

Frisch håper på mer forskning på området:

– Omskjæring av sunne og friske gutter er antagelig verdens hyppigste operative inngrep, og langtidseffektene etter det første året har merkelig nok aldri blitt kartlagt. Bare i USA er utgiftene til operasjoner for urinrørsinnsnevring flere hundre millioner dollar i året. Vi trenger mye mer kunnskap på dette området, mener Frisch.

Bildet under:

Flere teorier forklarer hvorfor omskjæringer kan gi en innsnevring av urinrørsåpningen (uretrastriktur): Fibrose (arrvev), hudsykdommer, inflammasjon og sårdannelse er noen av dem. Men legene vet det ikke med sikkerhet.

Innsnevringen merkes særlig ved at det blir vanskelig å tisse og oppdages enten ved å måle urinstrålen eller i sjeldne tilfeller ved bare å se på urinåpningen som er mindre (til høyre). (Foto: Tim Hammond, circumcisionharm.org)

Stor studie består av 2 deler

Den nye studien er en samling av to registerstudier:

Studie 1 omfatter fire millioner danske menn og påviser at muslimske gutter og menn i alle aldre (observert ut fra data i perioden 1977–2013) har dobbelt så høy risiko for å få urinveisinnsnevring som andre. Blant muslimske gutter på under 10 år var risikoen 3 ganger høyere enn hos etnisk danske gutter. Forskerne har fokusert på muslimske menn fordi mange blir omskåret av religiøse årsaker.

Studie 2 omfatter 800 000 dansker og fokuserer på gutter og menn i alderen 0–36 år. Risikoen for uretrastriktur hos omskårede er 10 ganger høyere enn andre. Risikoen for omskårne gutter er faktisk mellom 16 og 26 ganger høyere enn jevnaldrende gutter.

Kilde: Morten Frisch/vitenskapelig artikkel

Kilder:

Frisch, M. og Simonsen, J. Cultural background, non-therapeutic circumcision and the risk of meatal stenosis and other urethral stricture disease: Two nationwide register-based cohort studies in Denmark 1977–2013; The Surgeon; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.surge. 2016.11.002

Frisch, M. og Earp, B.D. Circumcision of male infants and children as a public health measure in developed countries: A critical assessment of recent evidence; Global Public Health; DOI: 10.1080/17441692.2016.1184292

Van Howe, R.S. Incidence of meatal stenosis following neonatal circumcision in a primary care setting; Clin Pediatr (Phila). 2006 Jan-Feb; 45 (1): 49–54 (PubMed)

Joudi, M. (m.fl) Incidence of asymptomatic meatal stenosis in children following neonatal circumcision; Journal of Pediatric Urology; http://dx.doi.org/10.1016/j.jpurol. 2010.08.005 (Sammendrag)

Bazmamoun, H. (m.fl) Lubrication of circumcision site for prevention of meatal stenosis in children younger than 2 years old; Urol J. 2008 Fall; 5 (4): 233–6. (Sammendrag)

Persad, R. (m.fl) Clinical presentation and pathophysiology of meatal stenosis following circumcision; BJUI; DOI: 10.1111/j. 1464-410X. 1995.tb07242. (Sammendrag)

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS