Leddyrene under oppklarende lupe

Nesten 66 000 biller i Panama har vært under forsker Frode Ødegaards lupe. Hans nyeste undersøkelser gjør estimatet om ti millioner arter av leddyr på verdensbasis enda sikrere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Her pågår manuell innsamling av insekter med bankeskjerm fra trekronene i tropisk skog i Panama. (Foto: Roger Le Guen)"

Bakgrunnen for Ødegaards prosjekt er å komme nærmere et svar på spørsmålet om hvor mange arter som finnes på jorden.

Leddyrene, deriblant insekter, edderkopper, krepsdyr, utgjør trolig mer enn 90 prosent av alle jordens dyrearter.

- Estimatet på ti millioner arter er i grunnen bare blitt sikrere og sikrere de siste fem årene sier, Frode Ødegaard til forskning.no.

Svimlende sifre

Men slik har det ikke alltid vært. Stor usikkerhet har vært knyttet til ulike beregninger.

På begynnelsen av 1980-tallet figurerte langt høyere antakelser om det globale artsmangfoldet for leddyr.

Et estimat lød på 30 millioner arter, et annet på svimlende 50 millioner. I dag anser forskere verden over at slike tall er i høyeste laget.

Grunnlagsdataene er blitt bedre gjennom årene, og dermed har estimatene krympet.

Studier i trekronene

Ødegaard er til daglig tilknyttet Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskeren har studert to ulike tropiske skogområder i Panama over to perioder, som en del av Program for biologisk mangfold i Norges forskningsråd.

"Denne ukjente arten av snutebilleslekta Ozoctenus var en av de rundt 1500 nye artene for vitenskapen som ble funnet. (Foto: Frode Ødegaard)"

Materialet i hans siste prosjekt, som ble gjennomført fra 2001 til 2005, bestod av 65 831 biller fordelt på 2 462 arter.

I følge Ødegaard er dét flere arter enn i hele Skandinavia for de billefamiliene som ble studert. Studiene har foregått i trekronene ved hjelp av ei bygningskran.

- Grunnen til det ligger i at mye mer er ukjent i trekronene. Derfor finner vi også så mye nytt. 60-70 prosent av artene jeg fant der er ubeskrevne, sier Ødegaard.

Våtere skog

Forskeren fra Raufoss i Oppland har sett nærmere på usikkerhetsmomenter ved beregningen av antall arter, enkelt forklart ved at han har sammenlignet faunaen i to skogtyper.

For Ødegaard har også ved en tidligere anledning studert artsdiversitet av leddyr i tropene, den gang i tørre skogområder i Panama.

I 1999 leverte han doktorgradsarbeidet Vertsspesifisitet som parameter for å estimere artsrikdom av leddyr ved NTNU.

Den gang kom han faktisk fram til at det trolig ikke var mer enn fem millioner arter på jorda, men at usikkerheten fortsatt var høy. Så har da også prosjektet der Ødegaard undersøkte en våtere skogtype i Panama, vist at tallet var høyere.

Enda en bekreftelse

Ingen i fagmiljøet vil vel med dagens kunnskap heve øyenbrynene oppsiktsvekkende høyt over at Frode Ødegaard nå mener at antall arter må oppjusteres til ti millioner.

"Såkalt fogging (gassing) av trekronene er en av metodene for å samle insekter i IBISCA-prosjektet. (Foto: Jürgen Schmidl)"

Men resultatene hans tjener som en bekreftelse på at estimatet har solid forankring. I et estimat anno 2006 finnes mange momenter som må tas hensyn til. Et av dem er utbredelsesområdet for artene.

- Utbredelsesområdet representerer en nøkkelfaktor. Det man gjør er å se på hvor fort artene skiftes ut når man beveger seg bort fra ett bestemt område.

- Selv undersøkte jeg et punkt 8 mil unna det første punktet jeg undersøkte i min forrige Panama-baserte studie, sier Ødegaard.

Avdekke forskjeller

Hensikten med å benytte en slik metode er ganske enkelt å avdekke forskjeller i faunaen.

- Og jeg ble ganske overrasket over å finne at forskjellene var så store over en såvidt liten distanse, sier Ødegaard.

Enda viktigere for estimatet er undersøkelsene av det aktuelle skogsområdets vertsspesifisitet, som blant annet handler om hvor mange ulike planter insektene spiser av.

"Frode Ødegaard (t.v) sammen med professor Edward O. Wilson, som er offisiell beskytter av IBISCA. (Foto: Joseph Wright)"

- Det viste seg at de var noe mer spesialisert i sitt fødevalg i den våte skogtypen enn jeg trodde.

- Og dermed er det all grunn til å tro at det er flere insekter per tre, og dermed også flere arter totalt sett i området, sier Ødegaard.

Med i IBISCA

Forskeren nøyer seg ikke med de omfattende studiene i Panama, men er også involvert i det internasjonale storprosjektet IBISCA (Investigating the Biodiversity of Soil and Canopy Arthopods).

Der deltar mer enn 40 forskere fra 17 forskjellige land.

- Det skal organiseres masseinnsamlinger av leddyr med en rekke ulike innsamlingsmetoder, og dessuten sammenligninger av trekroner.

- I trekronene er det en langt mer ukjent verden i forhold til bakkenivå, som vi kjenner relativt godt, sier Ødegaard.

"En gondol koblet til en bygningskran ble brukt til å samle inn insekter. (Foto: Roger Le Guen)"


 

Les mer:

Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Frode Ødegaards hjemmeside hos NINA.

Powered by Labrador CMS