Det må gjøres grundigere undersøkelse av kvinner med PCOS for å stille rett diagnose, mener forsker.
Det må gjøres grundigere undersøkelse av kvinner med PCOS for å stille rett diagnose, mener forsker.

Vanlig sykdom i eggstokkene:
Mange kvinner kan ha fått feil diagnose

Mange av dem som har fått eggstokk-sykdommen PCOS , kan ha en helt annen sykdom, som trenger en helt annen behandling.  – Dette er et viktig skritt på veien i bedre forståelse av vanlige kvinnesykdommer, ifølge overlege og forsker. 

En av ti norske kvinner har noe som kalles polycystiske ovarie syndrom (PCOS). Det betyr at den rammer cirka 180 000 kvinner i Norge i alderen 15 til 50 år.

Dette er en tilstand der kvinner har uregelmessig eller uteblitt menstruasjon, høye nivåer av mannlig kjønnshormon og cyster på eggstokkene.

– Pasientene sliter ofte, men langt ifra alltid, med overvekt, uønsket behåring og vansker med å få barn, forteller Grethe Åastrøm Ueland til forskning.no.

Hun er en av forskerne bak den nye studien som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Fertility and Sterility. 

Den andre sykdommen

Forskere vet ikke helt hvorfor så mange kvinner får PCOS.

Årsaken er sammensatt, men fettlagring ser ut til å være en nøkkelfaktor, ifølge St. Olavs Hospital i Trondheim. Der er forskere i gang med å teste ut en ny behandling med medisiner i kombinasjon med kost- og livsstilsveiledning. Les mer om den pågående studien her.

Nå viser det seg at PCOS lett kan forveksles med en annen sykdom.

12 prosent av kvinnene som får diagnosen PCOS, har egentlig ikke-klassisk medfødt binyrebark-forstyrrelse (NCCAH).

Grethe Ueland er overlege og forsker ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.
Grethe Ueland er overlege og forsker ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Svikt i binyrene

Symptomene på PCOS og NCCAH likner i stor grad på hverandre, men de skyldes forskjellige ting.

Mens årsaken til PCOS kanskje ligger i fettlagringen og eggstokkene, er NCCAH forårsaket av at et enzym i binyrene ikke virker som det skal.

Derfor hoper det seg opp med mannlige kjønnshormoner.

Eggstokker og binyrene deler mange av de samme enzymene i omsetningen av steroider, slik som kortisol og østrogener. Det er derfor ikke overraskende at forstyrrelser i et av disse organene kan ha betydning for det andre.

– Disse kvinnene får også uønsket behåring og nedsatt fertilitet, sier Ueland.

Behandles ulikt

Siden årsaken til NCCAH ligger i binyrene, trenger pasientene en annen behandling enn de som har PCOS.

PCOS blir ofte behandlet p-piller for at kvinnene skal få regelmessig menstruasjon. Kvinnene oppfordres også til vektnedgang, fordi overvekt ser ut til å forverre problemene med infertilitet.

Noen ganger behandles de med medisinen metformin.

Men dette virker ikke på kvinner med NCCAH.

– Personer med uttalt NCCAH må få kortisontilskudd, sier Ueland.

Metoden som skiller dem

Leger stiller diagnosen PCOS ved at to av tre kriterier er oppfylt: 1. uregelmessig menstruasjon, 2. forhøyede nivåer av mannlige kjønnshormoner og 3. mange cyster på eggstokkene.

I den nye studien konkluderer forskerne med at den beste måten å skille de to tilstandene på, er å bruke en såkalt synacthentest.

Den blir vanligvis gjort på sykehus for å avdekke binyrebarksvikt. Testen går ut på at pasienten får syntetisk ACTH, som er et hormon som stimulerer binyrebarken til kortisolproduksjon.

Dersom kortisolnivået ikke stiger etter dette, tyder det på binyrebarksvikt.

– Ved å innføre synacthentest i utredingen, kan vi også stille diagnosen NCCAH, sier Per Medbøe Thorsby.

Han er seksjonsoverlege ved Hormonlaboratoriet på Oslo universitetssykehus. Thorsby har sammen med Ueland forsket på metoden som skal gjøre det lettere å skille de to sykdommene fra hverandre.

Per Thorsby.
Per Medbøe Thorsby er seksjonsoverlege ved Hormonlaboratoriet på OUS.

Godt nytt for kvinnehelsen

Thorsby sier det er viktig å skille tilstandene PCOS og NCCAH for å få til persontilpasset behandling.

– NCCAH er en arvelig tilstand og skal behandles annerledes en klassisk PCOS. Nå som vi kan skille tilstandene, kan vi skreddersy behandlingen og oppfølgingen av slike pasienter som før har fått diagnosen PCOS, sier Thorsby.

– Dette er et viktig skritt på veien i bedre forståelse av vanlige kvinnesykdommer.

Han forteller om effekten studien dere har hatt på andre forskere internasjonalt.

– Amerikanske forskere vil nå anbefale utvidet undersøkelse av kvinner med PCOS for å stille rett diagnose, ifølge Thorsby.

Redaktørene i tidsskriftet der studien er publisert, kaller funnene et paradigmeskifte i diagnostikken av PCOS.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilde:

Grethe Ueland m.fl: Adrenal steroid profiling as a diagnostic tool to differentiate polycystic ovary syndrome from nonclassic congenital adrenal hyperplasia: pinpointing easy screening possibilities and normal cutoff levels using liquid chromatography tandem mass spectrometry. Fertility and Sterility. Juni 2022.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS