Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Tung bruk av hudkremer gir ikke middelaldrende kvinner økt risiko for bryst- og livmorkreft, går det fram av en ny forskningsstudie.

Tung bruk av hudkrem øker ikke kreftrisiko

Det var ikke flere middelaldrende kvinner som fikk kreft selv om de brukte mye hudkrem ifølge en ny studie.

– Vi har ikke funnet indikasjoner på at tung bruk av hudpleieprodukter øker risikoen for brystkreft og livmorkreft, sier Charlotta Rylander, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT Norges arktiske universitet.

Noen hudpleieprodukter inneholder såkalte hormonforstyrrende forbindelse. Og det rundt slike produkter bekymringen har oppstått. Både brukere og hudleger har spurt om produktene gir økt risiko for å utvikle hormonsensitive kreftformer.

Bekymringer om kreft

Bekymringene var utgangspunktet for en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Environmental Health.

Målet med studien var å undersøke om forskjellig bruk av hudpleieprodukter fører til økt risiko for å utvikle bryst- og livmorkreft hos middelaldrende kvinner.

Charlotta Rylander, Eiliv Lund og Torkjel M Sandanger fra UiT, Marit B. Veierød fra Universitetet i Oslo og Elisabete Weiderpass fra Verdens Helseorganisasjon står bak studien.

Påføring av både håndkrem, ansiktskrem og body lotion to ganger daglig regnes av forskerne som tung bruk.

Kan gå i blodet

Forskerne valgte å konsentrere seg om tre forskjellige produkter: kroppslotion, ansiktskrem og hudkrem.

– Dette er hudpleieprodukter som norske kvinner bruker daglig, og som inneholder komponenter som man enten vet – eller mistenker – kan virke negativt på vårt hormonsystem, påpeker Rylander.

Blant disse er parabener og ftalater. Førstnevnte er betegnelsen på en gruppe stoffer som brukes som konserveringsmidler i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Ftalater er en samlebetegnelse på kjemiske stoffer som hovedsaklig benyttes som myknere i plast, men også i kosmetikk.

Både parabener og ftalater blir absorbert av huden og kan gå inn i blodsirkulasjonen.

– Naturlig nok har det vært en bekymring for om utstrakt bruk av kosmetikk og hudpleieprodukter kan øke risikoen for hormonrelatert kreft, selv om nyere epidemiologiske studier ikke kan rapportere om noen signifikant sammenheng mellom for eksempel ftalateksponering og nettopp brystkreft, sier Rylander.

Førsteamanuensis Charlotta Rylander ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Data fra norske kvinner

Fra begynnelsen av 2000-tallet ble det innført restriksjoner på bruk av parabener i forbrukerprodukter. Restriksjonene kom etter funn som kunne tyde på en sammenheng mellom parabener og utvikling av brystkreft.

Men med tanke på den utbredte bruken av hudpleieprodukter og de potensielt skadelige effektene, er det likevel fortsatt sparsomt med bevis på en sammenheng mellom bruk og kreftrisiko.

Den ferske studien som Rylander og hennes kolleger står bak, omfatter norske middelaldrende kvinner i alderen 46–68 år, der gjennomsnittsalderen for deltagerne er 55 år.

Forskerne har i arbeidet brukt data fra den Tromsø-baserte Kvinner og kreft-studien.

Studien er en nasjonal og mangeårig spørreundersøkelse blant kvinner i alderen 30–70 år. Deltakerne har svart på spørreskjema med spørsmål om helse, livsstil, bruk av medisiner, kosthold, fysisk aktivitet og bruk av hudpleieprodukter.

I alt har drøyt 174 000 norske kvinner deltatt og besvart opptil fire spørreskjema siden oppstarten av Kvinner og kreft-studien i 1991.

– Hvert år kobles så våre data fra studien sammen med data fra Kreftregisteret. På den måten finner vi ut hvilke kvinner som er blitt diagnostisert med kreft, forteller Rylander.

Ingen økt risiko ved tung bruk

I studien har kvinnene svart på hvor ofte de bruker ansiktskrem, håndkrem og bodylotion.

Ut fra svarene anslo forskerne hvor stor overflate av kroppen som blir smurt hver dag, der 100 prosent tilsvarte hele kroppen.

Dersom en kvinne rapporterte at hun brukte både håndkrem, ansiktskrem og body lotion to ganger per dag, tilsvarer det 200 prosent – og blir beskrevet som tung bruk av hudpleieproduktene.

– Vi har undersøkt total bruk av tre produkter, nemlig håndkrem, ansiktskrem og body lotion. I tillegg har vi også gjort delanalyser for å sjekke om resultatet hadde sett annerledes ut hvis vi bare hadde undersøkt for eksempel body lotion. Men resultatet var det samme: tung bruk av hudkrem og lotion hos denne gruppen kvinner gir ikke økt risiko for bryst- eller livmorkreft, sier Rylander.

Undersøkte ikke spesielle merker

Forskerne fant ikke økt risiko hverken for brystkreft før og etter overgangsalderen.

Rylander presiserer at forskerne ikke undersøkte spesielle merker av hudpleieprodukter – og heller ikke flere enn de tre nevnte produkttypene.

– Vi har vist i tidligere forskning at de som bruker hudpleieprodukter hyppigst, også har de høyeste konsentrasjonene i blodet av parabener. I denne studien har vi brukt informasjon gitt i spørreskjema for å estimere eksponeringen. Selv om vi mener at metoden er valid, så dekker ikke vårt spørreskjema bruk av alle typer hudpleieprodukter og kosmetikk, eller andre kilder til disse stoffene, sier Rylander.

Beroligende for voksne kvinner

Dataene som ligger til grunn for studien, forteller kun hvor ofte middelaldrende kvinner bruker hudpleieprodukter i dag.

­– Vi har ikke informasjon om hvor ofte eller hvor mye de brukte hudpleieprodukter som barn eller i oppveksten, selv om vi kan anta at det var i langt mindre utstrekning enn i dag, understreker Rylander.

Hun påpeker at forskere verden over ennå har for lite informasjon om hvilke faser i livet man er mest sårbare for eksponering av hormonforstyrrende stoffer – for eksempel fra hudpleieprodukter - med tanke på utvikling av bryst- eller livmorkreft.

– Vi kan altså ikke med sikkerhet si at disse resultatene er overførbare på en yngre gruppe kvinner, som kanskje har vært hyppige brukere av hudpleieprodukter også tidlig i livet. Men det vi kan slå fast er at funnene er beroligende for middelaldrende kvinner som er hyppige brukere av hudpleieprodukter i dag, sier Charlotta Rylander.

Referanse:

Charlotta Rylander mfl.: Use of skincare products and risk of cancer of the breast and endometrium: a prospective cohort study. Environmental Health, 2019.

Powered by Labrador CMS