Kvinner får oftere vondt

Det er umulig å fastslå hvor mye smerte mennesker tåler. Men forskning viser at kvinner opplever kronisk smerte oftere enn menn gjør.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

– Det er flere kvinner enn menn som plages av kroniske smerter, sier professor Tone Rustøen ved Høgskolen i Oslo.

Flere studier om kjønnsforskjeller og smerte antyder at kvinner har både hyppigere forekomst og får sterkere intensitet på smerten enn menn.

Og skal vi tro professoren, kan både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer forklare forskjellene mellom kjønnene når det gjelder smerte.

Smerte

  • Smerte er et sammensatt fenomen hvor både fysiologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold spiller inn.
  • Smerte tolkes ulikt. Det kan ha betydning hva smerten betyr for deg. 25
  • Fødselsesmerte holder de fleste ut siden det er ønsket å føde et barn, mens kreftsmerter kan bety at sykdommen utvikler seg negativt. Det kan føre til redsel for framtiden, som igjen kan forsterke smerteopplevelse.

Kan skyldes yrkesvalg

Smerteforskjellene er størst når det gjelder sykdommer i muskler og skjelettet.

– Yrkesvalg kan spille inn. Eksempelvis har noen kvinner en fysisk belastende jobb som kan være direkte årsak til at de har mer smerter i muskler og skjelett enn menn, sier Rustøen, som bruker mye av tiden sin til å forske på smerte.

Det er også påvist at kvinner med svak sosioøkonomisk situasjon har høyere risiko både for vanlig smerte og for alvorlig smerte som gir uførhet.

– Likevel er det interessant at kvinner med kroniske smerter ser ut til å ha bedre livskvalitet enn menn med kroniske smerter, sier Rustøen.

Ulik tolkning

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Menn og kvinner har ulike sosiale roller og forventninger til seg selv knyttet til kjønn, og ifølge professoren, kan det være en del av forklaringen på kjønnsforskjeller i smerteerfaring.

– Det faktum at menn og kvinner har forskjellig erfaring med smerte i løpet av livet, kan gjøre at de tolker smerte forskjellig, sier hun.

Kvinner må forholde seg til smerter som en normaltilstand gjennom menstruasjon, svangerskap og fødsel, mens det mannlige kjønnet forholder seg mer til smerte forårsaket av skader og ulykker. Og dette kan påvirke hvordan smerte oppleves og formidles.

Flaut med smerte?

Dessuten kan noe av forskjellen ligge i det at menn og kvinner generelt har ulik terskel for å gå til lege.

– Kvinner rapporterer hyppigere enn menn om sykdommer og symptomer på sykdommer. Det kan hende at kvinner lettere søker støtte enn det menn gjør, og derfor oppsøker helsevesenet oftere, sier professoren.

– Dessuten kan det hende at menn er mer flaue over å ha smerter og kanskje derfor minimaliserer smertene. Kanskje de ikke oppsøker hjelp før smerten er veldig sterk og vanskeligere å behandle.

Katastrofetenkning

Professor Tone Rustøen, Høgskolen i Oslo.

Kvinner har et mer komplekst mønster når det gjelder å tilpasse seg smerte, ved blant annet å bruke flere mestringsstrategier enn menn. I tillegg bruker kvinner den uheldige katastrofetenkningen mer.

– Graden av katastrofetenkning kan forklare mye av forskjellene i daglig smerterapportering, sier smerteforskeren.

– Men den forklarer ikke de påviste forskjellene i smerteterskel og smertetoleranse.

Lavere smerteterskel

For tidligere forskning har vist at kvinner generelt har en lavere smerteterskel enn menn. Ikke nok med det, kvinner ser også ut til å ha lavere toleranse for smerter enn menn.

– Men det er viktig å være klar over at selv om det er tydelige forskjeller på smerte mellom kjønnene, så er variasjonen innad i begge kjønn enda større, sier Rustøen.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS