Barn puster raskere enn voksne, og de befinner seg nærmere bakken der luften er mer forurenset. Også barnet i magen kan påvirkes av luftforurensning. (Foto: Ole Andreas Grøntvedt / NRK)

Tolv ting som beskytter mot skadelig byluft

Minst ti ganger så mange dør av forurenset byluft som av trafikkulykker i Norge. Her er tolv ting du kan gjøre for å beskytte deg mot skader fra bylufta.

Fakta om svevestøv

Hvert år dør mellom 1000 og 2000 personer i Norge for tidlig av sykdommer som er forårsaket av svevestøv. Like før jul slo en rapport også fast at flere Oslo-beboere dør i dagene etter høye utslipp enn ellers i året.

Svevestøvet er de små partiklene som til enhver tid er i luften du puster inn. Den største enkeltkilden til svevestøv er biltrafikken, der de største kildene er sotpartikler fra dieselbiler og piggdekk som sliter på veibanen. Vedfyring er en annen kilde til svevestøv.

Partiklene fra svevestøvet er så små at de går inn i lungene og kan føre til akutte og kroniske helseeffekter. 40 prosent av dem som bor i nærheten av en sterkt trafikkert vei, får helseplager som følge av svevestøvet.

Kronisk syke, kolspasienter, gravide og små barn er spesielt utsatt.

Kilde: NRK og NTB

1. Sjekk luftvarslene

Er veien tørr eller det er lite vind, kan det være fare på ferde. Våte veier binder svevestøvet til veibanen og vinden sprer den. Sjekk luftmålingene på lufkvalitet.info eller luftkvalitetsvarselet i avisa.

2. Unngå rushtiden

Er du i risikogruppen for hjertetrøbbel eller luftveisproblemer, bør du holde deg innendørs på dager med høye nivåer.

3. Pust gjennom nesa

Nesa fungerer som et filter for de største partiklene.

4. Lev sunt

Spis sunt og tren jevnlig. God helse kan beskytte mot skadelige effekter fra bylufta.

5. Ikke tren langs hovedgater

Du puster mye mer enn normalt når du trener. Velg heller gater med mindre trafikk.

6.Flytt

Ikke bo mange år langs en høyt trafikkert vei. Over tid kan luftforurensningen være skadelig uansett nivå, og det er om å gjøre å få i seg minst mulig i løpet av livet for å unngå sykdommer.

7. Ikke luft mot trafikken

Ikke åpne vinduer ut mot en trafikkert gate. Hvis du bare har vindu på den siden, luft når trafikken har roet seg.

NILU-forsker Nuria Castell måler høye svevestøvnivåer i vinduet ut mot Kirkeveien i Oslo. (FOTO: OLE ANDREAS GRØNTVEDT / NRK)

8. Hold barn unna hovedgater

Sørg for at barn går i parallellgatene. De tar raskere skade enn voksne. I tillegg puster de raskere og nærmere bakkenivå der konsentrasjonen av trafikkforurensning er større. Gravide bør særlig unngå forurensede gater og områder. Barnet i magen tar også skade av luftforurensningen.

9. Reis raskt

Jo lenger du er i trafikken, jo større fare for helseskade. Du utsettet for omtrent den samme lufta i bil, buss og på sykkel. Men kjør likevel minst mulig bil. Selv om du skåner din egen helse, vil du være med å påføre andre skade hvis du kjører dieselbil. Nye bensinbiler skaper enda mer svevestøv enn dieselbiler. Sykler, elbiler og nyladet pugginnhybrid forurenser praktisk talt ikke. Ikke bruk piggdekk.

Skru på denne for å holde forurensningen ute. (FOTO: STÅLE TONNING / NRK)

10. Unngå kø

Du kan få i deg mye mer forurensning enn de som farer forbi i kollektivfeltet ved siden av. Bilens kupéfilter beskytter bare i begrenset grad og må vedlikeholdes.

11. Resirkuler luft

Sørg for å skru på resirkulering av luft før du havner i en kø eller kjører i en tunnell.

12. Reis rundt

Sykle eller kjør rundt de mest forurensede områdene av byen.

Les mer:

Luftkvalitet.info, som er utviklet av NILU, Norsk institutt for luftforskning.

Luftkvalitetskriterier. Virkninger av luftforurensning på helse. Rapport 2013:9. Folkehelseinstituttet

Powered by Labrador CMS