Ny analyse av isprøver fra Grønland viser en tydelig temperaturøkning mellom 1995 og 2011.

Grønland på sitt varmeste på 1.000 år

Prøver tatt fra Grønlandsisen viser at den kalde øya i nord ikke har vært varmere på over 1.000 år enn den er nå. Temperaturen har økt markant de siste tiårene.

En kraftig økning i temperaturen de siste årene gjør at Grønland er 1,5 grader varmere enn gjennomsnittet for det 20. århundret, ifølge nye data fra isprøver.

Fram til nå har ikke kjerneprøvene fra isen vist særlige tydelige tegn på global oppvarming. Disse dataene hadde ikke vært oppdatert siden 1995, men nye analyser av kjerneprøver tatt i 2011 viser en dramatisk temperaturøkning de siste 15 årene, ifølge en studie publisert i forskningstidsskriftet Nature.

Brå økning

– Vi ser stadig økende temperaturer mellom 1990-tallet og 2011. Vi har nå en tydelig signatur etter global oppvarming, sier glasiolog Maria Hörhold fra tyske Alfred-Wegener-Institut, som har ledet studien.

Informasjon fra iskjerneprøver – lange søyler som bores og hentes opp fra den tykke innlandsisen – brukes til å kartlegge temperaturen på Grønland fra år 1.000 og fremover. Oversikten viser en svak nedgang de første 800 årene, før linjen beveger seg mer opp og ned mens trenden er oppadgående. Fra 1990-tallet og utover er det en brå økning i temperaturen.

Hoppet etter 1995 er så mye større enn i førindustrielle tid at det sjansen er «nesten null» for at dette viser noe annet enn menneskeskapte klimaendringer, sier Hörhold.

Bekrefter teori

– Dette er viktige funn som støtter opp om mistanken om at den manglende oppvarmingen vi har sett i isprøvene så langt er fordi kjerneprøvene sluttet før den raske oppvarmingen startet, sier klimaforsker Martin Stendel ved Danmarks meteorologiske institutt. Han har deltatt i Hörholds forskning.

Hörhold har enda nyere isprøver tatt i 2019, men disse er ikke ferdig undersøkt ennå. Analysene tar flere år. Hörhold venter fortsatt stigende temperatur, ettersom innlandsisen og breene på Grønland har smeltet raskere den siste tiden.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS