Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges idrettshøgskole - les mer.

Skiteknikk er ei løysing der du brukar minst mogleg energi på å flytte deg framover.

Seks tips til deg som vil få betre langrennsteknikk

Vel riktig terreng, få blikket opp frå skiskoa og ver leiken på skia, rådar ekspertane.

– Langrenn er jo kanskje den mest kompliserte uthaldenheitsidretten me har, seier Jostein Vinjerui, landslagstrenar for Storbritannia og i privatlaget Team Aker Dæhlie.

Det vil også seie at anten du er Klæbo, ung utøvar eller mosjonist kan ein alltid ha noko å hente på å trene teknikk.

Men kva vil effektiv langrennsteknikk seie?

Jostein Hestmann Vinjerui har vore langrennstrenar i ei årrekkje og reiser rundt i verdscupen i langrenns om trenar for Team Aker Dæhlie.

Podcast: Om skiteknikk

Vil du bruke den gode vinteren til å få litt betre skiteknikk? NIH-podden inviterte NIHs eigne langrennsforskar og ein av dei mest erfarne trenarane i verdscupsirkuset til episode om langrennsteknikk.

Høyr episoden her.

Diggins blir stempla som dårleg skiteknisk

– Som fysiolog vil eg seie at det er ei løysing der du brukar minst mogleg energi på å flytte deg framover. Å bruke ein teknikk som gjer at du kjem deg fortast mogleg frå A til B, seier Thomas Losnegard. Han er professor ved Institutt for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole (NIH).

Det er ikkje alltid dei som ser ut til å gå best teknisk på ski som vinn verdscuprenn og meisterskapsgull.

Amerikanske Jessica Diggins har vore ei av dei aller beste kvinnene på ski i vinter. Ho leiar verdscupen, men blir ofte sett på som ei som ikkje går så fint på ski.

– Diggins blir jo blant enkelte stempla som dårleg teknisk, men ein del av tinga ho gjer, er nok veldig effektive og bra likevel. Det same fekk polske Justyna Kowalczyk høyre i si tid, sett med dei norske teknikkbrillene.

– Men viss du såg på det ho gjorde når krafta blei sett inn, så var ho sterk og god på det som var viktigast i kvart tak, forklarer Jostein Vinjerui.

Vinjerui trenar no løparar frå mange nasjonar i privatlaget Team Aker Dæhlie. Han ser at tradisjonen om kva som er god langrennsteknikk, er forskjellig rundt om i skiverda.

Diagonalgang er meir gunstig enn staking

Stadig fleire supermosjonistar som går dei store turrenna som Marcialonga, Vasaloppet og Birkebeinerrennet, trenar og går fleire renn på blanke ski.

Dei er inspirert av dei beste langløparane som nærmast aldri har festesmurning under skia på startstreken.

Men undersøkingar forskarar ved NIH har gjort på diagonal og staking, viser at det å variere mellom dei ulike klassiskteknikkane er meir gunstig fysiologisk.

– Det er ingen tvil om at diagonalgang er fysiologisk mykje meir gunstig enn staking. Likevel kan staking vere ein betre teknikk fordi skia har stor betydning for arbeidsøkonomien til ein løpar, seier Losnegard.

I langrennsundervisninga på NIH blir leik brukt mykje også med vaksne studentar.

Han oppmodar mosjonistar til å tenke gjennom styrkane sine før ein tar valet om utelukkande å gå for staking.

– Er du god nok til å stake i forhold til det nivået du konkurrerer på? Det er ikkje eit veldig konkret svar på det, men i utgangspunktet skal du vere ganske god til å stake for at det skal løne seg.

Er du klar for seks tips du kan ta med deg ut i skisporet?

Dette meiner Thomas Losnegard og Jostein Vinjerui du bør fokusere på.

1. Vel riktig terreng

Om du skal trene på diagonalgang, kan du velje eit slakt nedoverterreng. Prøv å få ein bra diagonalgang utan stavar. Da tvingar du deg sjølv til å trene opp balansen og tyngdeoverføringa. 

Når du får til det, så kan du ta på stavane meir og meir, og utfordre deg meir og meir i brattare og brattare bakkar. 

Tenk litt flatt terreng, få farten opp, få litt meistring og så ta inn stavane etter kvart.

2. Rytme

Tenk på hjulet som rullar. Få flyt i rørslene. Les terrenget og justera frekvensen etter kor bratte bakkane er. 

Du må tenke at du skal bevege deg heile tida. Unngå for mykje start- og stopprørsler. Tenk for eksempel at viss du ser på stavane dine, så skal dei vere i bevegelse heile tida. Viss dei stoppar, så blir det gjerne ein litt hakkete rytme. 

Men viss du klarer å tenkje at her er det meir eller mindre kontinuerlege rørsler heile tida, så har du sannsynlegvis ein ganske grei rytme på det.

3. Lag trekant i skøyting

I skøyting kan me tenkje oss at me skapar ein trekant mellom skia framfor oss. Det er den trekanten me ynskjer å jobbe med. 

Me ynskjer å jobbe frå den venstre sida av trekanten og over på den høgre sida av trekanten. 

Det kan kanskje vere ein liten metafor på korleis rørsla skal vere.

4. Tips til staking

Når du står og stakar skal du kjenne at trykket er framme på foten. Hælane kan kanskje gå litt ned akkurat når du er ferdig med å avslutte stavtaket, men det skal ikkje vere nødvendig å kjenne noko press gjennom hælen. 

Viss du greier å stå i den sterke posisjonen der, da brukar du magen. Da får du mest sannsynleg gode stavtak.

5. Leik på ski

Skileiken er ei undervurdert treningsform. Fysisk sett, men også teknisk sett. Det er ein fantastisk aktivitet for hjartepumpa, det å drive skileik. 

Legg opp skileiken sånn at ein trenar det ein er ute etter, så kan det vere ein veldig bra treningsform for mosjonistar. 

Prøv for eksempel å stå så lenge du klarar på ei ski i nedoverbakke.

6. Få blikket opp frå skiskoa

Det er mange som går rundt på ski og synest dei har veldig fine skisko. Men det er viktigare å kikke fram og sjå om det er nokon du kan ta igjen i løypa framfor deg eller om du kan bruke terrenget til å justere teknikken. 

Bruk blikket både til å styre balansen både i skøyting og klassisk, men også for å ha ein god og sterk posisjon opp bakkane. 

Ei oppgåve kan vere å sjå 10–20 meter framfor seg.

Høyr heile podcast-episoden her:

 

Powered by Labrador CMS