I en fersk studie hadde unge kvinner med lave nivåer av D-vitamin oftere depressive symptomer enn andre. (Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, NTB scanpix)

Depresjon kobles til lite D-vitamin hos unge kvinner

Lave nivåer av D-vitamin ser ut til å ha en sammenheng med depresjon hos ellers friske unge kvinner, viser en ny amerikansk studie.

Slik ble studien gjort

Forskerne rekrutterte 185 kvinnelige studenter i alderen 18 til 25 år til å delta i studien. D-vitamin-nivået i blodet ble målt, og deltakere fylte ut en undersøkelse om de hadde symptomer på depresjon hver uken. Studien pågikk over fem uker for hver av deltakerne, spredd gjennom hele skoleåret.

Studentene bodde i statene lengst nordvest i USA. Der er innbyggerne utsatt for å få for lite D-vitamin.

Flere fargede kvinner enn hvite hadde for lave nivåer av D-vitamin. Mens 61 prosent av fargede kvinner hadde utilstrekkelige nivåer, gjaldt dette 35 prosent hos de andre. 

D-vitamin er et essensielt næringsstoff for skjelettet og muskelfunksjoner. Mangel har vært forbundet med svekket immunforsvar, enkelte former for kreft og hjerte- og karsykdommer.

Ifølge en ny studie kan vitaminet også kobles til psykiske lidelser. Unge kvinner med lave nivåer av D-vitamin hadde oftere betydelige depressive symptomer enn de andre deltakerne i undersøkelsen.

Forskerne mener sammenhengen er tydeligere enn at det kunne skyldes tilfeldigheter. Studien er gjort ved Universitetet i Oregon State og ble nylig publisert i tidsskriftet Psychiatry Science.

Kroppen produserer D-vitamin når huden utsettes for sollys. Når solen er mangelvare om vinteren, kan folk ta tilskudd. Vitamin D finnes også i enkelte matvarer, som fet fisk og beriket melk. Helsedirektoratet anbefaler for den fysiske helsas skyld 10 mikrogram D-vitamin per dag. Det er ikke etablert noe minstenivå for god psykisk helse.

Resultatene fra den ferske studien var tydelige selv når forskerne tok hensyn til andre mulige forklaringer, som årstid, mosjon og hvor mye kvinnene oppholdt seg utendørs. 

– Dette bør likevel ikke tolkes som at lavt nivå av D-vitamin fører til depresjon, understreker forskerne.

Viktig framskritt

Funnet kan være et viktig framskritt for folkehelsen fordi mange rammes av depresjon, mener forsker David Kerr som ledet studien.

– Vitamintilskudd bør likevel ikke betraktes som et alternativ til behandlingene som er kjent for å være effektive mot depresjon, understreker Kerr i en pressemelding.

– Vitamin D-tilskudd er billig og lett tilgjengelig. Det er viktig for den generelle helsen, sier Kerr.

Han anbefaler dem som er i faresonen å snakke med legen sin om de bør ta tilskudd.

Utsatt i nord

Studien ble utført på 185 studenter mellom 18 og 25 år i nordvestlige deler av USA. Så langt nord står mange i fare for å få for lite D-vitamin. Kvinner har i tillegg større risiko for å få depresjon enn menn.

Mange av kvinnene i studien hadde vitamin D-nivåer som regnes for å være lavere enn det som skal til for å kunne ha god helse. Mellom 35 og 61 prosent av kvinnene hadde for lite D-vitamin, avhengig av etnisk bakgrunn. Fargede hadde størst underskudd. 

Hver tredje deltaker rapporterte om betydelige depressive symptomer hver uke mens studien pågikk.

– Mange vil nok være overrasket over at dette gjelder så mange tilsynelatende friske, unge kvinner, påpeker Kerr.

Lavest om vinteren

Deltakernes D-vitaminnivåer varierte som forventet med årstiden. Nivåene falt i løpet av høsten, var på sitt laveste om vinteren og steg i løpet av våren. Depresjon viste ikke det samme klare mønsteret.

Mange tidligere studier har også funnet sammenheng mellom lite D-vitamin og depresjon. Mye av denne forskningen er riktignok basert på mye eldre voksne eller grupper med spesielle sykdommer.

Derfor ville forskerne nå finne ut om dette også gjaldt unge, tilsynelatende friske personer. 

Kerr mener koblingen mellom D-vitaminmangel og høst- og vinterdepresjon bør studeres i større skala blant personer med økt risiko.

En liten del av årsaken

Kerr understreker at lite D-vitamin ikke er hovedårsaken til depresjon.

– Depresjon har flere klare årsaker. Hvis mangel på D-vitamin er en del av årsaken, utgjør det bare en liten del.

– Men det neste logiske skrittet bør være en klinisk studie som undersøker om vitamin D-tilskudd kan bidra til å forhindre eller lindre depresjon, sier han.

Referanse: 

David Kerr mfl: «Associations between vitamin D levels and depressive symptoms in healthy young adult women,» Psychiatry Research, 5. mars 2015, doi:10.1016/j.psychres.2015.02.016. Sammendrag

Powered by Labrador CMS