Fastlønn fremfor bonus

En høy fastlønn virker mer motiverende og prestasjonsfremmende enn bonusutbetalinger for ansatte i kunnskapsbedrifter. Det fremgår av en forskningsstudie gjort av BI-professor Bård Kuvaas.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en omfattende forskningsstudie for å kartlegge hvordan ulike lønnssystemer påvirker arbeidsprestasjoner, motivasjon og firmalojalitet blant medarbeidere med høyere utdannelse.

Undersøkelsen er gjennomført i en av Norges største og mest internasjonale industriselskaper, en typisk kunnskapsorganisasjon med høyt utdannede medarbeidere.

Funnene slår hull på utbredte myter om effekten av bonussystemer, og er publisert i en forskningsartikkel i det anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Organizational Behaviour.

Kuvaas, som er professor i organisasjonspsykologi ser blant annet på hva som virker mest motiverende og prestasjonsfremmende av fastlønn og bonuslønn.

Bonuslønn (prestasjonsavhengig lønn) kan fungere bra for oppgaver som er enkle å definere og måle. Resultatavhengig avlønning kan for eksempel øke prestasjonen til jordbærplukkere, selgere og eiendomsmeglere. - Mye av drivkraften for å tilby bonus her er at arbeidet i seg selv ikke er så fryktelig spennende. Da kan en ekstra gulrot inspirere til økt innsats, fremholder BI-forskeren. Da kan du få økt kvantitet, men ikke nødvendigvis økt kvalitet (kanskje plukkes flere umodne eller overmodne jordbær).

Bruken av ulike typer bonusordninger brer om seg i norsk arbeidsliv. Vi ser en klar tendens til at ulike typer resultatavhengige lønnssystemer innføres på stadig nye områder. Bonus brukes også på mer komplekse oppgaver som ikke så lett kan deles opp i enkle målbare størrelser, uten at vi vet hvordan det virker.

Bård Kuvaas påviser i sin studie at størrelsen på fastlønnen virker mer motiverende og prestasjonsfremmende enn størrelsen på individuelle bonusutbetalinger for ansatte med høyere utdannelse.

Hva kan det skyldes?

- Hvis du får en høyere fastlønn enn dine kolleger, føler du at din innsats er relativt sett mer verdsatt og er viktigere for organisasjonen. Organisasjonen sender samtidig ut et klart budskap om at den har tillit til hva du er verdt også i fremtiden. Fastlønn gir autonomi og indre motivasjon, som øker arbeidsprestasjonene, svarer Kuvaas, som mener fastlønn er et symbol på hva og hvem du er for organisasjonen over tid, fortid og fremtid. En bonus snakker kun om hva du nylig har gjort.

Bård Kuvaas er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Hans forskningsinteresser ligger innenfor temaene strategisk tenkning og beslutningstaking i organisasjoner, psykologisk beslutningsteori, human resource management (incentiver, motivasjon og forpliktende organisasjonsengasjement).

Bård Kuvaas har publisert artikkelen “Work performance, affective commitment, and work motivation: the roles of pay administration and pay level” i Journal of Organizational Behaviour(27, p. 365-385, 2006).

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS