Kan redusere fiskemel i fôr

Laks vokser godt med betydelig mindre fiskemel i fôret enn det som er vanlig i dag. Forskere har funnet at marine næringsstoffer som er gull verd for oppdrettsfisken, kan utnyttes bedre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vannet som skilles ut i produksjonen av fiskemel, inneholder svært verdifulle komponenter som det bør brukes mer av i fôr til oppdrettslaks. (Foto: Frank Gregersen)

Fiskemel er en verdifull proteinkilde som produsenter av fôr til fiskeoppdrett ønsker å bruke mindre av, både av hensyn til pris, bærekraft og fleksibilitet. Derfor erstattes mer og mer av fiskemelet med proteinrike planter.

Men planter kan ikke helt erstatte marine ingredienser uten at det går på bekostning av oppdrettsfiskens ytelse.

Nofima Ingrediens forsøker derfor en annen tilnærming: Ved å øke næringsverdien av fiskemelet, trengs det mindre fiskemel i fôret enn tidligere.

Nyttige næringsstoffer

Noen av stoffene som gjør marine råvarer verdifulle, skilles ut med vann i produksjonen av fiskemel. Vannet som skilles ut kalles limvann. For å utnytte limvannet konsentreres det kraftig og føres tilbake til fiskemelet.

Eksempler på stoffer i limvannet er frie aminosyrer, peptider, små proteiner, mineraler, vannløselige vitaminer og små komponenter som taurin, kreatinin og karnosin.

- I produksjon av fiskemel av høy kvalitet til oppdrettsfisk, føres alt limvannet tilbake. Men i produksjon av fiskemel av lav kvalitet til andre formål, blir det et overskudd av limvann som vi mener kan utnyttes i fôr til oppdrettsfisk, sier Katerina Kousoulaki.

Hun og Anders Aksnes ved Nofima Ingrediens i Bergen har ledet prosjektet.

10 prosent ga god vekst

De ønsket å se hvor stor gevinsten var på vekst hos laks som fikk fôr med ulikt innhold av limvann, og der en del av fiskemelet var erstattet med plantemel.

Smålaks i sjøvann fikk åtte forskjellige fôr. Ett fôr var kommersielt og inneholdt 30 prosent fiskemel. Syv fôr inneholdt kun 10 prosent fiskemel, men inneholdt limvann tilsvarende kommersielt fôr og opp til 200 prosent utover det som finnes i kommersielt fôr.

Resultatene etter ti ukers fôring viste at det ikke var forskjell i vekst på fisk som hadde fått 10 prosent fiskemel med ekstra tilførsel av limvann, og 30 prosent fiskemel.

Disse resultatene viser hvor avgjørende små marine komponenter er i fôr med mye plantemateriale til laks. Økt bruk av limvann vil gjøre at fôrprodusentene kan bruke mer proteinråvarer fra planteriket enn tidligere.

– Jeg håper disse resultatene vil gjøre at denne viktige ressursen blir maksimalt utnyttet til oppdrettsfisk, avslutter Kousoulaki.

Powered by Labrador CMS