Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

Sintef har forsket på fangst av klimagassen CO₂ i mange år. Her er forsker Lars Hovdal i sving i laboratoriet på Tiller utenfor Trondheim.

Norske forskere hjelper Kina med CO2-fangst

En ny teknologi skal fange CO2. Nå skal verdens største prøveanlegg for teknologien bygges i Kina – med norske forskere på laget.

– At vi lykkes med CO2-fangst er avgjørende for at vi skal nå klimamålene, sier energiforsker i Sintef, Nils Erland Haugen, som er prosjektleder for satsingen.

Teknologien baner vei for avkarbonisering av industrier som står for en betydelig del av verdens CO2-utslipp. Det kan åpne døra for mer kostnadseffektiv reduksjon av utslipp fra både biomasse og fossile brensler ved industrianlegg over hele verden, ifølge forskeren.

Prosjektet som nå skal bygge verdens største demonstrasjonsanlegg for CLC, har fått navnet CHEERS og er et kinesisk-europeisk konsortium som består av ledende forskningsinstitusjoner og industribedrifter.

Lager strøm av miljøsynder og fanger CO2

Anlegget blir et kraftverk som skal ligge i Deyang i Kina og ha en kapasitet på hele 3 megawatt (MW). Omgjort til strøm tilsvarer det snittforbruket til 1.600 norske husholdninger.

Kraftverket skal bruke petroleumskoks som brennstoff. Dette er i utgangspunktet et avfallsprodukt fra oljeraffinering, som det er vanskelig å kvitte seg med på miljøvennlig måte, fordi det inneholder både svovel og tungmetaller.

«Chemical Looping Combustion» CLC er en metode for CO2-fangst hvor forbrenningsprosessen skjer med bruk av oksygen og ikke med luft, som er det vanlige.

Fordelen med dette er at avgassen ikke inneholder store mengder nitrogen som kommer med når vi forbrenner med luft. Det gjør at vi får ut en høy konsentrasjon av CO2 og resten er i hovedsak vanndamp. Dette gjør det langt enklere å hente ut CO2-en ved ganske enkelt å kondensere ut vanndampen.

– Sintef har drevet CLC-aktivitet i mange år, og vi har blant annet bygd en stor CLC-rigg i Trondheim som vi har kjørt flere tester og prosjekt på, opplyser Haugen.

– I dag er det vanlig å produsere oksygenet ved bruk av kommersielle luftseparasjonsprosesser hvor lufta kjøles ned til den blir flytende ved rundt minus 170°C. Dette er en energikrevende prosess. Det vi gjør, er å teste ut en mindre energikrevende metode, sier forskeren.

Interkontinentalt miljøprosjekt

I CLC-teknologien splittes forbrenningsprosessen i to ved hjelp av en luft- og en brenselsreaktor. Mellom disse sirkulerer et metalloksid. Se illustrasjonen under:

Avgassen fra brenselsreaktoren består bare av CO2 og vanndamp som lett kan separeres. CLC er blant teknologiene for CO2-fangst med høyest potensial både for energi- og kostnadsbesparelser.

– Det er fantastisk artig at vi kan bidra med et så viktig prosjekt for klimaet. Og spesielt at det har så stor skala og er et interkontinentalt prosjekt. CO2-fangst har stort potensial i Kina, siden de har mye industri som kan kutte sine utslipp med denne teknologien, sier Haugen.

Prosjektet nådde en milepæl 2. februar i år, da TotalEnergies, Dongfang Boiler Group Co. (DBC), Tsinghua University og IFP Energies Nouvelles besluttet å bygge demonstrasjonsanlegget.

Byggingen av anlegget skal se på de tekniske, økonomiske og miljømessige bruksaspektene av CLC-teknologien.

Om prosjektet

Den opprinnelige investeringen i demonstrasjonsanlegget i Deyang er til sammen på nesten ti millioner euro. Dette kommer i tillegg til de ti millionene som allerede har blitt investert i FoU-aktivitetene.

Planlagt oppstart er i 2023.

Prosjektet har blitt gjort mulig med støtte fra EU Horizon 2020 og det kinesiske MOST-programmet.

Les også disse artiklene fra Sintef:

    forskning.no vil gjerne høre fra deg!
    Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

    Powered by Labrador CMS