Liten hund på gresset med grønn vest.
My (1,5) har veterinær i familien og får god oppfølging.

Vaksineskepsis hos hundeeiere kan være farlig

Mange amerikanere er blitt mer skeptiske til å vaksinere hundene sine. Hvordan står det til i Norge?

En ny studie fra USA viser at hundeeiere er mer skeptiske til å vaksinere hundene sine enn før. Forskerne ville kartlegge hundeeieres holdninger til vaksiner og hva de kan ha å si for spredning av sykdommer hos hunder og hos mennesker.

Forskerne fant ut at det er en sammenheng mellom negative holdninger til vaksinasjon av mennesker og skepsis til vaksinasjon av hunder.

Dette fant forskerne ut

Forskerne fant ut at nesten 40 prosent av hundeeiere i USA mente at vaksiner til hunder er farlige. 20 prosent mente at vaksinene var ineffektive, og 30 prosent mente at de var medisinsk unødvendige. 

Forskerne tok for seg 2.200 hundeeiere i USA. 45 prosent av husstandene i USA har hund.

God helse hos de firbente

Hundene Mondus, My og Klara er alle vaksinert. Alle hundeeierne vi møter på gata i Oslo er enige om at det er viktig å vaksinere hundene selv om det ikke alltid er like lett å vite hvorfor man skal gjøre det, annet enn at det er for å stoppe spredningen av sykdom.

Hunden Mondus er ikke mer enn ett år gammel. Eier Gitte Grønner sier at hun har vaksinert han fordi hun stoler på fagfolk.

– Jeg er veldig ukritisk der, forteller hun.

Det er hun ikke alene om. 

Ellen Mæle er eier til Klara på 6 år, og hun har ikke tenkt så mye over om hun bør vaksinere hunden sin. Hun har valgt å følge de anbefalingene hun har fått hos dyrlegen.

My på 1,5 år har rukket å få to vaksiner. Eier Kristoffer Ølnes forteller at det er noe han har tatt som en selvfølge fordi han han en mor som er veterinær.

Hund som ligger på bakken og ser opp.
Mondus (1) kan gå tur uten å bekymre seg for smitte.
Ufokusert bilde av hund, med skygge av en person i bakgrunn.
Klara (6) er vaksinert og kan trygt hilse på fremmede.

Hvorfor må hunder vaksineres?

Kari Lybeck er veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet. Hun er også fagansvarlig for vaksiner der.

Hun forklarer at det er viktig at en stor andel hunder får vaksine. Desto flere som vaksinerer seg, jo mer motstandsdyktige blir hundene her i landet mot infeksjoner.

Ved at flere hunder blir vaksinert, får de nemlig flokkimmunitet. Når mange hunder er vaksinert, vil det også beskytte de hundene som ikke kan vaksineres. 

Som med mennesker finnes det nemlig hunder som vaksinen ikke virker like godt på, og som kan få allergiske reaksjoner av vaksiner.

Sykdommer med kjernevaksine

Valpesyke er en virussykdom. Sykdommen kjennetegnes ved høy feber, irritasjon i luftveiene som ofte resulterer i lungebetennelse, og symptomer i sentralnervesystemet. Dødeligheten ved sykdommen er høy.

Parvovirusinfeksjon, også kalt hundepest, er en sykdom som sjeldent påvises hos hunder i Norge, da hos uvaksinerte hunder. Infeksjonen gir høy feber, kraftig nedsatt allmenntilstand og alvorlig oppkast og diaré. Oftest vises disse symptomene hos uvaksinerte, unge hunder.

Smittsom leverbetennelse er en virussykdom. Etter 4-7 dager blir smittede hunder syke. Symptomene kan være oppkast og diaré, blødninger, magesmerter, feber, gule slimhinner og blågrå blakking av øyne. Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen. 

Les mer om dyrehelse og dyresykdommer på mattilsynets nettsider her.

Alvorlige konsekvenser

Det er ikke lovpålagt å vaksinere hunder som bor i Norge, men det finnes vaksiner som er sterkt anbefalt.

Det som kalles kjernevaksinene, er mot alvorlige sykdommer som er veldig smittsomme.

– Hvis færre vaksinerer hundene sine, vil flokkimmuniteten bli dårligere. Dette vil øke faren for sykdomsutbrudd eller at disse sykdommene blir vanligere i Norge, forklarer Lybeck.

De kjernevaksinene vi har til hund i Norge i dag, er mot parvovirusinfeksjon, smittsom leverbetennelse og valpesyke.

Valper anbefales først å bli vaksinert når de er 7-8 uker gamle, ved 12 ukers alder og igjen når de er 6 måneder gamle.

Etter dette bør hundene vaksineres igjen hvert tredje år for å sikre at de fortsatt er immune.

– På grunn av den lave sykdomsforekomsten i Norge kan hundeeiere ha en oppfatning av at det er større fare for alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon, enn at hunden kan bli syk av disse infeksjonene. Det er imidlertid vist at alvorlige sykdomsutbrudd kan oppstå dersom vi slutter å vaksinere.

I Norge har ikke valpesyke blitt påvist siden 2013.

Lovpålagt vaksine

Rabiesvaksinen, som mange hundeeiere i den amerikanske studien sier de er skeptiske til, er lovpålagt når man skal ta med en hund inn i Norge. Rabies er ikke påvist på fastlandet her i landet siden tidlig på 1800-tallet.

– Med unntak av Sverige er det krav om å vaksinere hunder som importeres eller tilbakeføres til Norge mot rabies. I forbindelse med innførsel av hund fra andre land enn Sverige vil man derfor ikke kunne unnlate å vaksinere mot denne alvorlige sykdommen uten å begå lovbrudd. 

– Ulovlig import av uvaksinerte hunder medfører altså en viss fare for at dyr med rabies kan bli innført til landet, forklarer Lybeck.

Vanskelig å si hvor mange som blir vaksinert

Lybeck forklarer at det er vanskelig å beregne hvor mange hunder som er vaksinert i Norge. Årsaken er at vi ikke har noe register over hvor mange hunder det faktisk er i Norge. Vi registrerer heller ikke vaksinasjon av hver enkelt hund.

Veterinærinstituttet har et estimat, men også dette er usikkert. 

De bruker to ulike metoder for estimatet. Den ene baserer seg på salgstall og den andre på andel registrerte vaksineringer av hunder fra null til ett år. Alle tallene er fra 2021.

Hvis estimatet stemmer, blir 90 prosent av voksne hunder vaksinert hvert tredje år, men Veterinærinstituttet tror også det kan være forskjeller mellom ulike deler av landet. 

Kilde: 

Matt Motta m.fl: Sick as a dog? The prevalence, politicization, and health policy consequences of canine vaccine hesitancy (CVH), Vaccine, September 2023

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS