Barn av deprimerte foreldre får ofte atferdsproblemer, finner en amerikansk forskergruppe. (Foto: Tomsickova Tatyana / Shutterstock / NTB scanpix)

Deprimerte foreldre trenger støtte fra andre

Deprimerte foreldre sliter med barneoppdragelsen. – Det er på tide at vi retter mer oppmerksomhet mot familiens nettverk når mor eller far sliter, mener norsk forsker. 

Amerikanske forskere har studert familier der mor eller far lider av depresjon og finner at sykdommen påvirker barneoppdragelsen.

De klarer ikke å være gode foreldre, finner de. Selv milde depresjoner kan påvirke foreldreskapet. Oppdragelsen blir ofte for streng. Den syke kan reagere for sterkt på små ting i hverdagen.

Atferdsproblemer hos barnet

Når barnet er litt over to år gir dette seg ofte utslag i atferdsproblemer hos barnet.

Men om familien har god støtte fra andre utenfor kjernefamilien, kan det kompensere for mors eller fars sykdom, ifølge forskerne.

Når den friske moren eller faren var tilfreds med støtten de fikk fra slektninger, venner eller andre rundt dem, påvirket ikke sykdommen lenger barneoppdragelsen.

Familiene studert over tid

De 591 adoptivforeldrene som ble studert, tilhørte hvit middelklasse med god utdanning og middels høy inntekt. De hadde til felles at de alle hadde adoptert et barn kort tid etter fødsel, og en av foreldrene led av depresjon. 

Forskeren var hjemme hos foreldrene og vurderte symptomene deres på depresjon da barnet var ni måneder. Da kartla de også foreldrenes sosiale nettverk.

Da barnet var halvannet år, vurderte forskerne hvordan foreldrene oppdro barnet. Da så de blant annet på hvor strenge og irritable de var eller hvor vinglete de var i barneoppdragelsen.

Da barnet var litt over to år spurte forskerne foreldrene om barnet hadde problemer med å regulere følelser eller atferdsproblemer.

– En original studie

Dette er en studie som er litt original, mener den norske forskeren John Kjøbli.

Han jobber som seksjonsleder ved Regionssenteret for barn og unges psykiske helse og forsker på disse problemene.

Kjøbli er litt imponert over hvordan den amerikanske studien er designet.

– Vi kan rett og slett ikke overdrive hvor viktig det er å ta fatt i hele familiesituasjonen når vi skal hjelpe familier hvor en av foreldrene lider av depresjon, mener psykolog John Kjøbli. (Foto: r-bup.no)

– For det første har ikke forskerne bare studert relasjonene mellom den syke moren eller faren og barnet. De har sett på hele familierelasjonen og deres nettverk. Det er litt originalt, mener han.

– For det andre har de ikke studert biologiske foreldre, men adoptivforeldre.

Det siste har de gjort for at genetiske faktorer ikke skal forstyrre. Vi vet at felles gener kan gjøre et barn mer disponert for depresjon.

Mye å lære

Kjøbli mener at de som behandler deprimerte foreldre og familier har mye å lære av denne studien.

Han har i egen forskning funnet at familier med utagerende barn har mindre utbytte av foreldrerådgivning når mor er deprimert. 

– Vi kan rett og slett ikke overdrive hvor viktig det er å ta fatt i hele familiesituasjonen når vi skal hjelpe disse familiene. Det er ofte ikke nok å bare jobbe med foreldre og barn.

Hvis du ikke klarer å styrke mor eller far, kan bestemor eller bestefar, venner eller andre i stor grad hjelpe.

– Vi må rett og slett satse mer på dem enn det vi gjør i dag, sier han.

Klarer ikke å sette grenser

Disse familiene trenger hjelp for å unngå at barnet skades, mener han.

– Det som skjer når en mor eller far er deprimert er ofte at de ikke klarer å være de gode foreldrene de gjerne vil være. De klarer ikke å rose barnet. Og de klarer ikke å sette grenser. De blir bare en passiv figur som bare sitter der, sier Kjøbli.

Kilde: 

Lindsay Taraban, mfl: Parental Depression, Overreactive Parenting, and Early Childhood Externalizing Problems: Moderation by Social Support, Child Developement, februar 2018

Powered by Labrador CMS