Rockekonsert for fisken

Oljeleting gir bieffekter som det forskes på. Hva synes for eksempel fisken om en sammenhengende rockekonsert over flere uker?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Noen av verdens største selskaper innenfor oljeleting er notert på Oslo Børs. Teknologien på området har utviklet seg raskt.

De siste årene er den gått fra 2D-seismikk til 3D-seismikk.

Leting og mulig boring etter olje og gass utenfor Vesterålen og Lofoten var sommerens politiske stridstema.

Den omstridte seismikkskytingen utenfor Vesterålen fire uker i juli ble derfor fulgt tett opp av Havforskningsinstituttet, på oppdrag fra Stortinget.

Så langt har stortingsflertallet bare sagt ja til å lete etter oljen. Men for å lete må man skyte seismikk – og det er også omstridt. Seismikkinnsamlingen ble gjort på sommeren, for å forstyrre dyrelivet i området minst mulig.

Men salvene høres godt. De blir avfyrt hvert 10. sekund, flere uker i strekk. På grunn av den kraftige lydforurensningen blir skytingen beskrevet som å måtte være til stede på en sammenhengende rockekonsert over flere uker.

Forskerne vet at fisk og hval kan høre seismikkskuddene som blir avfyrt, over 100 kilometer unna.

Fantastisk materiale

Men toktleder Egil Ona ved Havforskningsinstituttet vil ikke røpe resultatene av undersøkelsene han og kolleger har gjort fra forskningsfartøyet «Håkon Mosby» og seks ulike fiskefartøyer i sommer.

De blir offentliggjort når Oljedirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet får sine rapporter en gang i høst.

Egil Ona. Foto: Kjartan Mæstad

– Men vi har greid å samle et fantastisk datamateriale som vil gi mange svar, avslører Ona.

Forskningsprosjektet i sommer er et av de mest omfattende i verden på effekten av seismikk og hvordan skyting påvirker marint liv og fiskefangst. En mindre undersøkelse på Nordkappbanken på 90-tallet viste en halvering av fiskemengden.

Annen forskning gjort på yngel og larver ved Austevoll havbruksstasjon viste at skadene på fiskelarver var vesentlig mindre enn ventet.

Mens «skytingen» tidligere foregikk med eksplosiver, bruker seismikkfartøyene i dag luftkanoner som slepes i en vifte flere tusen meter bak fartøyet.

Prinsippet fungerer som et kjempeekkolodd, men forskjellen er at man her kartlegger hva som er av olje, gass og andre geologiske strukturer under havbunnen.

Fisk snakker

Lyd er et veldig viktig kommunikasjonsmiddel for marine pattedyr og for mange fiskearter. Slik «snakker» havdyr sammen om mat, overlevelse og reproduksjon.

Lydbølgene fra seismiske kanoner har lave frekvenser som overlapper med området hvor fisk kommuniserer og hører godt.

Spørsmålet forskerne ved Havforskningsinstituttet skal gi oss svar på i løpet av høsten, er i hvor stor grad seismikk fører til at fisken rømmer unna, og om fangstene reduseres for fiskerne.

KJEMPEEKKOLODD: Seismikkfartøyene bruker luftkanoner som slepes som en vifte flere tusen meter bak fartøyet. Olje, gass og andre geologiske strukturer kartlegges. Illustrasjon av havbunnsseismikk: P = trykkbølger, S = skjærbølger. (Se www.statoilhydro.com for full forklaring av illustrasjon)

Powered by Labrador CMS