Planter og sopp står i fare for å bli utryddet. Menneskene har et underforbruk av disse nyttige vekstene, heter det i ny rapport.

40 prosent av jordas plantearter er truet av utryddelse, viser studie

Rundt 40 prosent av jordas kartlagte plante- og sopparter står i fare for å bli utryddet, heter det i en ny studie.

Nye og avanserte analyseteknikker har satt forskerne i stand til å gi et riktigere bilde av hvordan det står til med hundrevis av artstyper og deres vekstområder. Og det er ikke lystelig lesning, framgår det av rapporten fra Royal Botanic Gardens (RBG) i Storbritannia.

Hele 210 forskere fra 42 land har bidratt i arbeidet med rapporten.

Et stort sprang

De oppdaterte tallene viser at andelen utryddelsestruede plante- og sopparter er kommet opp i 39,4 prosent, en økning på hele 21 prosent fra en tilsvarende studie i 2016.

De utsatte artene omfatter 723 planter som brukes til medisinske formål. Dette er nedslående nytt for alle dem som i stadig større grad etterspør naturmedisiner.

Forskerne mener også at det er for lett å overse planter som er mulige kilder for mat og energi. Rapporten lister opp 7039 spiselige planter, men opplyser at 90 prosent av verdens inntak av næringsenergi kommer fra kun 15 plantesorter.

Ensidig kosthold

Rundt fire milliarder mennesker, nesten halve jordas befolkning, har et kosthold som utelukkende baserer seg på ris, mais eller hvete.

– Årets rapport viser oss en verden som i kampen mot grunnleggende utfordringer som matsikkerhet og klimaendringer, snur ryggen mot de muligheter som ligger i planter og sopp, sier forskningsdirektør ved RBG, Alexandre Antonelli.

Han mener at for mange samfunn, i altfor lang tid, har vært ensidig avhengige av for få arter.

– I en tid med et stadig svekket biologisk mangfold unnlater vi å nyttegjøre oss den skattekisten som er tilgjengelig. Vår generasjon mister en stor mulighet, sier Antonelli.

Powered by Labrador CMS