Jeg er havren, jeg har giftstoff på

En ny hurtigtest kan avsløre flere typer giftstoffer i havreåkeren. Havre med for høyt nivå av slike stoffer kommer ikke ut på markedet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerne Oleif Elen og Sonja Klemsdal ved Bioforsk Plantehelse mener de nå har god nok hurtigstest for av avsløre toksinene til T-2 og HT-2 på samme måte som DON. (Foto: Erling Fløistad)

Giftstoffer i korn

Fusarium-infeksjon i korn har blitt et verdensomspennende problem. Arter av Fusarium produserer mykotoksiner som gjør kornet uegnet som mat og fôr.

Høsten 2004 ble alarmerende høye verdier av mykotoksinet deoxynivalenol (DON) registrert i norsk hvete og havre. Enkelte år har det også vært store problem med mykotoksinene HT-2 og T-2 i havre.

EU har etablert maksimumsverdier for Fusarium mykotoksiner i uprosessert korn og kornprodukter beregnet som menneskeføde.

For å hindre at vi får i oss de farligste mykotoksinene, foretar Mattilsynet nødvendig kontroll av en rekke importerte næringsmidler, spesielt aktuelt er kontroll av paranøtter, jordnøtter og fiken. Flere land har f.eks. grenseverdier for innhold av mykotoksiner i kraftfôr.

De to–tre siste kornsesongene har korn- og kraftfôrbransjen hatt utfordringer med Fusarium-sopp og til dels høye verdier av mykotoksinet DON i korn, særlig i havre.

Mykotoksiner er giftstoffer produsert av forskjellige muggsopper. I år er det innført pristrekk i havre for én type toksin (DON), men flere kan følge.

– En hurtigtest for det fryktede T-2- og HT-2-toksinene er godt nok utviklet til å brukes på samme måte, mener Sonja Klemsdal i Bioforsk.

Klemsdal presiserer at korn med for høyt mykotoksin-innhold uansett ikke kommer ut på markedet. Men ulempen med vanlig kjemisk testing er at det tar lengre tid for å få resultatene, som regel får man dem etter at kornet er levert.

Med de nye hurtigtestene kartlegges kvaliteten umiddelbart, og man kan sortere partiene allerede ved levering. Hvis denne ordningen fungerer, er det aktuelt å utvide til andre arter, for eksempel hvete.

Det er sammensatte årsaker til at mykotoksinene utvikler seg. Derfor pågår det en omfattende forskning, både i forhold til tester som raskt kan avsløre mykotoksiner i de enkelte partier, samt hvordan produsenten gjennom ulike tiltak kan redusere risikoen for mykotoksiner.

Forskerne søker blant annet svar på betydningen av redusert jordarbeiding, endret klima, vekstsesong og ensidig korndyrking uten vekstskifte.

T-2 og HT-2

– Tidligere har vi ikke hatt noen god og rask metode i forhold til T-2 og HT-2 -toksiner. Men resultatene vi har etter utprøving, er såpass gode at vi kan anbefale at denne hurtigtesten tas i bruk.

– Det er nemlig godt samsvar mellom denne testen og verdiene som måles ved de kjemiske og mer tidkrevende analysene, sier Klemsdal.

Hun er forskningssjef ved Bioforsk Plantehelse på Ås, og har ledet et prosjekt for å utvikle hurtigtester. Denne siste registreringen er et resultat fra dette prosjektet som nå er i sluttfasen.

Et av målene har også vært å utvikle varslingsmodeller til hjelp for å vurdere risikoen for Fusarium-infeksjon og utvikling av mykotoksiner på kornfelt.

Varslingsmodeller

– Vi har kommet lengst når det gjelder varslingmodeller for DON. Men det er mange usikre faktorer og stor variasjon mellom distrikter. Derfor er det vanskelig å lage entydige modeller, sier forsker Oleif Elen ved Bioforsk Plantehelse, som arbeider med denne delen av prosjektet.

Alle muggsopper er avhengige av fuktighet for å vokse. Det er dermed størst problem i fuktige somre, og korn bør fortest mulig tørkes slik at vanninnholdet kommer under grensen på 15 prosent.

– På DON har vi funnet ut at forholdene omkring blomstring betyr mest, sier Elen.

Fuktige forhold et par uker før og etter blomstring er negativt. Samtidig er det viktig hva bonden gjør, og en sprøyting mot Fusarium til rett tid i forbindelse med blomstring kan halvere DON-innholdet.

Elen sier det er for mange usikkerhetsmomenter når det gjelder T-2 og HT-2. Resultatene herfra er foreløpig ikke gode nok til å bruke i slike varslingsmodeller.

Test for bransjen

Utstyr for hurtigtest. (Foto: Erling Fløistad)

– Testing av mykotoksiner betyr at alle partier blir analysert – fra en enkelt traktorhenger til store trailerlass. Det blir også en slags test for bransjen, og neste år kan det blir aktuelt å utvide ordningen til hvete.

Det sier Einar Strand, som leder Fagforum Korn – et samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. Hittil er det treska mest bygg, der rapportene så langt går ut på brukbare avlinger med ganske høy hektolitervekt.

Det ikke høstet så mye havre enda, og testingen av mykotoksiner har så langt ikke vist noen entydige geografiske forskjeller.

– Vi har indikasjoner fra tidligere år at moden åker som står ute i dårlig vær kan få høye verdier. Dermed er det jo en viss fare med de værforholdene som er nå, mener Strand.

Powered by Labrador CMS