Denne artikkelen er produsert og finansiert av Statens vegvesen - les mer.

I 2018 omkom over 25 tusen mennesker på europeiske veier. (Foto: Fotosenmeer / Shutterstock / NTB scanpix)
I 2018 omkom over 25 tusen mennesker på europeiske veier. (Foto: Fotosenmeer / Shutterstock / NTB scanpix)

Norge best på trafikksikkerhet – igjen

For fjerde år på rad har Norge de sikreste veiene i Europa. Nå ser EU til Norge for å lære og for å bli inspirert.

For fjerde år på rad er Norge best på trafikksikkerhet i Europa. Det viser en ny rapport fra European Traffic Safety Concil (ETSC).

– Dette er selvsagt gledelig og inspirerende. Resultatene er ingen selvfølge, men skyldes et målrettet og systematisk arbeid over tid, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

Men han er klar på at dette ikke kan være noen hvilepute.

– Vi har tøffe mål, og vi vil hele tiden jage på. En drept eller skadd i trafikken er én for mange.

Europa sliter med å få ned dødstallene

Europa sliter med trafikksikkerheten. I 2018 omkom over 25 tusen mennesker på europeiske veier. Det er en reduksjon på bare én prosent i forhold til året før. EUs mål om en halvering av dødsulykkene fra 2010 til 2020 sprekker kraftig – og EU-kommisjonen flyttet denne uka tidsrammen til 2030.

– Dette er ingen hvilepute for oss. Vi har tøffe mål, og vi vil hele tiden jage på, sier kst. vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen. (Foto : Statens vegvesen).
– Dette er ingen hvilepute for oss. Vi har tøffe mål, og vi vil hele tiden jage på, sier kst. vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen. (Foto : Statens vegvesen).

Norge er et land som skiller seg markant ut. Siden 2010 har antall drepte på norske veier blitt halvert, mens EU-snittet er på langt mer beskjedne 20 prosent.

Både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer topper Norge de europeiske listene over hvilke land som har best trafikksikkerhet.

Færrest trafikkdødsfall i Norge

Norge, Sveits og Storbritannia er landene som har færrest trafikkdrepte, målt som omkomne per en million innbyggere. I Norge omkom 20 personer per million innbyggere i 2018. Til sammen utgjorde det 108 dødsfall dette året.

I Sveits døde det 27 personer per en million innbyggere i fjor. Etter Sveits finner vi Storbritannia med 28 og Danmark og Irland med 30.

Høyest dødsrisiko er det i Romania, hvor det omkom hele 96 mennesker per million i trafikken. Også Bulgaria, Serbia og Kroatia har høye tall.

I EU-landene var gjennomsnittet 49 omkomne per million innbyggere, som er en reduksjon fra 63 i 2010.

Risiko og antall kjørte kilometer

ESTC har også sett på risikoen for å omkomme i trafikken målt opp mot antall kjørte kilometer.

Også her kommer Norge best ut med 3 omkomne per en milliard kilometer, foran Sveits med 3,3, Sverige med 3,4 og Storbritannia med 3,4.

På bunn ligger Polen med 14,6 drepte per en milliard kilometer. Kroatia, Latvia, Tsjekkia og Portugal kommer også dårlig ut.

Samarbeid og kunnskap

Arbeid basert på kunnskap og et bredt samarbeid over tid er hovedgrunnen til norsk suksess, mener Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

– Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målrettet, systematisk og helhetlig. Vi skal stadig tilegne oss og ikke minst bruke ny kunnskap, sier Grimsrud.

Resultatene er ingen selvfølge, men skyldes et målrettet og systematisk arbeid over tid, holder han frem.

Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken.

Organiseringen skiller Norge fra andre land

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet i Norge – og favner både veg, kjøretøy og trafikanter. Det gir mange mulige virkemidler og en gunstig posisjon for godt arbeid med trafikksikkerhet.

– Det er hele trafikksikkerhetsfamilien som skal ha æren for de norske resultatene. For det er nettopp organiseringen som skiller Norge fra andre land vi kan sammenlikne oss med. Vi jobber i langt større grad koordinert og tverrfaglig enn de fleste andre, og ulike aktører, kommuner, fylker og statlige etater utfyller hverandre, sier Bjørne Grimsrud.

– Men også her må vi bli bedre! fortsetter han.

– Vi må hente ut mer fra hver enkelt, utfylle og utfordre hverandre.

Lærer av Norge

ETSC har laget rankinglistene siden 2006. Norge har i de fleste årene tilhørt toppsjiktet, men har dominert de fire siste årene.

– Hensikten er å lære av hverandre. Norge har vært en ledestjerne i mange år. Det er ikke rart at mange europeiske veimyndigheter ser til Norge for å lære, sier ETSC-sjefen Antonio Avenoso.

Powered by Labrador CMS