Nærmere to av ti av de britiske barna som testet positivt, hadde hatt mageproblemer. Antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodet tyder på at de hadde gjennomgått en koronavirusinfeksjon.
Nærmere to av ti av de britiske barna som testet positivt, hadde hatt mageproblemer. Antistoffer mot SARS-CoV-2 i blodet tyder på at de hadde gjennomgått en koronavirusinfeksjon.

Diaré og oppkast kan være viktige symptomer på korona hos barn

Vi overser smittede barn, mener forskere. Mageproblemer var langt vanligere enn hoste hos barn som hadde hatt viruset i en studie fra Storbritannia.

Symptomer på luftveisinfeksjon er viktige tegn på covid-19, men en rekke andre symptomer har også dukket opp under pandemien. Noen får for eksempel diaré, men det er ikke vanlig, ifølge Helsedirektoratet på HelseNorge.

Nå tyder ny forskning på at nettopp diaré kan være et sentralt symptom hos barn. Hoste er mindre vanlig.

Magesmerter, diaré og oppkast er blant de tydeligste tegnene hos barn mellom to og 15 år som har hatt SARS-CoV-2-viruset, ifølge en studie fra Storbritannia.

– Hvis du vil diagnostisere infeksjon hos barn, må vi begynne å se på diaré og oppkast, ikke bare luftveissymptomer, sier forsker Thomas Waterfield ved Queen's University Belfast i Nord-Irland til den britiske avisa The Guardian.

Kan ha oversett smittede

Nesten hvert femte barn som gjennomgikk infeksjonen, hadde hatt mage- og tarmproblemer.

Ola Didrik Saugstad er overrasket over at dette er så vanlige symptomer hos barna. Han er professor emeritus i barnemedisin ved Universitetet i Oslo og har lest den vitenskapelige artikkelen som ikke er publisert ennå.

– Jeg har vært klar over at diaré, oppkast og magesmerter kan sees ved covid-19 hos barn, men da gjerne hos dem som er mer alvorlig rammet. For meg var det nytt at dette kan være debutsymptom og kanskje eneste symptom, skriver Saugstad i en e-post til forskning.no.

Han tror vi kan ha oversett smittede barn også i Norge fordi vi ikke har vært oppmerksomme på dette.

– Norske barn har helt sikkert i flere tilfeller gått under radaren.

– Norske barn har helt sikkert i flere tilfeller gått under radaren, sier lege Ola Didrik Saugstad.
– Norske barn har helt sikkert i flere tilfeller gått under radaren, sier lege Ola Didrik Saugstad.

Hvor mange barn blir smittet?

Barn ser ut til å rammes i mindre grad enn voksne av koronaviruset. Færre blir alvorlig syke.

Det store spørsmålet er om de også sjeldnere blir smittet.

Mellom 16. april og 3. juli i år testet forskerne 992 barn av ansatte i det britiske helsevesenet for antistoffer mot koronaviruset i blodet. Antistoffene forteller at de mest sannsynlig har gjennomgått en infeksjon.

Foreldrene meldte fra om hvilke symptomer barnet hadde hatt, før de fikk svaret på testen.

Om lag sju prosent av barna hadde antistoffer i blodet som tyder på at de har hatt koronaviruset.

Halvparten hadde ingen symptomer. Ingen trengte innleggelse på sykehus.

Helsemyndigheter i flere land konkluderte for tidlig med at barn smittes sjeldnere og smitter mindre enn voksne, mener Saugstad.

– Denne studien viser imidlertid at barn smittes omtrent like lett som voksne og at 50 prosent er uten symptomer, skriver han.

Gjennomsnittsalderen i studien var ti år. De yngre barna var i like stor grad smittet som de eldre, i motsetning til det andre studier har vist.

– En svakhet ved studien er at de kun tester barn av helsearbeidere. Disse har selvfølgelig en økt risiko for å bli smittet av sine foreldre, noe forfatterne diskuterer, skriver Saugstad.

Feber er det vanligste symptomet

Feber, hodepine og slapphet var også vanlig blant barna som testet positivt for koronaviruset.

Forskerne vet ikke sikkert om det skyldes korona fordi testen ikke avslører når barna hadde infeksjonen. Barna kan ha opplevd annen sykdom i perioden.

Unger er ofte syke, og en god del av barna i studien hadde hatt feber uten covid-19. Men feber var enda vanligere blant barna med korona. Nesten en av tre hadde hatt feber.

Langt flere av barna som testet positivt, hadde hatt mage- og tarmproblemer. Det var 19 prosent – og bare 3 prosent av barna som testet negativt. Dette tyder på at symptomene er knyttet til korona.

Sterkest sammenheng var det mellom en positiv test og symptomene slapphet, mage- og tarmproblemer eller endringer i lukte- eller smakssans.

Sår hals er et vanlig symptom på covid-19 hos barn, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Noen studier tyder på at hele 39–48 prosent har det.

Men i den britiske studien gjaldt det ganske få av de som testet positivt, 7 prosent.

Hoste var heller ikke et typisk tegn. 10 prosent av barna som hadde antistoffer, og like mange av barna uten, hostet før testen.

De vanligste koronasymptomene hos barn

Symptomer blant 68 britiske barn som hadde antistoffer mot SARS-CoV-2.

Feber: 31 prosent

(Andre barn: 11 prosent)

Mage- og tarmproblemer: 19 prosent

(Andre barn: 3 prosent)

Hodepine: 18 prosent

(Andre barn: 4 prosent)

Slapphet: 13 prosent

(Andre barn: 1 prosent)

Sterkest sammenheng mellom positiv test og slapphet, mage- og tarmproblemer eller endringer i lukte- eller smakssans.

Vil inkludere mageproblemer i sjekkliste

Ifølge de britiske forskerne er det mulig å oppdage nesten alle smittede barn med symptomer om mage- og tarmproblemer legges til sjekklista over koronasymptomer hos barn.

Der står de ikke hos helsemyndighetene i Storbritannia. De nevner bare feber, hoste og endringer i lukte- og smaksans.

Norske helsemyndigheter gir råd om håndtering av koronasymptomer hos barn på nettstedet HelseNorge. Rådet er å teste ved feber og hoste.

– Slike symptomer som mageproblemer må inkluderes i lista. Dette er viktig fordi det kan bedre den kliniske diagnostikken og dermed forebygge smittespredning, skriver Saugstad.

Hold barnet hjemme ved diaré

Folkehelseinstituttet nevner diaré, kvalme og oppkast som relativt hyppig rapporterte symptomer blant barn på FHIs nettsider, men skriver at de fleste først og fremst får symptomer på forkjølelse.

– Det har vært rapportert at barn kan ha symptomer med magesmerter og diaré, eventuelt også oppkast, skriver overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI i en e-post til forskning.no.

Greve-Isdahl forteller at denne informasjonen har glippet på noen av nettsidene til FHI om korona, men at de nå skal oppdateres.

– Alle barn med symptomer på mage-tarminfeksjon skal være hjemme fra barnehagen i 48 timer etter at de er symptomfrie.

FHI anbefaler dette uavhengig av korona, men opplyser ikke om det på nettsidene som handler om korona.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet har flere innvendinger mot den nye studien.
Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet har flere innvendinger mot den nye studien.

FHI vil ikke endre rådene

Studiene FHI nevner, viser at hoste er langt vanligere hos barn enn diaré, kvalme og oppkast. I den britiske studien er det altså motsatt.

– Våre råd baserer seg på den samlete kunnskapen om covid-19, og vi endrer ikke råd eller informasjon basert på en enkelt studie som heller ikke er fagfellevurdert enda, skriver Greve-Isdahl, som er spesialist i barnesykdommer.

Den britiske studien omfatter få barn, og å teste for antistoffer i blodet er ikke en god måte å oppdage akutt infeksjon på, ifølge Greve-Isdahl. En slik test viser bare om barnet har hatt covid-19 en eller annen gang, for minst sju dager siden, og det er derfor vanskelig å vite om symptomene hører sammen med infeksjonen.

Det er dessuten uklart om barn med symptomer utvikler mer antistoffer enn de symptomfrie, ifølge de britiske forskerne.

På den andre siden viser alternativet den dype neseprøven bare nylig infeksjon. Og da kan det være mange symptomfrie smittede som ikke blir oppdaget.

– God studie

Studien er ikke kvalitetssikret av andre forskere ennå. Dermed vet vi ikke helt om resultatene er til å stole på.

Saugstad synes det er ganske mange barn med i studien. Men det var bare 34 smittede barn som hadde symptomer, og derfor er det mer usikkert å analysere tallene for hvert symptom.

Han mener likevel studien er av god kvalitet.

– Dette er en interessant og god studie, synes jeg.

Resultatene stemmer overens med en annen britisk studie, forteller forsker Tim Spector ved King’s College London til The Guardian.

Nærmere 250 000 barn har meldt om symptomer via en app. Barn som tester positivt, har mange ulike symptomer. Hoste er ikke så vanlig blant barn som blant voksne, og mage- og tarmproblemer er litt vanligere blant barn sammenlignet med andre symptomer.

Referanse:

Thomas Waterfield mfl: Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies in children - A prospective multicentre cohort study. MedRxiv, the preprint server for health sciences, 2. september 2020. Doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.31.20183095.

Saken er oppdatert 08.09.2020.

Powered by Labrador CMS