Én norm for skriveferdighet

Det spriker i norske læreres vurderinger av elevers skriveferdigheter. Nå skal det utvikles felles normer og mål.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skrivende 8. klassinger (Foto: Annica Thomsson)

Siden 2006 da den nye læreplanen for skolen ble innført, har skriving vært av de grunnleggende ferdighetene skolen. Skriving forstås som grunnlaget for læring i alle fag.

Likevel er det dokumentert stor uenighet blant norske lærere om hva man kan forvente av skoleelevers skriveprestasjoner.

– I dag møter skoleelever svært forskjellige forventninger blant ulike lærere til hvilke mål de skal nå i skriveopplæringen. Felles kompetansemål for skriving er svært dårlig utviklet blant norske lærere, sier professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge ved Universitetet i Oslo.

Som medlem av Skrivesenterets ekspertgruppe deltar han i et forskningsprosjekt som skal bidra til en forskningsbasert kunnskap om hva man kan forvente av skrivekompetanse blant norske skoleelever.

Kjennetegner god og svak tekst

– Dette såkalte Normprosjektet skal kartlegge hvilke krav norske lærere mener man kan stille til skriveferdighetene til elever som begynner på 5. og 8. trinn i skolen, sier Berge.

I prosjektet skal det også kartlegges hvilke delferdigheter lærerne normalt sett er opptatt av å utvikle fra 1. til 4. trinn og fra 5. til 8. trinn.

Projektet skal også beskrive hvilke språk- og teksttrekk som kjennetegner gode, middels gode og svake tekster skrevet av norske skoleelever på 5. og 8. trinn.

Prosjektet blir den første landsomfattende undersøkelsen av hvordan barn lærer å skrive. Det er et samarbeid mellom flere institusjoner, NTNU, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Agder og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

Internasjonal oppmerksomhet

Kjell Lars Berge. (Foto: Annica Thomsson)

– Arbeidet er ikke bare nytt i norsk sammenheng, men vekker også internasjonal interesse.

– Innsikten fra Normprosjektet skal brukes til til å definere målene med skriveopplæringen tydeligere, slik at nasjonale kompetansemål eller “standarder” kan utvikles, og bestemmes på en måte som ikke bryter med lærernes egen innsikt og kunnskap om barns skriveutvikling.

– Vi ønsker å utvikle ett tolkningsfellesskap gjennom blant annet å etablere et profesjonelt bedømmerkorps av lærere som skoleres og trenes i felles vurderingsnormer over tid, sier professor Kjell Lars Berge.

Lenke:

Forskningsprosjekt: Developing national standards for assessment of writing: a tool for teaching and learning

Powered by Labrador CMS