Ikke klar over barnas smerter

Smerter er et økende problem hos barn og unge – spesielt blant unge jenter. Men foreldrene er ofte ikke klar over smertene til barna, viser ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristin Haraldstad, doktorgradsstipendiat ved HiO.

FAKTA

Forskningsundersøkelsen har kartlagt smerte hos barn mellom 8 og 18 år.

Totalt 1230 elever i 85 klasser ved 20 små og store skoler har fylt ut skjemaet. I tillegg har 835 foreldre svart på spørreskjema.

Barna kommer fra fem fylker på Østlandet, og inkluderer Oslo, Akershus, Hedmark, Østfold og Oppland.

Forskningen er en del av EUs forskningsprosjekt om barns livskvalitet kalt Kidscreen.
 

Det er unge jenter mellom 16-18 år som oftest er plaget av smerter. 8 av 10 jenter i denne aldersgruppen har hatt vondt i en periode på tre måneder.

Over halvparten av disse jentene har kroniske eller vedvarende smerter

Hodepine og magesmerter er mest vanlig både blant jenter og gutter.

Dette går frem av en ny forskningsundersøkelse om smerte blant barn og unge mellom 8 og 18 år i fem fylker på Østlandet (se faktaboks). 

– Alarmerende

– Det er alarmerende at så mange jenter i denne alderen er plaget av kroniske smerter, sier doktorgradsstipendiat Kristin Haraldstad ved Høgskolen i Oslo (HiO).

Professor Sølvi Helseth ved HiO.

Kroniske og vedvarende smerter er også et problem for mange gutter. Totalt sett sier 21 prosent av de spurte, både gutter og jenter, at de har hatt smerter utover tre måneder.

Foreldre spiller en viktig rolle for at barn og unge skal kunne håndtere smerter på en god måte. Men undersøkelsen viser at det er lite samsvar mellom barns opplevelse av smerte og hvor oppmerksomme foreldrene er på disse smertene.

– Hos små barn har foreldrene en tendens til å overvurdere forekomsten av smerte, men når barna blir eldre har foreldrene en tendens til å undervurdere smertene barna har, særlig hos tenåringsjentene, sier Haraldstad.

Undersøkelsen er publisert i Scandinavian Journal of Caring Sciences og en del av hennes doktorgrad.

Dårlig kommunikasjon

Sølvi Helseth, medforfatter og professor ved sykepleierutdanningen ved HiO, påpeker at smerte er en subjektiv opplevelse.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det er derfor viktig å ta barn på alvor når de gir uttrykk for smerte.

Mange snakker ikke med foreldrene sine om at de har vondt. Manglende kommunikasjon mellom barn og foreldre kan derfor være en forklaring på dette gapet, ifølge Helseth.

Forskerne påpeker også at barn og unge som er plaget av smerter har dårligere livskvalitet. De har også større sjanse for problemer med smerte og psykiske plager i voksen alder.

– Derfor er det viktig at man griper fatt i dette tidlig, sier Haraldstad.

Vondt av skolearbeid

Fysisk aktivitet er den vanligste årsaken til smerter hos barn og unge, ifølge undersøkelsen.

Men mange sier de har vondt på grunn av press på skolen og skolearbeid, spesielt de eldste jentene.

28 prosent av jentene sier at skole arbeid er årsak til smertene og 24 prosent sier at skolemiljøet er årsaken til smertene.

Kjenner mer etter

– Hvorfor er jentene mer plaget av smerter enn gutter?

– En forklaring er menstruasjonssmerter, men dette forklarer ikke alt. Når vi kontrollerer for menstruasjonssmerter har jentene likevel mer vondt, sier Helseth.

– Kanskje noe av dette kan forklares med at jenter er flinkere til å snakke om smerter. De er mer bevisste og kjenner mer på kroppen.

Funnene er i tråd med internasjonal forskning på området.

Preger dagliglivet

Undersøkelsen viser også at mange barn og unge har så vondt at det påvirker dagliglivet.

Søvnproblemer på grunn av smerte er det vanligste. Over halvparten av jentene som har smerter, har så store smerter at det påvirker søvnen, det samme gjelder for 45 prosent av guttene.

Smerter påvirker barn på flere måter: Fravær fra skolen, dårlig prestering på skolen, negative tanker og følelser, og forholdet til venner. For eksempel har 40 prosent av dem som sier de har smerter vært borte fra skolen nettopp på grunn av dette.

Smertene går også utover fritidsaktivitetene. Nærmere 60 prosent av begge kjønn sier at smerter har hindret dem i å være med på fritidsaktiviteter.

Sitter for mye i ro

Økende plager hos barn og unge kan tyde på at de sitter for mye stille, har for dårlig kosthold og får for lite søvn. Mer stress og press kan også være viktige forklaringer, ifølge forskerne.

Haraldstad og Helseth påpeker at smerte som skyldes fysisk aktivitet som regel er grei å håndtere. Den er konkret, forståelig og går som regel over.

Problemet er de diffuse smertene. Det er ofte vanskelig å få tak i hva de handler om og årsakene er ofte sammensatte

–Det er her utfordringen for oss som helsepersonell ligger, sier Haraldstad og Helseth.

Referanse:

Haraldstad m.fl.: Pain in children and adolescents: prevalence, impact on daily life, and parents’ perception, a school survey, Scandinavian Journal of Caring Sciences, published online 13 APR 2010, DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00785.x.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS