- Barna som vokser opp med foreldre som drikker for mye kan bli skadet for livet. Derfor vil vi fortsette å stille det viktige, men litt vanskelige spørsmålet: Hvor mange glass tåler barnet ditt? spør Randi Hagen Eriksrud. (Illustrasjonsfoto: Av-og-til)
- Barna som vokser opp med foreldre som drikker for mye kan bli skadet for livet. Derfor vil vi fortsette å stille det viktige, men litt vanskelige spørsmålet: Hvor mange glass tåler barnet ditt? spør Randi Hagen Eriksrud. (Illustrasjonsfoto: Av-og-til)

Joda, det er lov å kose seg med alkohol foran barna

DEBATT: Men når 90 000 barn opplever at mamma eller pappa drikker for mye alkohol, må det være lov å også vise frem alkoholens vonde og vanskelige sider.

Høgskolelektor Bengt Morten Wenstøb skriver i en kronikk på Forskning.no at myndighetenes forebyggende kampanjer om alkoholbruk rundt barn de siste årene er «skivebom». Wenstøb skriver at kampanjene er fra Helsedirektoratet, men jeg tror vi i alkovettorganisasjonen Av-og-til er rett mottaker av denne kritikken. Vi har i flere år drevet kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Bakgrunnen for våre kampanjer er enkel: Alt for mange barn opplever at mamma eller pappa drikker for mye alkohol. Anslagene varierer, men Folkehelseinstituttets siste anslag fra 2011 viser at 90 000 barn har minst en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Disse barna våkner ofte med en ekstra klump i magen. Går det bra med mamma mens jeg er på skolen? Er pappa full når jeg kommer hjem? Som omsorgsgivere sitter de med et alt for stort ansvar på sine små skuldre. De legger all sin innsats i å skjule at ikke alt er som det skal være hjemme.

Størst alkoholskader blant folk flest

90.000 barn er mange, men ikke alle barn. Likevel velger vi å ha kampanjer som er rettet mot det brede laget av befolkningen. Hvorfor, spør Wenstøb.

For det første vet vi at det er en sammenheng mellom det samlede alkoholforbruket i befolkningen, og omfanget av alkoholskader. Hvis alkoholkonsumet i befolkningen øker, øker også andelen som har et alkoholproblem. Dette er totalkonsummodellen. I tillegg vet vi at den største andelen av skadene som skjer på grunn av alkoholbruk, ikke skjer på grunn av mye drikking over veldig lang tid. De fleste skadene skjer med de som drikker mer moderat. Derfor er det god forebygging å jobbe mot folk flest.

For det andre stemmer det ikke at helgefylla er historie, slik Wenstøb påstår. Selv om mange nordmenn har tatt til seg de kontinentale drikkevanene, viser forskningen at vi samtidig holder fast ved helgefylla. Folkehelseinstituttets rapport Alkohol i Norge viser at andelen som oppgir at de har vært beruset siste uke eller siste måned har ligget ganske stabilt siden 2012.

For det tredje kan foreldres alkoholbruk oppleves som ubehagelig lenge før mamma eller pappa blir diagnostisert med et alkoholproblem. Statistikk fra behandlingsprogrammet Blå Kors Kompasset viser at flertallet av de som i voksen alder tar kontakt for å få støtte på grunn av foreldrenes alkoholbruk i oppveksten, har foreldre som aldri har søkt hjelp for sine rusproblemer. Med andre ord: Mange opplever at foreldrenes alkoholbruk kan være ekkel og ubehagelig, selv om foreldrene er «normaldrikkere».

Mange kjenner seg igjen

Er det da alltid galt å drikke foran barn? For oss er det viktig å formidle at alle barn er forskjellige, og at alkoholbruk kan oppleves ulikt. Derfor må man selv velge om og hvor mye man vil drikke sammen med barna.

Det er ikke tilfeldig at vi har døpt kampanjen «Hvor mange glass tåler barnet ditt?», og ikke «Ikke drikk foran barnet ditt». Gjennom Ipsos’ barne- og ungdomspanel har vi også spurt et representativt utvalg norske barn om hvor mange glass de mener voksne kan drikke når de er sammen med barn. De aller fleste svarer null, ett eller to glass. Det mener vi også bør være førende for vår alkoholbruk rundt barn.

Med dette som bakteppe har vi vært opptatt av å ikke vise kun de ekstreme historiene om alkoholbruk rundt barn. Vi tror dette er en viktig årsak til at vi har nådd så bredt ut som vi har gjort: Mange kjenner seg igjen. Mange har sett foreldre som drikker et glass for mye rundt barna i «syden». Mange husker den gangen mamma, pappa eller en onkel drakk litt mye i jula.

Endret drikkemønsteret rundt barn

Det er vanskelig å måle kampanjer, men vi gjør vårt beste for å få vite hva som fungerer, og hva vi må endre. I forbindelse med sommerens kampanje gjorde analysebyrået Ipsos en undersøkelse blant 532 nordmenn. Denne viste at 42 prosent av befolkningen hadde fått med seg kampanjen. Av disse oppga 23 prosent at de hadde endret sine alkoholvaner rundt barn, som følge av kampanjen. Selv om vi ser gode resultater i våre kampanjer, tror ikke vi heller at holdningskampanjer alene kan endre måten vi drikker på. Men vi tror at holdningskampanjer kan være viktige for å øke bevisstheten om de negative sidene ved alkoholbruk, og samtidig bidra til å gi legitimitet til andre tiltak som sikrer en ansvarlig alkoholpolitikk.

Til sist ønsker Wenstøb en kampanje som viser de positive sidene av folks alkoholbruk: Nytelse, kos og hyggelige situasjoner. En kampanje som viser foreldre og barn i harmoni, også med alkohol til stede. Vi tenker at det allerede finnes et vell av bedrifter, filmskapere, reiseselskaper og tv-programmer som forteller den historien.

Barna som vokser opp med foreldre som drikker for mye kan bli skadet for livet. Derfor vil vi fortsette å stille det viktige, men litt vanskelige spørsmålet:

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Powered by Labrador CMS