Musene fikk mindre vekst av livmorslimhinnevev da forskerne slo ut tarmfloraen.
Musene fikk mindre vekst av livmorslimhinnevev da forskerne slo ut tarmfloraen.

Tarmbakterier styrte utviklingen av endometriose hos mus, viser ny undersøkelse

Flere studier på mennesker har vist at endometriose henger sammen med endringer i tarmfloraen. Nå antyder en studie på mus at tarmbakteriene kan være en del av årsaken til sykdommen.

Så mange som én av ti kvinner i fruktbar alder kan være rammet av endometriose. Det tilsvarer nesten 200 millioner kvinner på verdensbasis.

Sykdommen gjør at livmorslimhinnevev begynner å vokse utenfor livmoren, for eksempel rundt eggstokkene, i bukhinnen eller rundt endetarmen og urinblæren. Dette kan igjen gi sammenvoksinger, cyster og betennelser.

For kvinnene som er rammet, kan dette blant annet føre til sterke smerter, voldsom mensblødning og problemer med å bli gravid.

Forskere vet imidlertid lite om årsakene til endometriose. Behandlingsmetodene som finnes i dag kan bare lindre symptomene, ikke kurere sykdommen.


Studier har knyttet tarmflora til endometriose

I de siste årene er det kommet flere studier som kobler endometriose til forstyrrelser i bakteriefloraen i tarmen. Men det er vanskelig å si om disse forstyrrelsene bare følger med sykdommen, eller om de kan være en del av årsaken.

Dette var bakgrunnen for en serie eksperimenter på mus, utført av Sangappa Chadchan ved Baylor College of Medicine og kollegaene hans.

Slike dyreforsøk kan ikke si noe direkte om mennesker, men kan gi oss innsikt i biologiske mekanismer som kan gi sykdom.

Mindre vekst uten tarmbakterier

Forskerne brukte flere typer antibiotika til å slå ut tarmfloraen på en gruppe mus. En annen gruppe – kontrollgruppa – beholdt en vanlig tarmflora. Begge gruppene fikk satt inn små biter av livmorslimhinnevev utenfor livmoren – en modell for hva som skjer i mennesker med endometriose.

Det viste seg da at livmorslimhinnevevet vokste mye mindre hos musene uten tarmflora, sammenlignet med kontrollgruppa. Men da forskerne ga disse musene tarmflora fra mus med endometriose, vokste livmorslimhinnevevet mer igjen.

Chadchan og kollegaene gjorde også lignende tester med bakterieflora fra livmoren, men de så ikke ut til å ha noe å si.

Dette viser at tarmbakterier spiller en selvstendig rolle i utviklingen av endometriose i mus, mener forskerne.

Men hvordan kan bakterier i tarmen påvirke veksten av livmorslimhinneceller på feil sted i buken?

Retrograd menstruasjon

Chadchan og kollegaene tror det kan handle kommunikasjon mellom tarmfloraen og immunsystemet.

Mange forskere mistenker at såkalt retrograd menstruasjon spiller en rolle i endometriose, iføge legeforeningen.no. Det betyr at menstruasjonsblod ikke bare flyter nedover skjeden, men også oppover egglederne til eggstokkene.

Tanken er at celler fra livmorslimhinnen følger med menstruasjonsblodet og trenger ut i bukhulen der de kan begynne å vokse på nye steder.

Slik retrograd menstruasjon skjer hos 90 prosent av alle kvinner. Men forskerne tror immunsystemet hos de fleste tar seg av livmorceller på avveie. Dette er i så fall et eksempel på at immunsystemet kan spille en viktig rolle i endometriose.

Bakterieproduserte stoffer

Undersøkelser av musene viste at det var forskjeller i nivåene av stoffer fra immunsystemet i buken hos mus med og uten tarmflora.

Det kan hinte om at tarmbakteriene kan ha en innflytelse på immunsystemet deres. Det kan tenkes å skje via såkalte metabolitter.

Tarmbakterier produserer en rekke ulike stoffer - metabolitter. Og tidligere forskning har vist at noen av disse trenger inn i blodet og kan påvirke systemene i kroppen, for eksempel immunsystemet.

Forskerne fant ut at kombinasjonen av slike bakterieproduserte stoffer var ulik i avføring fra musene med og uten endometriose. Og et av disse stoffene så ut til å stimulere til økt vekst av livmorslimhinnevev, både i mus og i prøver fra kvinner med endometriose.

Vet ikke om dette gjelder i mennesker

Hva dette har å si for kvinner med endometriose, gjenstår å se.

Foreløpig vi vet ikke om det som skjer i musene, også gjelder mennesker. Det gjenstår mye forskning før vi kan si hva slags rolle tarmflora, bakterieproduserte stoffer og immunsystemet har å si for mennesker med endometriose.

Men forskerne mener resultatene deres kan gi ideer til framtidig forskning.

Det kan for eksempel være interessant å undersøke om det finnes karakteristiske bakterieproduserte metabolitter også hos mennesker med endometriose.

I så fall ville det kanskje være mulig å avgjøre om en kvinne har endometriose, ut fra nivåene av ulike metabolitter i avføringen. I dag kan det være vanskelig å stille en helt sikker diagnose uten å bruke kirurgi for å se at livmorslimhinnevevet faktisk vokser på feil sted.

Forhåpentligvis kan studier på mennesker etter hvert fortelle oss mer om hvilken rolle spesielle tarmbakterier og bakterieproduserte stoffer kan spille i kroppen til kvinner med endometriose.

Referanse:

S. B. Chadchan, m. fl. Gut microbiota and microbiota-derived metabolites promotes endometriosis, Cell Death Discovery, januar 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS