I det nye kartsystemet er Aurlandsfjorden i kategorien dypt nedskåret fjordlandskap. (Foto: Arild Lindgaard, CC BY 4.0)
I det nye kartsystemet er Aurlandsfjorden i kategorien dypt nedskåret fjordlandskap. (Foto: Arild Lindgaard, CC BY 4.0)

Se alle landskapstyper i Norge

Nå kan du finne de ulike landskapstypene i området hvor du bor eller kommer fra. Den nye karttjenesten som Artsdatabanken lanserte 2. april kan bli nyttig for både utbyggere, forskere og offentlig forvalting.

Kartet viser variasjon og type landskap, fra åpne slettelandskap på Finnmarksvidda til de dypt nedskårne fjordlandskapene på Vestlandet. Et søk i et geografisk område viser landskapstyper. En kan også starte søk ved å velge en eller flere landskapstyper, og få opp en kartvisning over hvor disse finnes.

- Landskapstypekartet gir en helt ny oversikt over norsk natur i en tjeneste som alle kan bruke, sier Einar M. Hjorthol, direktør i Artsdatabanken.

Kartet er et resultat av et forskningssamarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Det bygger på Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem «Natur i Norge – NiN», som deler norsk natur inn i typer etter vitenskapelige, etterprøvbare kriterier.

Les mer om lanseringen av nye kartet på nettsidene til Artsdatabanken

Powered by Labrador CMS