Denne artikkelen er produsert og finansiert av Framsenteret - les mer.

Antallet skip i arktiske farvann har vokst med sju prosent i året det siste tiåret.
Det blir stadig flere skip i arktiske farvann.

Arktisk skipsfart har vokst med sju prosent i året det siste tiåret

Aldri før har det vært så stor skipstrafikk i arktiske farvann. Det øker faren for ulykker i et svært sårbart område.

Det viser forskning i regi av Framsenteret. Bedre informasjon om vær- og isforhold vil øke sikkerhet, fastslår forskere. 

Forskere sett på utviklingen av arktisk skipsfart. Funnene er publisert i en ny vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ocean Sustainability

Studien viser en markant vekst i aktivitet i arktiske farvann. Arktisk skipsfart har nemlig vokst med sju prosent i året det siste tiåret.

Forskerne diskuterer utviklingen av arktisk skipsfart i årene 2013-2022, spesielt når det gjelder ekstremvær og havisforhold.

Det største økningen har skjedd i vinterhalvåret.

De har registrert at den store økningen skjer i vinterhalvåret. Til tross for ekstreme forhold, med polarmørke, havis og dårlig vær, er det på denne tiden av året skipstrafikken har tredoblet seg.

Enorm økning

Den største aktiviteten registreres langs den nordlige sjøruten, Beringhavet, Vest-Grønland, inkludert områdene ved Hudsonstredet, og Svalbard.

Langs den nordlige sjøruten har økningen inntil 2021 vært enorm med opptil 500 seilinger i måneden. Aktiviteten skyldes først og fremst mineral- og oljeindustri i russisk sone. 

Antall fraktdager per måned beregnet for ulike sektorer. Tidsserien viser antall fraktdager per sektor (fargekodet). En svart linje angir årsmiddel for alle sektorer.

Økningen i skipsfart har likevel stagnert siden 2021, med en betydelig nedgang i skipsfart i 2022. Årsaken er antagelig de internasjonale konfliktene på grunn av krigen i Ukraina.

Internasjonal kode for skipene 

Polarkoden er internasjonale kjøreregler for sjøtrafikken i polare strøk. Koden ble vedtatt i 2014 av FNs maritime organisasjon, IMO, men trådte først i kraft 1. januar 2017. Hensikten er å redusere risikoen for ulykker i nordlige farvann.

I studien argumenterer forskerne for at Polarkoden kan forbedres gjennom integrering av maritime varslingssystemer og en bedre beskrivelse av farlige forhold.

Polarkoden regulerer blant annet arktisk skipsfart ved å spesifisere farlige forhold. Den har regler om utforming og konstruksjon av skip, om utstyr, operasjonelle forhold, opplæring og beskyttelse av miljøet.

Internasjonalt har det lenge vært jobbet med å utvikle et regelverk som tar høyde for de særegne forholdene ved operasjon i polare farvann. 

Norge og Sjøfartsdirektoratet har ledet arbeidet med utviklingen av et bindende internasjonalt regelverk for operasjon i polare farvann. Det tar høyde for de spesielle risikofaktorene som ikke er tilstrekkelig dekket gjennom konvensjonene ellers.

Viktig for Arktisk råd

I studien har forskerne hentet overvåkingsdata fra Arctic Ship Traffic Database i Protection of the Arctic Marine Environment (PAME). 

I PAME jobber grupper med eksperter for beskyttelse av det arktiske havmiljøet og er en av seks arbeidsgrupper som omfattes av Arktisk råd.

– Det blir viktig å følge opp denne studien og forstå hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen av varslingsproduktene for ekstremvær og farlige havisforhold og Polarkodens rammeverk, sier forsker Malte Müller i Meteorologisk institutt.

Om studien

Studien er resultat av tre års tverrfaglig arbeid innenfor forskningsprogrammene PRISMAS og nå Sustainable Development of the Arctic Ocean (SUDARCO). Forskningen i PRISMAS er finansiert av Framsenteret. SUDARCO er et av Framsenterets forskningsprogram og ledes av Norsk Polarinstitutt.

– Dette arbeidet vil gi et grunnlag for videre arbeid i SUDARCO der vi skal se nærmere på utviklingen av aktivitet nord for Svalbard, forteller forsker Maaike Knol-Kauffman fra UiT Norges arktiske universitet.

Referanse:

Malte Müller mfl.: Arctic shipping trends during hazardous weather and sea-ice conditions and the Polar Code’s effectiveness. Ocean Sustainability, 2023. Doi.org/10.1038/s44183-023-00021-x

Powered by Labrador CMS