Se verktøykasse fra vikingtiden bli åpnet

En unik samling verktøy, som en gang har tilhørt en viking, har sett dagens lys for første gang på 1000 år. Her kan du se hvordan det så ut da verktøykassen ble åpnet.

Borgring

  • Er en helt sirkelformet borg med fire porter: nord, øst, sør, vest.
  • Er 145 meter i diameter, omtrent som et idrettsstadion.
  • Er bygget av torv og kraftig tømmer.
  • Er fortsatt ikke endelig datert, men er antagelig bygget mot slutten av 900-tallet.

CT-skanning

Nanna Holm understreker at ingen pasienter måtte vente fordi forskerne brukte CT-skanneren ved Køge Sygehus. – Det er leger det er mangel på, ikke utstyr. Vi fikk en halv times varsel til å stille opp for å få låne utstyret, sier hun.

Brann i porten

Arkeologene kan se at det har vært brann i Borgrings Nordport og Østport. Det avslører trekull i jordlagene. Men det interessante ved østporten er at det ble lagt gulv inne i porten etter brannen. Det er et tegn på at det har blitt bygget videre på porten etter brannen, og at den har blitt bra nok til at noen har flyttet inn.

– Porten – og antagelig også vollen – har i hvert fall blitt bygget ferdig. Ellers gir det ingen mening hvis man 50 år senere flytter inn i noe som ikke er ferdig. Da kan man like godt bygge et nytt hus i stedet for å bruke noen nedbrente bjelker, sier Holm.

Verktøykassen Mestermyr

Verktøykasser fra vikingtiden er ikke noe arkeologene finner hver dag. Det flotteste funnet er den berømte «Mestermyr»-kassen som ble funnet på Gotland i 1936. Bildene av kassen og verktøyet i den kan du se som rekonstruksjoner i videoen øverst i artikkelen.

De er utlånt av Vikinge Smedelauget Regin, som holder til ved Ribe Vikingecenter. De laget for noen år siden en utstilling som var en tro kopi av funnet. Du kan lese mer om smedlauget her.

Jorden på bildet til høyre utgjør et av de mest oppsiktsvekkende funnene fra Danmarks femte vikingborg, Borgring.

Slik så verktøykassen ut før Nanna Holm begynte å grave. (Foto: Stine Jacobsen, videnskab.dk)

Klumpen er tatt fra et av borgens fire porter og inneholder en verktøysamling, antagelig fra det som en gang har vært en verktøykasse, fra vikingtiden.

Det er et helt unikt funn fordi verktøyet er det første direkte tegnet på at folk har oppholdt seg i borgen. Det er også unikt fordi lignende funn bare er gjort noen få andre steder i verden.

Vi fikk lov til å bli med arkeolog Nanna Holm på jobben da verktøykassen ble åpnet for første gang på 1000 år. I videoen over kan du se hvordan det så ut fra begynnelse til slutt.

Skannet kassen på sykehus

Arkeologene visste ikke at det var snakk om en verktøykasse da de først gjorde funnet. Men da Nanna Holm hørte at metalldetektorene til amatørarkeologene Kent og Knud hadde gitt utslag i et stort område omkring Borgrings Østport, ble nysgjerrigheten hennes vekket.

– Det lå i lagene fra østporten. Hvis det hadde vært et stort utslag høyere oppe i jordlagene, kunne det bare ha vært et plogskjær eller noe slikt, men det var nede i de spennende lagene. Derfor tok vi det opp og kontaktet Køge Sygehus for å få bruke CT-skanneren der, forteller Holm.

Det viste seg at det var en stor samling jern, og det lignet verktøy. Selve kassen var borte – treverk forsvinner når det ligger i bakken i så mange år – men gjenstandene var tydelig plassert sammen.

Første direkte tegn på liv i Borgring

Verktøysamlinger fra vikingtiden er sjeldne. Veldig sjeldne, faktisk.

Jern var dyrt, og hvis noen hadde funnet en kiste med verktøy de ikke trengte lenger, så hadde de smeltet det om til noe annet, forteller Holm.

– Verktøykassen er det første direkte tegnet på liv vi finner i forbindelse med borgen, og slike ting finnes bare noen få andre steder i verden. Jeg er veldig spent på å få se nærmere på gjenstandene og få en bedre forståelse av hva slags en type håndverker vi har med å gjøre, sier hun.

Trekk pilen under her for å se hvordan verktøyet fremstod på CT-skanningen (t.v.) i forhold til de virkelige, utgravde gjenstandene (t.h.):

Fra CT-skanningen kunne Nanna Holm se noe som lignet tømmermannsbor, eller navar, og trekkjern. Tømmermannsbor brukes til å lage hull i treverk, mens trekkjern er et redskap som blir brukt til å lage metalltråd.

– Det ser ut til å være verktøy for trearbeid, sier Holm.

I grafikken under ser vi forskerens midtveisvurdering av de ulike gjenstandene da det første jordlaget var fjernet:

Porten har vært brukt etter brann

Det er interessant i seg selv at verktøyet er funnet i borgens Østport. Her har arkeologene også funnet rester etter gulv og ildsteder og dermed – sammen med verktøyet – de foreløpig eneste direkte tegnene på at det i det hele tatt har vært folk på Borgring.

Men de kan også se at det har vært en brann der.

– Vi undersøker om det har vært brukt som bolig eller verksted i en fase etter selve borgen, forklarer Holm.

– Vollen og porten blir kanskje bygget i løpet av andre halvpart av 900-tallet, og det er også da den brenner; men ikke så mye at den faller sammen. Det ser ut til at de har klart å slukke brannen, og senere blir det lagt leirgulv inne i porten. I hvert lag finner vi et ildsted, og det er i det yngste laget vi finner verktøykassen.

Verktøyet lå godt begravet

En rekonstruksjon av Mestermyr-kisten. (Foto: Smedelauget Regin)

I østporten har håndverkeren antageligvis bodd godt, uansett om han har brukt den som bolig eller verksted: 30–40 kvadratmeter overdekket rom, et godt ildsted og den verdifulle verktøysamlingen, som mange ville misunne ham.

Så hvorfor har han forlatt stedet og verktøyet?

Kanskje porten falt sammen, gjetter Nanna Holm.

– Vi finner verktøyet under stolpene, porten kan ha falt sammen. Stolpene var råtne, gamle og ustabile. Det vi finner, er skorpen av stolpene, og det tyder på at resten var råtnet vekk. Verktøyet har ligget godt begravet og var ikke mulig å hente ut.

Dermed står vi i dag med en verktøysamling som kan gi oss kunnskap om fortiden.

14 gjenstander i kassen

Det tar to dager å komme gjennom jordklumpen. Møysommelig blir jordlag etter jordlag skrapet vekk. I alt 14 gjenstander kommer til syne.

Noen av dem fremstod tydelig på CT-skanningen – boret og trekkjernet for eksempel – men flere andre i for dårlig stand eller inneholdt for lite jern.

Du kan se hvordan det så ut da jorden ble fjernet i denne timelapse-videoen: (Video: Kirstine Jacobsen, videnskab.dk)

– Jeg er veldig fornøyd, for vi finner mange gjenstander på veldig lite plass, og det er spennende at det er så mange ting vi ikke kunne se på skanningen. Jeg hadde håpet på at gjenstandene ikke var så korrodert, slik at det var enklere å identifisere dem, sier Holm. Hun håper også å finne avtrykk av selve kisten.

– Det ligger noen beslag her som ser ut til å ligge på riktig sted. Nå sender vi dem til analyse, og så får vi se.

Her er det 14 gjenstandene som ble tatt ut av selve «kassen». (Foto: Nanna Holm)

Røntgen kan gi flere svar

Neste skritt blir å få røntgenfotografert gjenstandene i verktøykassen. Det kan avklare hva flere av gjenstandene er.

– Det som ser ut som et bor, kan for eksempel være en tang. Det vil røntgen kunne avsløre, sier hun.

Arbeidet med verktøykassen fortsetter i noen uker til. Konservatorer skal undersøke gjenstandene enkeltvis og vurdere bevaring og preparering. Til neste år skal de stilles ut på Borgring, like utenfor Køge.

– De ser ikke så imponerende ut nå, men konservatorene er veldig dyktige; når de er ferdige, skal de nok bli klare til utstilling, avslutter Holm.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS