null (Foto: Microstock)

- Voksne må være rollemodeller for de unge på jobben

Mange godt voksne ansatte ergrer seg over enkelte yngre kollegaers arbeidsmoral. De bør i stedet gå foran som gode eksempler og innta en aktiv mentorrolle, ifølge ny studie.

Til alle tider har unge nyansatte blitt kritisert av den eldre garde for ikke å anstrenge seg nok. Enkelte unge har en i overkant uformell arbeidsmoral og dårlig utviklede sosiale ferdigheter, ifølge erfarne kolleger.

Ferskinger kan for eksempel finne på å sende eposter som kunne vært atskillig høfligere i tonen. Men det har ingen effekt å heve øyenbrynet og innta en isfront.

En ny amerikansk studie fra Universitetet i Illinois tyder nemlig på at de eldre kollegene har mer å oppnå og tilføre om de inntar en aktiv mentorrolle og går foran som en god rollemodell.

– Studien viser at nære rollemodeller hadde stor innflytelse i denne tiden hvor de unge er i overgangen til voksenlivet, sier Jill Bowers, forsker ved amerikanske University of Illinois.

Hun og kolleger har nylig gjennomført en studie der de har intervjuet en rekke unge arbeidstakere over en lengre periode. Studien er publisert i Journal of Adolescent Research.

Bygge godt forhold

De nye resultatene viser at voksne medarbeidere kan gjøre en stor forskjell i unge arbeidstakeres utvikling. Trikset er å utvikle gode forhold til dem.

– Voksne som klager på den nye generasjonen av latsabber bør bygge forhold med unge kolleger og være en rollemodell for profesjonell arbeidsmoral, sier Bowers i en pressemelding.

Dette underbygges av en tidligere norsk studie. Skal en organisasjon være en attraktiv arbeidsgiver i praksis, handler det også om hvordan medarbeiderne tar i mot nye kolleger, ifølge Cathrine Filstad ved Handelshøyskolen BI. 

Noen er sjefens drøm

Noen nyansatte har det i seg. For dem er det naturlig å lytte aktivt, engasjere seg, kommunisere i en positiv tone eller vise initiativ og utholdenhet.

For andre ligger ikke disse egenskapene like naturlig. Da kan bedriftene veilede de unge voksne for å få frem slike egenskaper, mener Bowers.

– Unge voksne i vår studie hadde lært mye av mentorer som formet dem til å ta initiativ. Mentorene hadde vist dem hvordan de kan kommunisere bedre og hvordan de kan vise pålitelighet, toleranse, respekt og en positiv holdning, sier hun.  

Ifølge en nederlandsk studie selger engasjerte ansatte mer. Tilbakemelding og anerkjennelse er viktige ingredienser for å få mer engasjerte arbeidstakere. 

Omsorg smitter

De unge i den nye Illinois-studien fortalte at de tok i mot og satte pris på kunnskapen deres mentorer delte. Særlig når rollemodellen demonstrerte den atferden de ønsket å se hos unge deltakere. Dette førte til at de unge fikk troen på sitt eget potensial.

En annen amerikansk studie tyder på at sdet lønner seg når lederen setter sine ansattes behov foran sine egne. Restauranter fikk høyere omsetning, bedre kundeservice og mer stabil stab dersom sjefen praktiserte dette. 

En av grunnene er at de ansatte etteraper sjefer som er serviceinnstilt. 

Det meste av litteraturen om lederutvikling er skrevet fra voksnes synspunkt. Derfor ville Bowers og hennes kolleger undersøke hvordan yngre ansatte opplevde ulik ledelse. 

Mentorer må oppføre seg annerledes

Forskerne oppfordrer bedrifter og organisasjoner til å tilby ledertrening, ved å drive målrettet undervisning av unge ansatte og ungdomsledere.

De som skal gjøre trenerjobben, bør være gode rollemodeller. Det holder ikke å fortelle om hvorfor ferdighetene du prøver å lære bort er viktige, de må demonstreres i praksis.

Voksne som vil bli mentorer, må derfor starte med å vurdere sin egen arbeidsmoral og faglige ferdigheter, ifølge forskeren.

– Har de trekk ved sin egen adferd som de ikke vil at de unge skal kopiere, må de endre denne oppførselen først, understreker Bowers.

Hvis ikke, mister de troverdighet. Forskeren kommer med et illustrerende eksempel:

– Ber du en student eller en ung medarbeider om å bruke god epostskikk, og ikke følger egne råd når du skriver til dem, mister du troverdighet.

Referanse:

Jill R. Bowers, David M. Rosch mfl: Examining the Relationship Between Role Models and Leadership Growth During the Transition to Adulthood. Sammendrag. DOI:10.1177/0743558415576570. Journal of Adolescent Research

Powered by Labrador CMS