Lønnsforskjellene blir stadig større i Norge. Ifølge SSB er de som tjener mest, typisk menn i 50-årene som jobber innenfor privat sektor.

Lønnsforskjellene blir stadig større

Avstanden fra de høyest betalte jobbene ned til de lavest betalte har økt betraktelig på 25 år. Bonusutbetalinger er en av driverne for lønnsforskjellene.

Mens de 10 prosent høyest betalte jobbene i 1997 lønnet 2,8 ganger så mye som de 10 prosent lavest betalte jobbene, var forskjellen 3,8 ganger så stor i 2022, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Når vi ser på lønnsfordelingen i Norge i 2022, sammenlignet med 1997, ser vi at jobbene med høyest lønn har tatt en stadig økende del av kaka sammenlignet med alle andre grupper med lavere lønn, sier seniorrådgiver Knut Håkon Grini.

Rapporten Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år viser at de 10 prosent lavest lønnede jobbene i Norge i 2022 hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 27.920 kroner i måneden, mens de 10 prosent høyest lønnede hadde 107.110 kroner i måneden.

Tjente 200.000 i måneden

Blant de 10 prosent med høyest lønn er også forskjellene store, der den prosenten som tjener mest, tjente i snitt rundt 200.000 kroner per måned i fjor.

SSB peker på bonusordninger som en av driverne til disse lønnsforskjellene. Av alle bonuser som gikk til heltidsansatte uten lærlinger i 2022, gikk 70 prosent av bonusutbetalingene til de 10 prosentene med høyest betalte jobber.

Den høyeste prosenten fikk 35 prosent av alle bonuser som i snitt tilsvarte om lag 34.300 kroner i måneden. Blant prosenten med høyest lønn utgjør bonuser 16 prosent av lønnen.

Små forskjeller i globalt perspektiv

Sammenlignet med andre land har Norge lenge vært et land med lav ulikhet i lønn. I OECDs internasjonale oversikt over avstand mellom de 10 prosent høyeste og laveste lønningene, havner Norge nederst på listen. Bare Sverige havner lavere.

– Selv om Norge er et av landene med minst skjevhet i lønnsfordelingen, har forskjellen mellom høye og lave lønninger vært økende i Norge, mens den for flere av de andre landene i Europa var minkende i perioden fra 2005 til 2021, påpeker Grini.

Oljebransjen tjener mest

Blant de 10 prosent høyest lønnede heltidsjobbene finner man 28 prosent av jobbene i finansierings- og forsikringsvirksomhet og 39 prosent i bergverksdrift og utvinning.

Bergverksdrift og utvinning er dominert av næringen olje- og gassutvinning og tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass.

Mens i motsatt ende, blant de 10 prosent lavest lønnede, var 55 prosent av heltidsjobbene i overnattings- og serveringsvirksomhet.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS