Vikarer drømmer om fast jobb

To av tre vikarer drømmer om å få seg en fast jobb, viser en studie fra Handelshøyskolen BI. De som ønsker seg fast jobb, er ikke mer effektive enn andre vikarer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidslivets behov for fleksibilitet og effektivitet har gitt gode tider for vikarbyråene. Etterspørselen etter midlertidig arbeidskraft har økt gjennom de siste to tiårene.

Det har ført til at en større andel av arbeidsstyrken livnærer seg gjennom vikaroppdrag av kortere eller lengre varighet.

Det er mange som trives utmerket i rollen som vikar, og som liker variasjonen både i arbeidsoppgaver og oppdragsgivere. Men vi skal heller ikke se bort i fra at mange av vikarene går rundt og drømmer å få seg en fast jobb.

Springbrett til fast jobb

Hele to av tre vikarer (66,5 prosent) i tre av Norges ledende vikarbyråer oppgir at de jobber som vikar fordi det gir dem en sjanse til å få se fast ansettelse. Ønsket om fast jobb er rett og seltt den viktigste grunnen til at de jobber som vikar.

Det viser en studie doktorgradsstudent Robert Buch ved Handelshøyskolen BI har gjort blant norske vikarer. Studien er gjennomført sammen med professor Bård Kuvaas og førsteamanuensis Anders Dysvik ved BI.

Våren 2008 sendte forskertrioen ut et web-basert spørreskjema til 7551 vikarer tilknyttet tre av Norges ledende vikarbyårer. De fikk komplette besvarelser fra 2021 av vikarene (som gir en svarprosent på 26,8 prosent).

Vikarene i studien befinner seg i alle aldersgrupper fra 18 år til 70 år (og vel så det), med en gjennomsnittsalder på 35 år. I overkant av 70 prosent jobbet i privat sektor, mens resten var å finne på oppdrag i offentlige organisasjoner.

Ikke mer effektive

Forskerne undersøkte også om vikarene som drømmer om å få seg jobb, er mer effektive enn andre vikarer for å oppfylle ønsket om å få seg fast jobb. Vil de stå på ekstra for at sikre at drømmen om fast jobb går i oppfyllelse? 

Vikarenes effektivitet ble målt ved arbeidsinnsats, kvaliteten på arbeidet og viljen til å ta i et ekstra tak når det trengtes.

– Det er interessant å merke seg at det er tilnærmet ingen forskjell på hvor effektive vikarene er når vi sammenlikner de som ønsker seg fast jobb med de som er vikarer av andre grunner, fremholder Robert Buch.

Det er altså andre faktorer enn et ønske om fast jobb som forklarer variasjoner i vikarenes innsats på jobben.

Studien viser at de mest effektive vikarene er de som opplever at de får støtte og god behandling fra både vikarbyrået og klientorganisasjonen.

Referanse:

Buch, Robert, Bård Kuvaas, og Anders Dysvik, A. (2010): Dual support in contract workers’ triangular employment relationships, Journal of Vocational Behavior, Volume 77, Issue 1, August 2010, Pages 93-103, doi:10.1016/j.jvb.2010.02.009.

Powered by Labrador CMS