Litt perfeksjonisme er bra og kan beskytte mot utbrenthet. Men når den vipper over til å gi konstant usikkerhet og bekymringer, kan den sabotere suksess på skolen, på idrettsbanen og spesielt i arbeidslivet, viser studie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Perfeksjonister blir lettere utbrent

Trangen til å levere perfekte prestasjoner på skolen, jobben eller idrettsbanen kan føre til stress, utbrenthet og helseproblemer.

Når redselen for ikke å prestere perfekt tar overhånd, kan den sabotere suksessen på skolen, i jobben eller på idrettsbanen.

Det viser en stor gjennomgang av forholdet mellom perfeksjonisme og utbrenthet, der forskere har analysert resultatene fra 43 tidligere studier på emnet de siste 20 årene.

Perfeksjonistisk strev er bra

All perfeksjonisme er ikke nødvendigvis bare negativt, ifølge den nye studien. Forskerne har skilt mellom perfeksjonistisk strev og perfeksjonistiske bekymringer.

En person som har en perfeksjonistisk innstilling, anstrenger seg med å prestere best mulig og har høye personlige standarder. Så lenge personen er i forkant og kan forberede seg på å yte best mulig, kan innsatsen gi en god følelse av å prestere.

Det kan igjen forsinke de ødeleggende virkningene av utbrenthet, ifølge studien.

Kan gå for langt

Men den mørke siden av perfeksjonisme oppstår når den vipper over til å gi perfeksjonistiske bekymringer, som kan være mer skadelig.

– Dette skjer når folk stadig er i tvil om det de gjør er godt nok og bekymrer seg for å gjøre feil eller ikke når opp til sine egne ufattelig høye standarder, skriver forskningsleder Andrew Hill, førsteamanuensis i idrettspsykologi ved York St. John Universitetet i England, i en pressemelding.

Tidligere forskning har vist at perfeksjonistiske bekymringer kan føre til stress. Det kan igjen bidra til alvorlige helseproblemer som depresjon, angst, spiseforstyrrelser, tretthet og til og med økt risiko for tidlig død.

Ser på feil som katastrofer

Perfeksjonistiske bekymringer fører til frykt og tvil om personlige prestasjoner. Det skaper stress som kan føre til utbrenthet når folk blir kyniske.

Slike bekymringer kan gjøre det vanskelig å takle tilbakeslag fordi man ser på alle feil som en katastrofe, beskriver forskerne.

– Et tegn kan være at de slutter å vise omsorg for seg selv og omgivelsene og prøver å trekke andre ned. Det kan forstyrre mellommenneskelige forhold, uttaler Hill i en pressemelding.

Jobben er verst

Den nye samlestudien viser at bekymrede perfeksjonister er mest utsatt i arbeidslivet, hvor stresset kan bidra til utbrenthet. Forskerne antar at dette skyldes at folk flest får mer sosial støtte og klart definerte mål i utdanning og idrett.

– En student kan bli belønnet for hardt arbeid med en høy karakter, eller en tennisspiller kan vinne den store kampen. Men på arbeidsplassen risikerer ansatte at en fremragende ytelse ikke blir lagt merke til, anerkjent eller belønnet, forklarer Hill.

Utmattelse, kynisme, redusert yteevne

Utbrenthet er ingen egen diagnose, men en tilstand som tradisjonelt har blitt sett på som psykisk. Men fysiske smerter er også utbredt, ifølge en norsk doktorgradsavhandling fra 2008.

Hos både mennene og kvinnene som ble undersøkt, hadde utmattelse moderat til sterk sammenheng med muskel- og skjelettsmerter i hode, nakke, skuldre og rygg.

– Utbrenthet består av tre faser; utmattelse, kynisme/distansering og redusert yteevne på jobben, uttalte psykolog Ellen Mellbye Langballe til forskning.no da vi omtalte studien.

Realistiske mål

Mange som får perfeksjonistiske bekymringer, har irrasjonelle forestillinger.

– De trenger å utfordre disse forestillingene ved å lære seg og sette realistiske mål. De må tilgi seg selv når de mislykkes og heller se på svikt i prestasjoner som en mulighet til læring, forklarer Andrew Hill.

Forskeren mener også at det kan hjelpe mot utbrenthet å skape arbeidsmiljøer der både kreativitet, innsats og utholdenhet verdsettes.

Identifisere for å hjelpe

De fleste viser noen kjennetegn på perfeksjonisme i enkelte faser av livet, mens perfeksjonistisk strev eller bekymringer kan virke mer dominerende.

Studiens forfattere mener det trengs mer forskning på temaet og at man bør utvikle en personlighetsprofil som kan identifisere de som er utsatt for perfeksjonistiske bekymringer.

Det kan bli et verdifullt verktøy for å oppdage og hjelpe personer som er utsatt for utbrenthet, ifølge forskerne.

Kilde:

Andrew P. Hill, Thomas Curran: Multidimensional Perfectionism and Burnout: A Meta-Analysis. Personality and Social Psychology Review. 31. juli 2015. DOI:10.1177/1088868315596286. Sammendrag

Powered by Labrador CMS