Sterk vekst i "outsourcing"

Norske virksomheter setter ut stadig flere oppgaver til eksterne tjenesteleverandører. Foreløpig velger vi norske leverandører fremfor leverandører i lavkostland, viser BI-forsker Hans Solli-Sæther i en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske virksomheter har gjennom de siste årene overført stadig flere oppgaver og funksjoner til eksterne tjenesteleverandører.

Det gjelder enten det handler om informasjonssytemer (IT), regnskap, inkasso, kundesenter, lønn, innkjøp eller kantinedrift, for å nevne noen eksempler.

“Outsourcing” kaller vi det på “godt norsk”, når driften av for eksempel IT-systemene flyttes ut av bedriften, og over til en ekstern tjenesteleverandør.

Men, det er en myte å tro at toppledere velger outsourcing bare for å spare kostnader og oppnå økt effektivitet, hevder forsker Hans Solli-Sæther ved Handelshøyskolen BI.

- Tilgangen til høyt kvalifisert arbeidskraft er den viktigste årsaken til at bedrifter velger outsourcing, selv om kostnadsbesparelser fortsatt er en sentral driver, sier han.

Solli-Sæther har sammen med BI-professor Petter Gottschalk, gjennomført en omfattende studie av outsourcing blant 529 av Norges største bedrifter.

202 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, det gir en svarprosent på 38,2 prosent. Studien er finansiert av Norges forskningsråd og konsulentfirmaet Accenture.

"Hans Solli-Sæther forsker på bruk av outsourcing i norske virksomheter."

Halvparten gjør det - flere følger etter

Nesten halvparten av de undersøkte bedriftene (47 prosent) oppgir at de har satt ut en eller flere funksjoner til eksterne tjenesteleverandører.

Ytterligere seks prosent av virksomhetene oppgir at de er i ferd med å gjennomføre outsourcing. I tillegg oppgir vel én av åtte virksomheter at de diskuterer hvorvidt de skal outsource én eller flere tjenester.

En tredjedel av virksomhetene (33 prosent) svarer enten at de ikke har diskutert outsourcing (18 prosent) eller har besluttet ikke å sette ut kunnskapsbaserte funksjoner (15 prosent).

Studien viser at outsourcing på ingen måte er en “sport” der private virksomheter ligger i forkant.

- Det er ingen vesentlig forskjell i graden av outsourcing mellom offentlig eide foretak og private bedrifter, fastslår Hans Solli-Sæther.

Omtrent like mange offentlige virksomheter som private bedrifter har outsourcet en eller flere funksjoner, viser BI-studien.

Norske virksomheter vil i løpet av de neste 1-3 årene øke omfanget av outsourcing med hele 36 prosent.

- Det er ingen grunn til å tro at bedriftene i noen særlig grad vil ta inn igjen oppgaver de tidligere har satt ut, sier BI-forskeren på bakgrunn av studien.

Hva skjedde med de ansatte?

I sin doktorgradsavhandling fra Handelshøyskolen BI (2006) er Solli-Sæther særlig opptatt av skjebnen til de ansatte som ble direkte berørt av outsourcing.

Outsourcingundersøkelsen 2007 viser at 31 prosent av de ansatte som jobbet innenfor området som skulle settes ut til ny ekstern tjenesteleverandør, fortsatte hos samme arbeidsgiver med nye arbeidsoppgaver.

Nesten fire av ti ansatte (39 prosent) ble overført til ekstern tjenesteleverandør, og fikk dermed ny arbeidsgiver.

Resten av de ansatte som ble berørt av outsourcing (30 prosent) forlot bedriften frivillig, gikk av med pensjon eller ble sagt opp.

Velger norsk fremfor lavkostland

Vi leser stadig om dyktige, og billige, ingeniører i India påtar seg forsknings- og utviklingsoppgaver for store internasjonale firmaer. Det er også fullt mulig å sette ut driften av kundeservicesenteret til lavkostland.

Så langt er norske virksomheter tilbakeholdne med å gjøre dette. Mer enn åtte av ti (81 prosent) av funksjonene som er flyttet ut av virksomheten, har gått til en tjenesteleverandør som er etablert i Norge.

Kun 19 prosent av funksjonene som er flyttet ut av virksomheten, er outsourcet globalt til et land utenfor Norge. Slik global outsourcing foregår i all hovedsak til land i Øst-Europa og Europa, og i noen grad til India.

Norske bedrifter vil vurdere utlandet for en fjerdedel (26 prosent) av nye funksjoner som skal overføres til eksterne tjenesteleverandører i løpet av de neste årene.

Referanse:

Solli-Sæther, Hans og Gottschalk, Petter (2007): Rapport fra Outsourcingsundersøkelsen 2007, Handelshøyskolen BI.

Powered by Labrador CMS