Palmeolje truer apene i Afrika

Palmeoljeproduksjon i Afrika kan bety dødsdommen for flere arter. Men totalforbud er ikke løsningen, mener forskerne.

Sjimpansen er en av apeartene som kan stå i fare dersom palmeoljeindustrien utvides. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Palmeoljen er kontroversiell. Stadig kan du lese for eksempel om hvor usunn eller hvor miljøfarlig den kan være.

Serge Wich og kollegene hans er bekymret for hvordan palmeoljeindustrien vil påvirke de store apene i Afrika, som allerede er utrydningstruet. (arkivfoto: Liverpool John Moores University)

I Norge merkes flere og flere produkter tydelig med at de ikke inneholder palmeolje. Dagligvarekjempen Orkla lover å fjerne den fra produktene sine innen 2017. Men totalforbud er ikke løsningen, mener forskerne som forteller hvordan palmeoljen fortsatt kan være et reelt problem.

Fra Asia til Afrika

Én av grunnene til at palmeolje er et så omstridt produkt, er behandlingen som apene får i områder der palmeoljen produseres. Regnskoghogsten på Borneo, for eksempel, driver orangutanger og andre dyr bort fra de naturlige omgivelsene sine.

I den nye studien, publisert i Current Biology, advarer Serge Wich og hans kolleger om at det samme vil skje med de store apene i Afrika, som for eksempel sjimpansen, dersom produksjonen av palmeolje utvides ukontrollert i afrikanske land.

– Etter å ha jobbet i Indonesia de siste tyve årene, har jeg fått førstehåndserfaring med den ekstremt raske utviklingen, hvor store områder av skog har blitt fjernet. Nå når selskap ser mot Afrika, ville vi finne ut hvor stor den potensielle trusselen er mot de afrikanske apebestandene, sier Wich i en pressemelding.

Ideelt for plantasjer

Ved å sammenligne kart over apenes naturlige tilholdssteder opp mot de områdene der det er mest lukrativt å drive palmeplantasjene, viser forskerne hvor utsatte apenes hjem er for en eventuell utvidelse.

Orangutangen er særlig utsatt fordi den holder til i plantasjene fordi eierne ser på den som et skadedyr. (Foto: Wikimedia Commons)

Områder som allerede er satt av oljeproduksjon, overlapper apenes habitat med opptil 58 prosent. Områdene som er optimale for ny produksjon, overlapper i snitt med 42 prosent. Mange av disse områdene er ikke vernet, noe som gjør apene spesielt sårbare.

Selv om overlappingen varierer fra land til land, konkluderer forskerne med at plantasjene sammenlagt er en betydelig trussel i fremtiden.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvilken effekt dette vil ha, men nærmest alle de store apene i Afrika er allerede utrydningstruet. Å utvikle palmeolje-plantasjer i deres habitat vil bare øke deres allerede alvorlige situasjon, skriver Serge Wich i en epost til forskning.no

  • Les også: Sjimpanser mer rasjonelle enn oss?

Jaktes på i plantasjene

Eivin Røskaft, professor i biologi ved NTNU, er enig i at en ukontrollert utvidelse av palmeoljeplantasjer kan medføre store problemer for apebestandene.

– Mange av områdene apene lever i, er i dag ikke vernet, noe som gir liten beskyttelse til disse apene, som allerede er under sterk trussel, skriver han i en epost til forskning.no

Dersom apene vender tilbake til områdene hvor palmeplantasjene er opprettet, kan det fort skape klinsj med eierne.

– Apene vil bruke palmene til både føde og som overnattingsplasser, og erfaring tilsier at plantasjeeierne ikke vil bli spesielt glade for dette. Dette vil føre til konflikter og jakt på disse apene, fortsetter han.

Fraråder forbud mot palmeolje

Men Serge Wich oppfordrer likevel ikke til et fullstending forbud mot palmeoljen.

– Jeg tror ikke et forbud mot palmeolje er til hjelp, sier han, og peker på at palmer er mer produktive enn andre planter som det utvinnes olje av.

Palmeolje utvinnes fra frukten på palmen. (foto: Cayambe, Wikimedia Commons)

– Et forbud kan føre til økt produksjon av andre vegetabilske oljer som mest sannsynlig ville hatt en større påvirkning på naturmangfoldet. Det finnes bærekraftig palmeolje som er på vei fremover, fortsetter Wich.

Både Wich og Røskaft etterlyser heller nøyere kontroll av industrien for å sørge for en mer bærekraftig produksjon.

Eivin Røskaft mener det må nøye kontroll til for å forhindre at apene påvirkes. (Foto: NTNU)

– En utvidelse trenger ikke å stanses. Men for det første trenger vi å øke produksjonen på de plantasjene som allerede eksisterer, fordi mange av plantasjene produserer mindre enn de kan. For det andre burde utviklingen av nye plantasjer planlegges nøye, slik at man minimerer effekten på naturmangfoldet, konkluderer Wich.

– Det er viktig med gode konsekvensundersøkelser i områder hvor industrien ønsker å etablere seg, for å minimere påvirkningen på disse høyst truede artene, påpeker Røskaft.

Kritiserer kontrollorgan

Wich oppfordrer vanlige forbrukere til å unngå produkter med palmeolje. I tillegg mener han at vi burde kreve at selskap som bruker produktet, må vise til at produksjonen har skjedd under bærekraftige forhold.

Palmeoljeindustrien har selv opprettet et kontrollorgan, RSPO , som skal sikre bærekraftig produksjon fremover. RSPO, eller Roundtable on Sustainable Palm Oil, er en medlemsbasert organisasjon som blant annet består av produsenter og distributører av palmeolje. 

Sammen har de utviklet kriterier for medlemmenes produksjon og salg av oljen. Når produsentene møter kravene, får produktene deres en egen sertifisering.

Men organisasjonen er ofte gjenstand for kritikk fra flere hold. Både forskere og naturvernorganisasjoner hevder at kriteriene ikke er strenge nok – og at produsenter som bryter med kriteriene, sjelden straffes.

Referanser:

Wich et al. Will Oil Palm’s Homecoming Spell Doom for Africa’s Great Apes? Current Biology (2014). DOI: 10.1016/j.cub.2014.05.077 Sammendrag

Wich et al. (red.) 2011. Orangutans and the Economics of Sustainable Forest Management in Sumatra.

Powered by Labrador CMS