Flere kvinner sliter med ulike typer angstlidelser enn menn. Unge under 35 år av begge kjønn har også økt risiko for angst enn eldre. (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

Kvinner og unge rammes mest av angst

Kvinner har nesten dobbelt så høy risiko for å få angst som menn.

Dette er angst

Angst kan ​​​​​​​​​​​​​​​​​​komme som plutselige anfall, eller bestå av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet. Noen kan ha angst for bestemte objekter eller situasjoner. Andrehar angst uten at de vet hva de er redd for.

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unngåelsesatferd – man unngår aktivt steder eller situasjoner som man tror vil forverre angsten. Denne atferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og kan være det største problemet i det daglige.

Mange har fysiske symptomer på angst, som tretthet, konsentrasjonsvansker, uro​, rastløshet, hodepine, kvalme og pustevansker. Andre symtomer er nummenhet i hender og føtter, muskelspenninger og/eller muskelsmerter, problemer med å svelge eller skjelvinger og rykninger.

Irritabilitet, svetting, svimmelhet og hjertebank kan også være symtomer på angst. 

Angst kan også føre til søvnløshet/søvnproblemer, tristhet og redsel for å dø.

Angst deles inn i fem hovedgrupper: 

  • Generalisert angstlidelse
  • Panikkanfall
  • Fobier
  • Posttraumatisk stresslidelse
  • Tvangslidelser

Kilde: Helsenorge.no/Helsedirektoratet.

Angstlidelser vil si at man er ekstremt engstelig og redd og har en tendens til å unngå sosiale samlinger som kan fremkalle stress. Slike plager er blant de mest utbredte psykiske helseproblemene i den vestlige verden.

Nå har forskere ved britiske University of Cambridge analysert nesten 50 ulike angst-studier fra hele verden.

Kvinner og unge har mer angst

På verdensbasis har fire prosent en eller annen angstlidelse. Kvinner rammes nesten dobbelt så ofte av angst som menn. Også unge under 35 år har mer angst. Dette gjelder begge kjønn.

De som rammes av angst har ofte et annet helseproblem i tillegg, som hjertelidelse eller kreft. Gravide er også mer utsatt enn andre kvinner. 

– Angstlidelse kan gjøre livet ekstremt vanskelig for noen mennesker og det er viktig for helsevesenet å forstå hvor vanlig det er og hvilke grupper i befolkningen som har høyere risiko, sier Olivia Remes ved University of Cambridge i en pressemelding. Remes er hovedforskeren bak den nye samlestudien.

Gravide har oftere tvangstanker

Tvangslidelser er en form for angst som ser ut til å være mer utbredt hos gravide, og blant kvinner rett etter fødsel. Andelen var dobbelt så høy blant gravide og litt høyere hos kvinner som nettopp hadde født barn.

Sykdommen kjennetegnes av tvangsmessig trang til å sjekke forskjellige ting, som om man har låst døren eller slått av kokeplaten.

Eller at man må gjennomføre visse rutiner i det uendelige, som for eksempel å vaske hender eller huset.  

Fysiske sykdommer øker risikoen

Forskerne fant at angst er mer utbredt blant dem som også lider av hjertesykdom og multippel sklerose.

Nesten elleve prosent av dem som har hjertesykdom i vestlige land er rammet av angst. Også i denne gruppen var kvinner mer utsatt.

Så mange som en av tre pasienter med multippel sklerose har angstproblemer i tillegg.

Verst i Nord-Amerika

Nord-Amerika har den høyeste andelen med angst. Her var åtte av hundre personer påvirket av angst. Øst-Asia har minst problemer med sykdommen. Bare tre prosent av befolkningen i dette området har angstproblemer.

På verdensbasis opplevde omtrent fire av 100 mennesker angst i tiårene mellom 1990 og 2010. Andelen har holdt seg temmelig uendret i perioden. I EU-området rammes over 60 millioner innbyggere i gjennomsnitt i løpet av et år.

Forskningen blant visse befolkningsgrupper var riktignok mangelfull eller var av dårlig kvalitet, påpeker forskerne. Dette gjaldt særlig blant urfolk i Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 

Homofile

Noen studier tydet på at angstproblemer også er et større problem blant lesbiske, homofile og biseksuelle. Men også her var studiene mangelfulle.

– Angstlidelser påvirker en stor gruppe mennesker og kan føre til uførhet og risiko for selvmord. Det er fortsatt betydelige mangler i forskningen på disse lidelsene blant visse befolkningsgrupper som samtidig ser ut til å ha større risiko, sier seniorforsker Louise Lafortune ved institutt for offentlig helse ved Universitetet i Cambridge.

Som eksempel var forskning på angst blant narkotikabrukere, gatebarn og sex-arbeidere mangelfull.

Referanse:

O. Remes mf: A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations. Brain and Behavior. 6. juni 2016. DOI: 10.1002/brb3.497

Powered by Labrador CMS