I mer enn halvparten av delstatene i USA kan pasienter kjøpe medisinsk marihuana på utsalg som La Brea Collective medical marijuana dispensary i Los Angeles, California. Tilgjengeligheten har likevel ikke ført til at flere ungdommer bruker marihuana som rusmiddel. (Foto: Lucy Nicholson/Reuters/NTB scanpix)

Påvirker legalisering unges bruk av marihuana?

Det har ikke blitt flere amerikanske tenåringer som røyker marihuana der det er lovlig til medisinsk bruk.

29 delstater i USA har gjort det lovlig å bruke marihuana som medisin, for eksempel mot smerter. Det vil si at pasientene trenger tillatelse fra legen sin for å få lov til å kjøpe det.

I Norge er slik bruk strengt regulert og må godkjennes av både Helsedirektoratet og Legemiddelverket, ifølge Store medisinske leksikon. For cannabis kan også skade kroppen.

Men fører den amerikanske lovgivningen til at flere ungdommer bruker marihuana som rusmiddel?

Amerikanske forskere har slått sammen elleve studier og regnet på det. De finner ingen slik effekt etter legalisering av marihuana til medisinsk bruk.

Det blir ikke flere tenåringer som oppgir at de har brukt marihuana den siste måneden.

Flere brukere fra før

Forskerne sammenlignet årene før og etter i delstater som innførte slik lovgivning, med delstater som ikke fikk lovene.

De fant altså ingen forskjeller i endringen i andelen månedlige brukere mellom de ulike typene delstater.

Men delstater som gjorde medisinsk marihuana lovlig, hadde allerede en høyere andel brukere før loven ble innført. Det viser i hvert fall de fire studiene som undersøkte dette. En av disse studiene har forskning.no skrevet om før:

Kanskje det er noe ved disse delstatene som gjør det mer sannsynlig både at unge bruker stoffet til rus og at det blir tillatt som medisin?

Usikker virkning

Forskerne har tatt høyde for en del forskjeller mellom delstatene. Likevel er det mye ved denne typen beregninger som er usikkert.

Fordi det er så mye forskjellig som kan påvirke rusmiddelbruk, er det vanskelig å måle virkningen av selve loven. Og når du spør folk om bruk av rusmidler, kan du ikke være helt sikker på at de svarer sant.

Studiene spenner til sammen fra 1991 til 2014, men bare en av studiene omfatter alle årene.

De elleve studiene er basert på fire store spørreundersøkelser i befolkningen, men bare to av dem er representative for innbyggerne i de enkelte delstatene. Og en av studiene har utelukket viktige «marihuanadelstater» som Colorado og California.

Voksne røyker mer

Hvor ofte den enkelte tenåringen bruker marihuana, sier resultatene mindre om. Men en av undersøkelsene viser at brukerne røyket flere dager i måneden etter at loven ble innført enn det de gjorde før den kom.

En del andre studier tyder dessuten på at flere voksne begynner å bruke marihuana som rusmiddel når den blir lovlig til medisinsk bruk. Men her trengs det mer forskning, understreker forskerne.

Etter hvert som medisinsk marihuana blir mer tilgjengelig i flere utsalg, er det mulig at det vil påvirke også ungdommene, erkjenner de. Men foreløpig ser det altså ut til at marihuana som medisin ikke får flere tenåringer til å bruke marihuana på egen hånd.

Referanse:

Aaron L. Sarvet mfl: Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the United States: A systematic review and meta-analysis. Addiction, 22. februar 2018. DOI: 10.1111/add.14136.

Powered by Labrador CMS