Eldre trenger ikke D-vitaminer utover det daglige behovet for å unngå fallulykker. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Vitamin D-tilskudd gjør ikke eldre sterkere

Inntak av D-vitamin utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige.

Fallulykker er et problem hos eldre. Når musklene forsvinner og vi blir stivere er det vanskeligere å ta imot eller å opprettholde balansen dersom vi sklir. 

Tidligere studier har vist at D-vitamin kan redusere fall, ved at vitaminet gjør de eldre mer bevegelig og opprettholder muskelstyrke.

Forskere på Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen ville finne ut om D-vitamin ga enda mer positiv effekt på muskelstyrke og bevegelighet dersom de fikk det utover det daglige behovet.

– Vi så ingen forbedring av muskelstyrke etter vitamin D-tilskudd. Motsatt fant vi en liten, men betydelig forverring av bevegelighet, sier professor Jutta Dierkes ved Universitetet i Bergen.

Studien er publisert i Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Ingen snarvei til bevegelighet

I den såkalte metastudien samlet og analyserte forskerne all forskningslitteratur på feltet. I alt 15 studier basert på over 2000 artikler og nær 3000 eldre var involvert.

Forskerne utførte tester av håndstyrke og hvor lang tid de brukte for å reise seg opp av stolen og gå en viss distanse. Dette er etablerte tester for å undersøke muskelstyrke og bevegelighet på en standardisert måte.

Studien viser at det ikke finnes noen snarveier til bevegelighet og styrke blant eldre. 

– Man bør heller legge opp til mer fysisk aktivitet for de eldre, istedenfor å tro at vitamintilskudd kan være løsningen, sier Dierkes.

– Utover det daglige behovet for vitamin D, er det nok kun fysisk aktivitet som kan styrke muskler og bevegelighet for å motvirke fall blant eldre.

Bør likevel ikke slutte med vitamin D

Selv om studien ikke viste noen effekt ved vitamin D-tilskudd, så bør ikke eldre slutte med å ta vitaminet, ifølge Dierkes.

– Eldre bør ikke slutte med vitamin D, fordi det er bra mot blant annet benskjørhet, sier hun.

Om studien:

Studien ble utført i april 2016. I alt I alt 15 studier, 2408 artikler med 2866 deltakere over 65 år.

Forskerne analyserte studier som inkluderte vitamin D med og uten kalsiumtilskudd i tillegg, og mål som angikk muskelstyrke og mobilitet.

Studien begrenset seg til håndgrepsstyrke (HGS) og opp og gå-test med tidtaking.

Referanse:

H. Rosendahl‐Riise m.fl: Vitamin D supplementation and its influence on muscle strength and mobility in community‐dwelling older persons: a systematic review and meta‐analysis. Journal of Human Nutrition and Dietetics. Februar 2017. DOI: 10.1111/jhn.12394

Powered by Labrador CMS