Eldre innvandrere isoleres

Få eldre innvandrere deltar i frivillige organisasjoner som er viktige for den sosiale integreringen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dårlig helse, mangel på informasjon, mangel på tillit og språkproblemer er barrierer for at eldre innvandrer skal delta i disse frivillige organisasjonene, ifølge ny forskning.

Forskningen, som nylig fikk Kunnskap Oslos forskningspris, er gjort av stipendiat Abdi A. Gele og førsteamanuensis Ivan Harsløf ved Høgskolen i Oslo.

Det er dybdeintervjuet 24 eldre innvandrere over 50 år fra Etiopia, Somalia, Eritrea og Gambia.

Mangler informasjon

– Mange eldre innvandrere kjenner ikke til disse organisasjonene, de mangler informasjon. Noen forteller at de ikke engang ved hvem som driver borettslaget der de bor, sier Abdi A. Gele.

Slike foreninger er en viktig arena for sosial deltakelse i Norge, og mangel på informasjon her kan bidra til isolering.

– De føler seg heller ikke velkomne i disse organisasjonene på grunn av språkproblemer. Dette gjelder også organisasjoner som henvender seg særlig til minoriteter – de er som regel drevet av yngre innvandrere som behersker norsk, sier han.

Paradoksalt

Forskerne mener det er paradoksalt at eldre innvandrere i stor grad er fraværende fra frivillige organisasjoner i Norge.

Mange av intervjupersonene har nemlig hatt aktive roller i frivillige organisasjoner i deres hjemland.

I tillegg er deltakelsen i frivillige organisasjoner generelt høy i Norge.

Myndighetene har også i de senere årene lagt stadig større vekt på frivillige organisasjoner som arena for både arbeidslivs- og samfunnsintegrasjon og ”aktiv aldring”.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Må ta tak i problemet

Det blir stadig flere eldre innvandrere fra ikke-vestlige land i Norge, og sosial deltakelse kan bidra til å ta vare på deres helse, styrke deres selvfølelse og sikre at de blir integrert i samfunnet.

Gele mener den manglende deltakelsen i frivillige organisasjoner er en utfordring for integreringen av eldre innvandrere.

– Myndighetene må få disse organisasjonene til å ta tak i disse problemene, sier Gele.

Han understreker at det må legges bedre til rette for at eldre kan delta mer i frivillige organisasjoner og bidra med sin erfaring.

– Det vil styrke deres selvfølelse.

Abdi A. Gele mener den manglende deltakelsen i frivillige organisasjoner er en utfordring for integreringen av eldre innvandrere. (Foto: HiOA)

Mange i denne gruppen kommer fra samfunn hvor høy alder er en fordel, og hvor alder bestemmer hvilken posisjon du har i samfunnet.

– Slik er det ikke i Norge. De mister denne aldersfordelen når de kommer til Norge, og de blir ofte isolerte, sier Gele.

Isolering kan ramme helsen

Isoleringen kan gå utover helsen. Flere studier viser at sosial deltakelse er helt avgjørende for at folks helse og selvfølelse.

Det viser seg at halvparten de intervjuede enten har diabetes, høyt blodtrykk eller en kombinasjon av begge helseproblemene.

– Det kan tyde på at isoleringen er årsaken til den dårlige helsetilstanden til denne gruppen, sier Gele.

Referanse:

Gele og Harsløf: Barriers and Facilitators to Civic Engagement Among Elderly African Immigrants in Oslo, Journal of Immigrant and Minority Health, 2010 Nov 30.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS