Hvordan kan periodisk faste være sunt? Og hvem er utsatt for bivirkninger? En sosiolog og en molekylærbiolog svarer på disse spørsmålene.

Periodisk faste: Nye studier viser potensial – og risiko

Faste kan være sunt og føre til et lengre liv, viser forskning. Men effektene er usikre og avhenger av både tilnærming og gener. Noen kan til og med ta skade av det.

Forestill deg at du er jeger og sanker på savannen i Afrika, et av de første menneskene på jorden.

Den gangen var det ikke bare å åpne kjøleskapet. Du måtte finne noen bær eller drepe et dyr for å få noe å spise. Og det kunne ta flere dager.

Men det var ikke så farlig. Kroppen din var skapt for å trives med sult.

Det er i hvert fall teorien bak periodisk faste: Det moderne mennesket er formet av sine forfedres evne til å tåle perioder uten mat.

«De som hadde hjerner og kropper som fungerte godt i perioder med faste, var de som overlevde og førte genene sine videre til neste generasjon.»

Det skriver den fremtredende hjerneforskeren Mark P. Mattson i boken The Intermittent Fasting Revolution.

 Flere forskere og skribenter har bidratt til å gjøre periodisk faste til en trend.

– Faste er blitt ekstremt hot, sier Natasja Bjerre Martinsen, som har studert fenomenet som sosiolog ved Steno Diabetes Center i København.

Men det er fortsatt flere utfordringer forbundet med faste. Det viser de foreløpige forsøkene som Martinsen har vurdert sammen med Philip Ruppert, molekylærbiolog ved Syddansk Universitet.

Spørsmålet er: Kan det virkelig være sunt å gå lenge uten å spise?

Det korte svaret er: Ja, men det kommer an på hvem du er og hvordan du gjør det.

Du bør imidlertid alltid rådføre deg med legen før du begynner, understreker forskerne.

Tre populære fastekurer

Her er tre av de mest populære fastekurene som vitenskapen har tatt for seg:

 •  16:8-metoden. Også kjent som Time Restricted Eating (TRE), der du faster i 16 timer og spiser innenfor et 8-timersvindu. Du spiser for eksempel mellom kl. 12 og 20 og faster resten av døgnet.
 •  5:2-dietten. Også kjent som The Fast Diet, der du spiser normalt fem dager i uken og faster eller begrenser kaloriinntaket til rundt 500–600 kalorier om dagen to andre dager i uken (de to fastedagene kan ikke være etter hverandre).
 •  24-timers faste. Også kalt Alternate Day Fasting (ADF): Her faster du annenhver dag enten ved ikke å spise eller ved å begrense kaloriinntaket til rundt 25 prosent av ditt normale inntak.

Forskning viser potensialet i faste

Til sammen er disse diettene også kjent som periodisk faste (IF). Felles for dem er at de handler om å sette i gang gunstige prosesser i kroppen.

– Forskning viser at periodisk faste generelt kan ha en positiv effekt på helsen vår, sier Philip Ruppert fra Syddansk Universitet.

I november 2023 publiserte han en vitenskapelig gjennomgang av fastens effekter på kroppen i tidsskriftet Trends in Endocrinology & Metabolism. Artikkelen er svært teknisk, og enkelt forklart er konklusjonen at tidsbegrenset spising kan ha en positiv effekt på stoffskiftet.

En mer utdypende forklaring er at leveren begynner å lete etter alternative energikilder når man slutter å spise. Normalt bruker den glukose, men etter rundt 12 timer uten mat begynner den å bryte ned fettsyrer og skille ut ketoner i en prosess som kalles ketogenese. En prosess som er forbundet med en rekke positive helseeffekter:

 • Bedre blodsukkerkontroll: Ketogenese kan stabilisere resistensen mot legemiddelet insulin, noe som kan være spesielt gunstig for pasienter med type 2-diabetes.
 • Hjertehelse: Ketoner er et mer effektivt drivstoff for hjertet enn fett og karbohydrater. Faste kan få hjertet til å arbeide mindre for å pumpe samme mengde blod rundt i kroppen, noe som kan bidra til å forebygge hjertesykdom.
 • Redusert betennelse: Ketogenese har vist seg å redusere betennelse i kroppen, noe som kan bidra til å lindre symptomer på leddgikt og tarmsykdommer.
 • Forbedret hjernefunksjon: Ketoner fungerer også som en drivstoffkilde for hjernen, der de kan være gunstige i kampen mot tilstander som epilepsi, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Forsøksdeltakere har dessuten rapportert om økt energi og mentalt fokus under ketose.
 • Appetittkontroll: Endelig kan ketogenese bidra til å redusere søtsuget ved å stabilisere blodsukkernivået og hormonene som regulerer sult og metthetsfølelse.

Forskning viser risikoene og usikkerhetene ved faste

Periodisk faste kan høres ut som en mirakelkur. Men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til effekten på mennesker, understreker Philip Ruppert.

Det gjelder ikke minst når det gjelder vekttap. Her ser det fortsatt ut til å være viktigere hvor mange kalorier du inntar, ikke når du får dem i deg.

I tillegg er det store svingninger i resultatene fra studie til studie.

– I de foreløpige forsøkene med faste ser vi stor forskjell på hvilken effekt det har på den enkelte deltaker. Det er forskjeller mellom menn og kvinner, og genetikken vår ser ut til å spille en avgjørende rolle for hvordan kroppen reagerer på perioder uten matinntak, sier molekylærbiologen fra Syddansk Universitet.

Mennesker reagerer forskjellig på faste. Det er imidlertid fortsatt vanskelig å si nøyaktig hvilke gener man må ha for å ha særlig godt av eller ta særlig skade av tidsbegrenset matinntak.

Det er imidlertid en tendens til at kvinner er mer utsatt for bivirkninger. Kvinner har mer komplekse hormonsykluser enn menn, og foreløpige studier viser at utsatt spising kan påvirke kvinners hormonbalanse og ha en negativ effekt på energinivået, humøret og evnen til å få barn.

De foreløpige studiene viser også at forekomsten av bivirkninger øker jo lenger kvinner går uten å spise.

– Det er fortsatt behov for større studier for å kunne trekke noen sikre konklusjoner, sier Philip Ruppert.

– Men for noen ser faste ut til å være potensielt farlig, legger han til.

Her er noen av dem som kan være spesielt utsatt:

 • Personer med spiseforstyrrelser: Personer med anoreksi eller bulimi bør unngå periodisk faste, da det kan forverre deres forhold til mat og kropp.
 • Gravide eller ammende kvinner: De trenger tilstrekkelig med næringsstoffer for å støtte sin egen helse og barnets utvikling.
 •  Diabetespasienter: Spesielt personer med type 1-diabetes bør utvise forsiktighet, da faste kan påvirke blodsukkernivået og gjøre det nødvendig å justere medisineringen.
 • Eldre: Periodisk faste kan være skadelig for eldre, da det kan føre til muskeltap og dermed svekkelse av skjelettet.

I tillegg har det nylig vært en påstand i flere medier om at periodisk faste kan øke risikoen for hjertesykdom. Påstanden stammer fra en kinesisk studie som ennå ikke er publisert i et vitenskapelig tidsskrift og derfor ikke er fagfellevurdert med et kritisk blikk på hvordan forskerne tolker dataene sine.

Dette har imidlertid ikke hindret folk i å gjengi påstanden om risikoen for å dø tidligere.

«Populær fastetrend knyttet til 91 prosent høyere risiko for hjerte- og karsykdom», lød en overskrift om studien i tidsskriftet Science.

En gjengivelse av studien som flere forskere og eksperter har kritisert i internasjonale medier.

«Det er nok et eksempel på hvordan funn i en observasjonsstudie blåses ut av proporsjoner», heter det blant annet i magasinet Forbes.

I den mildere enden er det imidlertid funnet en generell risiko for bivirkninger. Du kan oppleve svimmelhet, tap av energinivå og muskelmasse når du faster. I tillegg kan det for mange være vanskelig å holde seg til en diett der man må utsette å spise fordi man opplever intens sult.

Forskere har allerede forsøkt å løse alle disse utfordringene, uten særlig hell.

Men en ny studie publisert i tidsskriftet Nature kan endre på dette. Det dreier seg om en spesiell fastediett som skal være enkel å følge, minimere risikoen for bivirkninger og til og med senke forsøkspersonenes biologiske alder når de prøver den.

Det høres nesten for godt ut til å være sant, og det er det på sett og vis også.

Faste med mindre risiko

Det er vanskelig å forestille seg en jeger og samler som betaler hundrevis av kroner for å kunne spise pulversupper og energibarer fem dager i uka.

Men det er kravet hvis du følger «The Fasting Mimicking Diet (FMD)». En diett som ifølge en ny studie har potensial til å overvinne utfordringene forbundet med faste:

Sult, svimmelhet og tap av muskelmasse.

Dietten er også kjent som The Longevity Diet eller ProLon. Den er utviklet og oppkalt etter Valter Longo, professor i aldringsbiologi ved University of Southern California i USA.

Metoden går ut på å følge en fastelignende diett fem dager i måneden, der man spiser en spesiell kalorifattig meny bestående av energibarer, supper og kosttilskudd. De andre dagene følger du dine vanlige spisevaner.

Og denne tilnærmingen kan faktisk ha noen av de samme effektene som tradisjonell periodisk faste, uten noen av de uønskede bivirkningene.

Det viser kontrollerte forsøk med 100 deltakere som er beskrevet i en vitenskapelig artikkel publisert i Nature i februar 2024.

Halvparten av deltakerne, som fulgte FMD-dietten i tre måneder, klarte å redusere sykdomsrisikoen og kroppens biologiske alder med i gjennomsnitt to og et halvt år uten å oppleve betydelige tap i energinivå eller muskelmasse.

Alt i alt var de friskere etter Longos diett sammenlignet med en gruppe som ikke fulgte den.

– Dette er den første studien som viser at en matvarebasert intervensjon kan gjøre mennesker biologisk yngre uten å kreve permanente endringer i kosthold eller livsstil, sier Valter Longo i en pressemelding.

Men det gjør ikke studien mer banebrytende, ifølge Natasja Bjerre Martinsen, sosiolog ved Steno Diabetes Center i København.

– Det kan godt være at FMD-dietten har vist noen gode biomedisinske effekter, og at den kan være et nyttig verktøy for noen. Men jeg tror likevel at den er altfor dyr og streng til at den vil fungere i hverdagen for folk flest, sier hun og viser til prisen på over 2.300 kroner for en måned.

Interessekonflikt

Som sosiolog har hun selv gjennomført flere studier om faste med danske deltakere, og en av de største utfordringene er å endre vaner og opprettholde en viss rutine.

– I stedet har vi begynt å jobbe med mer veiledning og individuell tilpasning av fastevinduet slik at det passer inn i folks hverdag – og ikke omvendt, sier Natasja Bjerre Martinsen.

– Ellers risikerer vi at det blir nok en mislykket diett som folk klandrer seg selv for at de ikke klarer å følge.

Dette er imidlertid ikke den største utfordringen med MKS-kuren. Det største problemet er at forskningen ble utført av Valter Longo selv, som oppfant og eier rettighetene til kuren.

Selv om kollegene hans fra University of Southern California bidro til forskningen, gir det «en enorm skjevhet» i resultatene, sier sosiologen.

Og Philip Ruppert fra SDU er enig.

– Det er litt misvisende å kalle FMD-dietten unik når man har økonomiske interesser i den, og det finnes et gratis alternativ som kan gi samme eller lignende resultater, sier han, med henvisning til tradisjonell faste.

Både Philip Ruppert og Natasja Bjerre Martinsen understreker imidlertid at du alltid bør rådføre deg med legen din før du begynner på en tidsbegrenset diett, spesielt hvis du har en medisinsk tilstand.

Det kan nemlig være stor forskjell på hvordan kroppen reagerer på å ikke spise over lengre tid.

Spesielt fordi vi ikke lenger lever som jegere og samlere.

Referanse:

  Philip M.M. Ruppert og Sander Kersten: Mekanismer for fettsyreoksidasjon og ketogenese i leveren under faste. Trends in Endocrinology & Metabolism, 2024. (Sammendrag) Doi.org/10.1016/j.tem.2023.10.002

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS